O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-10-15

Dydaktyka >> Studia licencjackie

Studia licencjackie (pierwszego stopnia) na kierunku geologia trwają trzy lata, a ich absolwenci otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej prowadzą na studiach pierwszego stopnia kierunku geologia następujące zajęcia kameralne:

Rok I 
Geologia fizyczna
Miernictwo i teledetekcja
Rok II
Tektonika i geologia strukturalna
Rok III
Geologia czwartorzędu
Geologia regionalna Polski
Geologia zagłębi węglowych Polski
Kartowanie geologiczne
Sedymentologia
Seminarium dyplomowe

Szczegółowe informacje o programie zajęć » Pakiet Informacyjny ECTS 

Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej prowadzą także zajęcia kameralne na kierunku geofizyka, geografia i ochrona środowiska oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych (MISMP).

MISMP są studiami pierwszego stopnia i trwają 3 lata. W tym czasie student studiuje dwa spośród następujących kierunków na Wydziałach UŚ:

  • matematykę, fizykę, chemię, informatykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii;
  • biologię, biotechnologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska;
  • geografię, geologię na Wydziale Nauk o Ziemi.

Po ukończeniu studiów na MISMP student może podjąc specjalistyczne studia magisterskie na jednym lub dwóch z kierunków współtworzących MISMP (z wyjątkiem informatyki, którą może ukonczyć na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach) i uzyskać jeden tytuł lub dwa tytuły magistra.

Czytaj także:


 Zobacz także:
Studia licencjackie
Studia magisterskie
Ćwiczenia terenowe
Studia doktoranckie
Granty dydaktyczne

 

 

« Powrót do poprzedniej strony