O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Dydaktyka >> Studia inżynierskie

Studia inżynierskie s± pierwszym etapem studiów wyższych, trwaj±cym 7 semestrów. Maj± charakter akademicki i kończ± się obron± pracy inżynierskiej, i nadaniem tytułu inżyniera.

Pracownicy Katedry Geologii Podstawowej prowadz± na studiach inżynierskich następuj±ce zajęcia kameralne:

Rok I 
Podstawy geologii
Podstawy geodezji, topografii i kartografii
Geologia fizyczna
Rok II
Tektonika i geologia strukturalna
Geomorfologia
Sedymentologia
Geologia czwartorzędu
Rok III
Zagospodarowanie przestrzenne
Kartowanie geologiczne
Rok IV Odnawialne Ľródła energii
Seminarium inżynierskie
Pracownia inżynierska

Szczegółowe informacje o programie zajęć » Pakiet Informacyjny ECTS

Czytaj także:


 Zobacz także:
Studia licencjackie
Studia magisterskie
Ćwiczenia terenowe
Studia doktoranckie
Granty dydaktyczne

 

« Powrót do poprzedniej strony