O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr inż. Magdalena ZIELIŃSKA

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 317
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: magdalena.zielinska@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Temat pracy: Petrologiczne studium uwęglonego materiału organicznego we fliszu zewnętrznych Karpat Zachodnich; Kierunek: Geologia; Specjalność: Geologia ogólna i petrografia

Praca magisterska, Specjalność
2006 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; Temat pracy: Projekt ścieżki dydaktycznej między Zabierzowem, a Skałą Kmity; Kierunek: Inżynieria Środowiska; Specjalność: Gospodarowanie i Zarządzanie Środowiskiem Geologicznym


Prowadzone zajęcia dydaktyczne


Wykłady:
Human evolution
Sedimentary geology
Zagrożenia geologiczne
Metody analizy zagrożeń geologicznych

Ćwiczenia/Laboratorium:
Podstawy geologii
Geologia fizyczna
Tektonika i geologia strukturalna
Sedymentologia
Zagrożenia geologiczne
Metody analizy zagrożeń geologicznych

Ćwiczenia terenowe:
Tektonika i geologia strukturalna
Sedymentologia
Sedimentary geology
Terenowe metody geologiczne w analizie zagrożeń

Zainteresowania naukowe


Petrologia węgla i rozproszonej materii organicznej
Geologia Karpat
Geologia strukturalna
Refleksyjność witrynitu
Analiza macerałów

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych


IV 2016 - I 2017 “Charakterystyka petrologiczna egzotyków węgla pod kątem ich źródła i genezy w utworach fliszowych jednostki śląskiej i podśląskiej – badania wstępne” kierownik i wykonawca, prace   statutowe nr 1M-0416-001-1-01

VI – XII 2011 „Petrologiczne studium uwęglonego materiału organicznego we fliszu zewnętrznych Karpat Zachodnich” – kierownik i wykonawca grantu dziekańskiego
nr 15.11.140.034

VI - XI 2011 badania petrograficzne węgla brunatnego ze złoża Złoczew dla Przedsiębiorstwa Geologicznego S.A. w Krakowie

2010-2011 współpraca z KWB Bełchatów, profilowanie rdzeni, analiza technologiczna węgla pola Szczerców

2009- „Geologia i gospodarowanie złożami surowców mineralnych” – prace statutowe nr 11.11.140.562 pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Adama Piestrzyńskiego – profilowanie rdzeni, analiza techniczna węgla z KWK Bełchatów

2008-2009- „Węgiel autochtoniczny i rozproszony materiał organiczny we fliszu Karpat Zachodnich i Pienin”- badania własne nr 10.10.140.670 pod kierownictwem
Dr hab. inż. Mariana Wagnera, prof. AGH


Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą:

21-30 IV 2015 Słowacja – stypendium w ramach programu CEEPUS (wymiana akademicka)

21-22 IV 2010 Kraków - XXXIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski

17-19 IX 2009 Kraków- IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

22-23 IV 2009 Kraków- XXXII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski

16-17 IV 2008 Kraków- XXXI Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski

2-4 IV 2009 Słowacja – Kongres Młodych Naukowców, Herlany

2-4 III 2007 Słowacja – Kongres Młodych Naukowców, Herlany


Udział w szkoleniach i praktykach:

30.V-1.VI. 2017 - certyfikowany kurs AutoCad zaawansowany, Autodesk, P.A. Nova S.A.,

22.XI. 2016 - warsztaty IS-EPOS (European Plate Observing System - Platform for Anthropogenic Seismicity Research), Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

23-24.VI. 2016 - certyfikowany kurs AutoCad podstawowy, Autodesk, P.A. Nova S.A., nr certyfikatu 1AAESAVZS3

1-2.VI. 2015 – certyfikowane warsztaty na temat: “Dynamics of the subsurface flow of groundwater, hydrocarbons and sequestered CO2: Physics and field examples”.
Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

10-11.II. 2015 – certyfikowany kurs „Podstawy pracy w oprogramowaniu ArcGIS” – Centrum Studiów Polarnych KNOW

I. 2011- VIII. 2011- Projekt „SPIN-aj się! – szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin-off i spin-out” zakończone wyróżnieniem Biznes Planu

11-15 V 2009- Szkolenie “Geoscience Mathematics and Informatics” –Technische Universitat Bergakademie (University of Resources) we Freibergu

3.XII. 2008- Projekty rozwojowe, foresight i patenty w ramach Poddziałania 1.1.1
i Działania 1.3 – program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013 , Kraków

22.V – 30.VI. 2006 – Praktyka w Wydziale Gospodarski Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa (Referat Geologii, Ochrony Wód i PowietrzaCzłonkostwo w stowarzyszeniach:

2015 - PTG Polskie Towarzystwo Geologiczne - Oddział Krakowski
2016 - IAS (International Association of Sedimentologists)
2016 - ICCP (International Committee for Coal and Organic Petrology)


Publikacje
Researchgate

Zainteresowania prywatne

Turystyka górska, podróże« powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl