O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Chybiorz Ryszard >> Kursy, szkolenia i warsztaty


2012  
Warsztaty "Open Space o Open Space", ŚCSI Katowice

2012  GIS day, WNoZ UŚ Sosnowiec

2012  X Konferencja Esri Polska, Warszawa

2012  Wykorzystanie teledetekcji i fotogrametrii w ochronie środowiska, Tatrzański Park Narodowy
          Zakopane

2012  Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013: aspekty prawne umów o dofinansowanie
           projektów unijnych, Katowice

2012  Ochrona własności intelektualnej, Biuro Karier Uniwersytet Śląski w Katowicach

2012  Technologie satelitarne – nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MSP i samorządów
           terytorialnych w kontekście przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej,
           Kraków 

2012  GIS w praktyce - infrastruktura danych przestrzennych - udostępnianie danych i usług GIS,
           Centrum Promocji Informatyki w Warszawie

2012  I Forum BioGIS, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012  ArcGIS Desktop III: Zadania i Analizy Przestrzenne (wersja 10), ESRI Polska

2011  GIS day, WNoZ UŚ Sosnowiec

2011  Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013 z zakresu promocji projektów unijnych,
           Katowice

2011  Wprowadzenie do geostatystyki w ArcGIS, ESRI Polska

2011  Prezentacje zastosowań 3DSMax (wizualizacje architektoniczne, animacje reklamowe),
           DEMO Katowice

2011  Podstawy modelowania i animacji 3D z użyciem Blender 3D, DEMO Katowice

2011  Modelowanie i animacje 3D z użyciem Autodesk 3DSMax, DEMO Katowice 

2011  GIS w praktyce - interaktywne systemy mapowe oraz przestrzenne mapy cyfrowe,
           Centrum Promocji Informatyki w Warszawie

2011  Adobe Flash jako środowisko integrujące treści multimedialne, DEMO Katowice

2011  Szkolenie dla beneficjentów RPO WSL w zakresie udzielania zamówień na usługi, dostawy
           i roboty budowlane, Katowice

2010  GIS day, WNoZ UŚ Sosnowiec

2010  Grafika reklamowa CorelDraw, DEMO Katowice

2010  Przetwarzanie obrazów Photoshop, DEMO Katowice

2010  ArcGIS Desktop II: Narzędzia i Funkcjonalność, ESRI Polska

2009  ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS, ESRI Polska

2009  Adobe Photoshop I, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

2007  Warsztaty Sedymentologiczne: Strefy glacimarginalne Wielkopolski, UAM Poznań

2005  Earth Vision i WorkFlow Manager, EearthVision

1999  II Warsztaty Metodologiczne: Metody petrograficzne i mineralogiczne w stratygrafii czwartorzędu, PIG Warszawa

1999  VI Warsztaty Terenowe: Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów, Jeleniewo k/Suwałk

1999  MicroStation GeoGraphics, BIPROGEO SA w Wrocławiu

1998  II Warsztaty Naukowe: Programy komputerowe w geologii, Sosnowiec

1996  I Warsztaty Naukowe: Programy komputerowe w geologii, Kraków

1995-1996  Studia podyplomowe Systemy Informacji Przestrzennej, Pol. Śląska w Gliwicach

1994  CorelDraw, Ośrodek Szkolenia Informatycznego DEMO Katowice

1989-1991  Policealne Studium Zawodowe Zaoczne z Geodezji, CKU Bytom 


« Powrót do poprzedniej strony