O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Chybiorz Ryszard >> Udział w tematach badawczych, ...

2011-2013 Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP. Priorytet V RPO WSL – „Środowisko”, Działanie 5.4 – „Zarządzanie środowiskiem”.

2009-2012 "System Ochrony Przeciwosuwiskowej - mapy osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1 : 10 000". Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca.

2008-2012 "Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000". Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca.

2007 Projekt GROUNDHIT "Innowacyjne pompy ciepła do systemów płytkiej geotermii". 6 Ramowy Program UE,  wykonawca.

2004-2007  "Interaktywny system wielowymiarowej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych". Projekt badawczy KBN nr 4T12B 046 27, wykonawca.

2003-2005  "Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski – opracowanie numeryczne”. Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca.

2001  "Monitoring osiadań terenu pod wpływem eksploatacji górniczej metodą satelitarnej interferometrii radarowej". Zleceniodawca Urząd Marszałkowski w Katowicach, wykonawca.

1998  "Geologiczna mapa numeryczna arkusza M-101 w oparciu o dane zawarte w geotechnicz-nym banku danych". Zlecenie Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa, kierownik tematu.

1997-2007 "Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000". Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca.

1997-2000  „Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu”. Projekt badawczy KBN nr 9T12B01013, wykonawca.

1994-1997 „Informatyczny model (GIS) warunków geologicznych utworów nadwęglonośnych (mezozo-iku i kenozoiku) wybranego obszaru GZW i jego otoczenia”. Projekt badawczy KBN nr KBN nr 9860200106 , wykonawca.
 
1980-2008  "Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000". Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca. 

 


 

« Powrót do poprzedniej strony