O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Dydaktyka >> Studia licencjackie

Studia licencjackie (pierwszego stopnia) na kierunku geologia trwaj± trzy lata (sze¶ć semestrów), a ich absolwenci otrzymuj± dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniaj±ce (drugiego stopnia).
 

Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej prowadz± na studiach pierwszego stopnia kierunku geologia następuj±ce zajęcia kameralne:

Rok I 
Podstawy geologii
Ewolucja Ziemi
Podstawy geodezji, topografii i kartografii
Geologia fizyczna
Rok II
Tektonika i geologia strukturalna
Geoinformacja i geologiczne bazy danych
Rok III
Sedymentologia
Seminarium dyplomowe
Geologia czwartorzędu
Kartowanie geologiczne
Geologia regionalna Polski

Szczegółowe informacje o programie zajęć » Pakiet Informacyjny ECTS 

Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej prowadz± także zajęcia kameralne na kierunku inżynieria zagrożeń ¶rodowiskowych, ochronie ¶rodowiska, geografia  oraz  Indywidualnych Studiach Międzyobszarowych (ISM).

ISM mog± być dwustopniowe lub jednolite magisterskie (5 lat). Studia pierwszego stopnia trwaj± 3 lata (licencjackie) lub 3,5 roku (inżynierskie). Po ukończeniu studiów na ISM student może podj±ć specjalistyczne studia magisterskie 1,5 roku/2 lata.

Czytaj także:


 Zobacz także:
Studia licencjackie
Studia magisterskie
Ćwiczenia terenowe
Studia doktoranckie
Granty dydaktyczne

 

 

« Powrót do poprzedniej strony