O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Współpraca z Ahmadu Bello University Zaria (Nigeria)


Historia współpracy Katedry Geologii Podstawowej z Ahmadu Bello University


1997 na zaproszenie prof. S. Ostaficzuka referat p.t. "GRANITOIDOWE STRUKTURY PIER¦CIENIOWE KRYSTALINIKU NIGERII" wygłasza prof. K. Schoeneich (25.02.1997)

2007 dr. Ewa Kurowska wyjeżdża na 24 miesięczny staż naukowy na Wydziale Geologii Uniwersytetu Ahmadu Bello (Zaria)

2007 doktoranci J. Ayok i A. Ibrahim z 4-tygodniow± wizyt± naukow± na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersyetu  ¦l±skiego (listopad 2007)

2008 4-tygodniowa wyprawa naukowa do Nigerii (J. Ciesielczuk, Z. Perski)

01.2009 dzięki staraniom Dr. Zbigniewa Perskiego Wydział Nauk o Ziemi uzyskał dofinansowanie
               Polskiego Komitetu ds. UNESCO na realizację projektu współpracy polsko-nigeryjskiej

05.2009  podpisanie umowie bilateralnej o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem ¦l±skim i Uniwersytetem im. Ahmadu Bello

07-12.2009  pracownicy Uniwersytetu Ahmadu Bello: Dr Muhammad Lawal Garba, mgr Jeremiah Ayok, mgr Ismail Yusuf Abubakar oraz mgr Ibrahim Hamidu - stypendy¶ci Polskiego Komitetu ds. UNESCO na Wydziale Nauk o Ziemi. Fotogaleria


 

Kartowanie w Gombe - Maj 2007
 

Wyprawa Naukowa do Nigerii - Kwiecień 2008

Celami naukowymi wyprawy były:

  • Nawi±zanie bliższej współpracy z geologami Ahmadu Bello University w Zarii w zakresie prowadzenia wspólnych badań,
  • Wykonanie prac rekonesansowych dla potrzeb teledetekcji i mineralogii,
  • Cyfrowe przetwarzanie zobrazowań satelitarnych Terra ASTER i Lansat ETM+ dla potrzeb kartografii geologicznej (rejon Gombe),
  • Rekonesans terenowy rejonu Lake Chad dla potrzeb badań InSAR (nie zrealizowano z przyczyn logistycznych),
  • Badania mineralogiczno-petrograficzne skał magmowych w obrębie jurajskich kompleksów pier¶cieniowych oraz BIF. 

Wprowadził do serwisu: Zbigniew Perski / 03.08.2008

« Powrót do poprzedniej strony