O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Dydaktyka >> Studia magisterskie

Studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia) na kierunku geologia trwają dwa lata, w zakresie pięciu specjalności:
  • geochemia i mineralogia,
  • geologia ogólna i poszukiwawcza,
  • hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego,
  • ochrona litosfery i zasobów złóż,
  • paleontologia i stratygrafia.
Katedra Geologii Podstawowej prowadzi specjalizację geologia ogólna i poszukiwawcza.

 
Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej na studiach drugiego stopnia kierunku geologia prowadzą nastepujące zajęcia kameralne:

Rok I
Geologia regionalna świata
Geothermics and other renewables
Analiza facjalna
Kartowanie wgłębne
Geomorfologia strukturalna
Sozologia terenów górniczych
Podstawy geoinformatyki
GIS i telegoinformatyka w geologii
Wybrane problemy geologii strukturalnej
Analiza mezostrukturalna
Geologia regionalna
Seminarium magisterskie
Rok II
Analiza i wizualizacja danych geologicznych
Geotektonika i astrogeologia
Geologia terranów
Analiza deformacji powierzchni Ziemi
Wykład specjalny
Seminarium magisterskie

Szczegółowe informacje o programie zajęć » Pakiet Informacyjny ECTS 

Studia drugiego stopnia, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego,  kończą się uzyskaniem tytułu magistra geologii, który umożliwia podjęcie studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Czytaj także:Zobacz także:

Studia licencjackie
Studia magisterskie
Ćwiczenia terenowe
Studia doktoranckie
Granty dydaktyczne

 

 

« Powrót do poprzedniej strony