O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Krajowe projekty badawcze

Temat / Rodzaj i numer
Czas realizacji
Kierownik
Ocena ilości i składu chemicznego zanieczyszczeń emitowanych podczas procesów samozagrzewania się odpadów węglowych  symulowanych pirolizą wodną i bezwodną oraz wysokotemperaturowym utlenianiem  2018-2021 dr hab. prof. UŚ Justyna Ciesielczuk
Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych
Projekt NCN PW-0411-008
 
2011-2013
dr Justyna Ciesielczuk
Sedymentacja silikoklastyczna paleogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca
Projekt MNiSzW N N307 244339
 
2010-2012
Promotorski
prof. dr hab. Antoni Wójcik / mgr Ewa Wójcik
Tektonika południowej strefy kontaktowej masywu granitoidowego Karkonoszy w rejonie Karpacza
Projekt MNiSzW N N307 244339
2010-2012
Promotorski
dr hab. Jerzy Żaba / mgr Krzysztof Gaidzik
Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowów skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich
Projekt MNiSzW N N524 168235
2008-2010
dr Jerzy Nita
Ewolucja składu chemicznego i fazowego minerałów i skał zwałowisk poeksploatacyjnych w wyniku (1) metamorfizmu termicznego hałd powęglowych (Górny Śląsk) oraz (2) wietrzenia strefy utlenienia złoża polimetalicznego (Miedzianka w Sudetach)
Projekt MNiSzW N N307 427034
2008-2010
dr Justyna Ciesielczuk
Geologiczna analiza osuwisk z wykorzystaniem satelitarnej interferometrii radarowej na przykładzie wybranych obszarów Karpat
Projekt MNiSzW N N307 131534
2008-2009
Promotorski
dr hab. Antoni Wójcik / mgr Tomasz Wojciechowski
Zmiany roślinności i klimatu w interglacjale mazowieckim i w najstarszej części zlodowacenia liwca na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich
Projekt MNiSzW 2 PO4E 080 30
2006-2008
dr Małgorzata Nita
Zastosowanie metod interferometrii radarowej InSAR do badania naturalnych ruchów powierzchni terenu w Polsce - GEO-IN-SAR
Projekt MNiSzW 4 T12E 043 29
prezentacja, artykuł
2005-2007
dr Zbigniew Perski
+ zespół
Interaktywny system wielowymiarowej wizualizacji wgłębnych danych i struktur geologicznych
Pr
ojekt MNiSzW 4 T12B 046 27
strona www
2004-2007
dr Zbigniew Małolepszy
+ zespół
Zastosowanie numerycznego modelowania pola geotermicznego w obszarach zlikwidowanych kopalń na przykładzie kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie
Projekt KBN 5 T12B 047 22
streszczenie
2002-2003
dr Zbigniew Małolepszy
Cyfrowa analiza przestrzennego rozkładu pola geotermicznego Górnosląskiego Zagłebia Węglowego na tle tektoniki dysjunktywnej
Projekt KBN 6 P04D 008 16
1999-2000
dr Zbigniew Małolepszy

 


Zobacz także:
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Krajowe projekty badawcze
  

 

 

 

 

« Powrót do poprzedniej strony