O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Chybiorz Ryszard >> Lista publikacji

Atlasy i mapy

wykaz >>>

Publikacje w monografiach i czasopismach:

Chybiorz R., Tyc A., 2012: Raport o przyrodzie nieożywionej województwa śląskiego. [w:] J.B. Parusel (red.), Raporty Opinie 6 - Strategia ochrony województwa śląskiego do roku 2030, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach, tom 1: 1-52 + 4 ryciny.

Chybiorz R., Tokarska-Guzik B., 2012: BIOGEO Silesia - regionalny system informacji i baz danych o środowisku województwa śląskiego nowym wyzwaniem dla śląskich badaczy przyrody. [w:] M. Nakonieczny i P. Migula (red.), Problemy środowiska i jego ochrony, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, cz. 20: 167-171.

Streszczenia w materiałach konferencyjnych:

Frąckowiak J., Chybiorz R., Parusel J. B., Tokarska-Guzik B., 2013: Problemy technologiczne w projektowaniu regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku na przykładzie projektu BIOGEO-SILESIA ORSIP. [w:] II Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej  w badaniach różnorodności biologicznej, Poznań 9 – 10 października 2013.

Tokarska-Guzik B., Chybiorz R., Parusel J. B., Frąckowiak J., 2013: Wyniki badań przyrodniczych źródłem danych przestrzennych dla regionalnego systemu informacji, na przykładzie projektu BIOGEO-SILESIA ORSIP. [w:] II Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej  w badaniach różnorodności biologicznej, Poznań 9 – 10 października 2013.

Małolepszy M., Kurowska K., Chybiorz R., Jura D., 2013: Cyfrowa analiza warunków i możliwości zastosowania pomp ciepła na terenach pogórniczych miasta Sosnowca w opracowaniu GIS. [w:] Wezwania geologii regionu górnośląskiego w XXI wieku. LXXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Naukowego, Ustroń 19-21 września 2013.

Tokarska-Guzik B., Parusel J. B., Chybiorz R., 2013: Botaniczne bazy danych w śląskim systemie informacji przestrzennej (Botanical data bases in the Silesian spatial information system). [w:] A. Biedunkiewicz i M. Dynowska (red.), Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Olsztyn 24-30 czerwca 2013: 462-463.

Chybiorz R., 2013: Georóżnorodność śląskich miast na prawach powiatu. [w:] A. Łajczak, J. Urban, A. Zieliński (red.), Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. VII Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Materiały konferencyjne. Busko-Zdrój 22-24 maja 2013: 15-16.

Chybiorz R., Tyc A., 2012: Dziedzictwo geokulturowe województwa śląskiego. [w:] Abstrakty, II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa 17-19 września 2012: 14.


 

 

« Powrót do poprzedniej strony