O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Zwałowiska pogórnicze

Od 29.12.2011 do 28.12.2013 był realizowany projekt badawczy finansowany z Narodowego Centrum Nauki zatytułowany: „Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych”, pod kierownictwem dr Justyny Ciesielczuk.

Hałdy powęglowe często podlegają procesom samozagrzewania i samozapalania się oraz palenia. Procesy te przebiegają powoli i długo, silnie wpływając na środowisko naturalne, w tym zbiorowiska ludzkie. Wysokie temperatury generowane podczas pożarów hałd powodują wypalenie węgla rozproszonego w składowanych skałach płonych, wytwarzanie się nadmiernych ilości gazów takich jak HCl, HF, NH3, CO i CO2, szkodliwych dla środowiska. Niniejszy projekt miał na celu zbadać zmiany składu chemicznego i mineralnego zachodzące w skałach składowanych na zwałowiskach odpadów górnictwa węglowego na skutek pirometamorfizmu, czyli zjawiska termicznego przeobrażenia skał w wyniku pożarów paliw kopalnych.

Badaniami objęto zwałowiska w rejonie Górnego Śląska oraz Nowej Rudy. Przeanalizowano i wskazano główne czynniki powodujące samozagrzanie i samozapalanie się hałd powęglowych. Jako, że efekty przeobrażeń wykazują wielkie zróżnicowanie wykonano badania eksperymentalne w komorze termicznej oraz piecu rurowym, w których próbki o znanym składzie mineralnym, znanej zawartości węgla, pirytu, syderytu były grzane w zadanej temperaturze, przy dostępie powietrza i w warunkach redukcyjnych, przez określony czas.

Uzyskane wyniki stanowią wzorzec dla badań hałd powęglowych oraz ich odpowiedników w różnych obiektach środowiska naturalnego. Wykonane badania mogą być zastosowane przy składowaniu odpadów powęglowych oraz niedopuszczaniu do samozagrzewania oraz samozapalania się hałd.


Projekt badawczy finansowany z Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2013 

 


 

 

 

 

 

 

« Powrót do poprzedniej strony