O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-10-15

Dydaktyka >> Studia magisterskie

Studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia) na kierunku geologia trwają dwa lata, w zakresie dwóch specjalności:
  • geochemia i mineralogia,
  • geologia stratygraficzno-poszukiwawcza.
W ramach specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza studenci realizuja program studiów w zakresie jednej z czterech specjalizacji:
  • paleontologia i stratygrafia,
  • geologia poszukiwawcza,
  • ochrona litosfery i zasobów złóż,
  • hydrologia i ochrona srodowiska wodnego.
Katedra Geologii Podstawowej prowadzi specjalizację geologia poszukiwawcza.

 
Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej na studiach drugiego stopnia kierunku geologia prowadzą nastepujące zajęcia kameralne:

Rok I
Analiza basenów sedymentacyjnych
Analiza facjalna
Analiza mezostrukturalna
Geomorfologia strukturalna
Geotektonika
Kartowanie wgłębne
Nowoczesne metody w geologii
Podstawy geoinformatyki
Wybrane problemy geologii strukturalnej
Seminarium magisterskie
Rok II
Praktikum specjalizacyjne
Sozologia terenów górniczych
Wykład specjalny
Zdalne badania w geologii
Seminarium magisterskie

Szczegółowe informacje o programie zajęć » Pakiet Informacyjny ECTS 

Studia drugiego stopnia, po uprzednim przedłożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego,  kończą się uzyskaniem tytułu magistra geologii, który umożliwia podjęcie studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

Czytaj także:Zobacz także:

Studia licencjackie
Studia magisterskie
Ćwiczenia terenowe
Studia doktoranckie
Granty dydaktyczne

 

 

« Powrót do poprzedniej strony