O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Współpraca krajowa

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

 • Chronostratygrafia osadów mórz plejstoceńskich na podstawie zintegrowanych badań geologicznych.
  M. Nita; czas realizacji 2012
 • Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej
  J. Żaba; czas realizacji 2008–2012 
 • Opracowanie autorskie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na obszarze następujących gmin:

  1. Maków Podhalański (powiat suski, województwo małopolskie), 2011-2012;
  2. Dukla (powiat krośnieński, województwo podkarpackie), 2010-2012;
  3. Brenna (powiat cieszyński, województwo śląskie), 2010-2011;
  4. Rabka (powiat nowotarski, województwo małopolskie), 2009-2010;
  5. Jordanów miasto, Jordanów (powiat suski, województwo małopolskie), 2009-2010;

  Kierownik zespołu: J. Lewandowski

 • Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu – ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów.
  J. Żaba; czas realizacji 2008–2010
 • Wykonanie badań mezostrukturalnych i mikrotektonicznych dla arkusza LImanowa (1017) Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1: 50 000.
  J. Żaba; czas realizacji 2008-2009
 • Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusze:
 1. Częstochowa (845),
 2. Janów (846),
 3. Żarki (879),
 4. Sulinowo (198),
 5. Okonek (199),
 6. Łubowo (197),
 7. Czaplinek (196),
 8. Niepołomice (974).

Kierownik: R. Więckowski (1-2) i J. Lewandowski (3-8); czas realizacji 1979-2008

 • Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski – opracowanie numeryczne.
  S. Ostaficzuk (kierownik), Z. Małolepszy, E. Kurowska, D. Jura, R. Chybiorz, E. Biały;
  czas realizacji 2003-2005
  strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego
 • Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec jako przesłanki występowania złóż polimetalicznych.
  J. Żaba; czas realizacji 2003-2005

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 • Projekt INSAR-LIDAR: integracja danych interferometrii radarowej i lotniczego skaningu laserowego na potrzeby badania zjawisk osuwiskowych.
  Z. Perski, T. Wojciechowski (wykonawcy); czas realizacji 2009-2010

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

 • Eemska historia roślinności Polski w oparciu o mapy izopolowe
  M. Nita; czas realizacji 2012 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY W KIELCACH

 • Budowa i pozycja stratygraficzna systemu poziomów dolinnych i teras w dolinach rzek centralnej i SE części Gór Świętokrzyskich (na tle uwarunkowań morfostrukturalnych i tektonicznych podłoża paleozoicznego).
  M. Nita; czas realizacji 2012 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI, KATEDRA GEOCHEMI, MINERALOGII I PETROGRAFII

 • Petrogeneza granitoidów Tatr,
 • Przeobrażenia skał na składowiskach odpadów powęglowych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym.
  J. Ciesielczuk; czas realizacji 2012 

URZĄD MIASTA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 • Opracowanie – geologiczne stanowiska dokumentacyjnego – odsłonięcia triasowej formacji geologicznej o dł. 300 m występującej w zachodniej części Sroczej Góry w Dąbrowie Górniczej.
  G. Racki (kierownik), W. Bardziński, M. Lewandowski; czas realizacji 2006
  strona internetowa Katedry - streszczenie, galeria zdjęć

URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 • Opracowanie studium wykonalności możliwości przesiedlenia ludności zamieszkującej na obszarze osuwiska określonej w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1 – stabilizacja osuwiska w miejscowości Zbyszyce w ciągu drogi gminnej nr 253087 Dąbrowa – Zbyszyce (12/10/032/1).
  J. Nita (kierownik), W. Bardziński, E. Kurowska, J. Lewandowski, M. Manowska, T. Salamon, T. Wojciechowski; czas realizacji 2006

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA AKADEMI GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

 • Pozycja strukturalna kanionu Rio Colca i współczesnego wulkanizmu formacji Andahua w Dolinie Wulkanów, Peru.
  J. Żaba, Z. Małolepszy, J. Ciesielczuk, K. Gaidzik; czas realizacji 2006-2010
  galeria zdjęć: Peru, Boliwia, Chile 2008

WYDZIAŁ GEOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wpływ na powstanie właściwości zbiornikowych w osadach dewonu i karbonu regionu krakowskiego.
  J. Żaba; czas realizacji 2005-2007

Zobacz także:
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Krajowe projekty badawcze
« Powrót do poprzedniej strony