O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Konferencje >> Interaktywny system kartografii geologicznej

Konferencja naukowa nt. "ZASTOSOWANIE INTERAKTYWNYCH SYSTEMÓW KARTOGRAFII GEOLOGICZNEJ NA OBSZARZE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY" odbyła się w dniu 20 października 2000 r. w Tarnowskich Górach.

W czasie konferencji przedstawiono wyniki projektu naukowo-badawczego nr 9T12B01013, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych, w latach 1997-2000 p.t. "Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu".

Kierownikiem projektu był prof. dr.hab. Stanisław Ostaficzuk, a głównymi wykonawcami dr Józef Lewandowski i mgr Ryszard Chybiorz.

Konferencję zorganizował Urząd Miasta Tarnowskie Góry - Wydział Gospodarki Środowiskiem i Zasobami Naturalnymi oraz Katedra Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Obrady odbywały się w gościnnych murach kopalni zabytkowej, gdzie przed zjazdem w podziemia zobaczyć można było oryginalną wystawę minerałów, narzędzi i urządzeń górniczych, a po wyjeździe Skansen Maszyn Parowych.

 

W skład komitetu honorowego konferencji wchodzili (na zdjęciu od lewej):

mgr inż. Piotr Hanysek - Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,
prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk - Kierownik Katedry Geologii Podstawowej Uniwersytetu Śląskiego,
mgr Marian Czarnecki - Z-ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,
prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

W konferencji uczestniczyło 65 osób reprezentujących: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ościenne gminy, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach, Ligę Ochrony Przyrody, Sanepid, OBiKS, Wodociagi, Polski Klub Ekologiczny, GISPOL, Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Politechnikę Śląską w Gliwicach i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 

Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty i prezentacje komputerowe:

 • S. Ostaficzuk - Sprawy wielkoskalowej kartografii geologicznej w Polsce.
 • R. Chybiorz, A. Korzuch, H. Lysik - Źródła danych dla Systemów Informacji Przestrzennej w zakresie map tematycznych (geologicznych, hydrogeologicznych i sozologicznych) - referat wraz z prezentacją komputerową.

 

 • W. Bardziński, J. Lewandowski - Budowa geologiczna rejonu Tarnowskich Gór.
 • M. Lamparska-Wieland, Z. Wieland - Przekształcenia antropogeniczne rejonu Tarnowskich Gór na przestrzeni XIX i XX wieku.

 • A. Kowalczyk, H. Rubin, K. Rubin - Problemy hydrogeologiczne rejonu Tarnowskich Gór.
 • R. Chybiorz, A. Korzuch - Zastosowanie interaktywnych systemów w kartografii geologicznej dla terenów o szczególnym znaczeniu) - referat wraz z prezentacją komputerową.

W czasie sesji posterowej przedstawiono opracowane w ramach projektu mapy cyfrowe:

 • Mapa dokumentacyjna - I. Nowak, E. Biały, A. Kowalczyk,
 • Cyfrowy model rzeźby terenu - R. Chybiorz, M. Manowska,
 • Mapa fotogeologiczna - W. Bardziński,
 • Mapa geologiczna powierzchniowa - J. Lewandowski,
 • Mapa geologiczna powierzchni podczwartorzędowej - J. Lewandowski,
 • Mapa hydrogeologiczna czwartorzędowego poziomu wodonośnego - H. Rubin,
 • Mapa hydrogeologiczna poziomu wodonośnego serii węglanowej triasu - H. Rubin,
 • Mapa terenów górniczych i pogórniczych przełomu XIX i XX wieku - M. Lamparska-Wieland,
 • Mapa osiadań terenów górniczych i pogórniczych Tarnowskich Gór - M. Lamparska-Wieland,
 • Mapa struktury użytkowania ziemi miasta Tarnowskie Góry - M. Lamparska-Wieland,
 • Interpolacja obrazów satelitarnych  miasta Tarnowskie Góry - Z. Perski.

Postery i wersje cyfrowe map wraz z bazami danych przekazano Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.   

Po obradach, dyskusji i posiłku, najbardziej wytrwali uczestnicy konferencji zwiedzili podziemia kopalni zabytkowej.

Konferencja sponsorowana była przez: Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

 


 

Opracował: Ryszard Chybiorz
Serwis fotograficzny: Zbigniew Małolepszy

 

« Powrót do poprzedniej strony