O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr Krzysztof GAIDZIK

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 325
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: krzysztof.gaidzik@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2012 Uniwersytet Śląski / "Tektonika południowej strefy kontaktowej masywu granitoidowego Karkonoszy w rejonie Karpacza"

Praca magisterska, Specjalność
2008 Uniwersytet Śląski / Geologia ogólna i poszukiwawcza: "Tektonika strefy kontaktowej granitoidów w rejonie Karpacza (Karkonosze)"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

- Ćwiczenia kameralne

 • Analiza mezostrukturalna
 • Geotektonika i astrogeologia
 • Tektonika i geologia strukturalna
 • Wybrane problemy geologii strukturalnej

  - Ćwiczenia terenowe

  • Tektonika i geologia strukturalna

Zainteresowania naukowe

 • Geologia strukturalna
 • Aktywna tektonika
 • Tektonika i geotektonika
 • Geomorfologia strukturalna
 • Aktywne strefy subdukcji
 • Planetologia

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

23.02.2014 - 29.02.2016: staż podoktorski Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

09.09.2009 - 13.09.2009: Intensive Course on Geodiversity and Geological Heritage Assessment, Minho University, Braga (Portugalia).

06.2008 - 07.2008; 06.2010-07.2010; 09.2012: Udział w wyprawach naukowych do Peru 2008, 2010 i 2012, zorganizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Paulo. Galeria zdjęć 

01.04.2009 - 30.04.2009: Miesięczny staż naukowy w Instytucie Nauk Uniwersytetu Masarykowa w Brnie (Republika Czeska) w ramach programu CEEPUS. Galeria zdjęć

Publikacje

portal ResearchGate

Gaidzik K. Ramírez Herrera M.T., and Kostoglodov V., 2016. Active crustal faults in the forearc region, Guerrero sector of the Mexican subduction. Pure and Applied Geophysics. In press.

Matyszkiewicz J., Kochman A., Gaidzik K. Rzepa G., Żaba J., Gołębiowska B., and Krajewski M., 2015. Epigenetic silicification of Upper Oxfordian limestones in the Sokole Góry (Cracow-Częstochowa Upland): Relation to facies development and tectonics. Acta Geologica Polonica, 65 (2): 181-203.

Szczygieł J., Gaidzik K. and Kicińska D., 2015. Tectonic control on cave development: A case study of the Bystra Valley in the Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85: 387-404.

Ciesielczuk J., Żaba J., Bzowska G., Gaidzik K. & Głogowska M., 2013. Sulphate efflorescences at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Journal of South American Earth Sciences, 42, 186-193. DOI: 10.1016/j.jsames.2012.06.016.

Żaba J., Małolepszy Z., Gaidzik K., Ciesielczuk J., Paulo A., 2012. Faults network in the Rio Colca valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Southern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3: 279-290.

Szczygieł J. & Gaidzik K., 2012. Tectonic setting of the Poszukiwaczy Skarbów Cave and the Groby Cave (Kraków Gorge, Western Tatra Mts., Poland), Contemporary trends in Geosciences, 1: 93-98.

Gaidzik K. & Żaba J., 2011. Potencjał geoturystyczny Sowiej Doliny (Karkonosze, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, Turystyka i Rekreacja, 2 (2): 29-38.

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (N Tanzania, Africa) – geographical setting. Geotourism, 1-2 (24-25), 3-26.

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geological heritage. Geotourism, 1-2 (24-25), 27-46.

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – getouristic valorization, touristic development and hazard. Geotourism, 1-2 (24-25), 47-64.

Słaby E., Breitkreuz C., Żaba J., Domańska-Siuda J., Gaidzik K., Falenty K. & Falenty A. 2010. Magma generation in an alternating transtensional–transpressional regime, the Kraków–Lubliniec Fault Zone, Poland. Lithos, 119 (3-4): 251-268.

Gaidzik K. 2010. Anthropogenic landforms in the area between Rokitnica and Miechowice (Upper Silesia, Southern Poland). Anthropogenic aspects of landscape transformations: 29-33.

Żaba J., Gaidzik K. 2010. Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o ziemi. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 6-13.

Żaba J., Gaidzik K. 2010. Turystyka mineralogiczna w rejonie Zakrętu Śmierci (Góry Izerskie, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 50-57.

Żaba J., Gaidzik K. & Wójcik A. 2010. Prefolded joints in the Magura Nappe from the area of Chyszówki (Western Outer Carpathians, S Poland). Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG): 137-141.

Żaba J., Małolepszy Z., Gaidzik K. 2009: Landslide geohazard related to structural setting and seismotectonic activity in the Colca River valley, Cenytral Andes, Peru. Studia UniversitatisBabes-Bolyai, Geologia, Special Issue - MAEGS-16: 176-178.

Żaba J., Ciesielczuk J., Gaidzik K. 2009: Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. Studia UniversitatisBabes-Bolyai, Geologia, Special Issue - MAEGS-16: 72-74.

Gaidzik K.
& Żaba J. 2009: Rekonstrukcja układów naprężeń dla kruchych uskoków w rejonie Karpacza. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 126, seria 53: 121-131.

Gaidzik K. 2009: "Fałd w fałdzie" z Sowiej Doliny, Karkonosze. W: Zieliński A. (red.), Materiały konferencyjne, V Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne, Znane Fakty - Nowe Inrepretacje, Mąchocice Kapitulne, 20-22 maja 2009, Kielce: 28-30.

Gaidzik K.
& Żaba J. 2008: Geo-educative values of tectonic phenomena in Sowia Dolina (Owl Valley) near Karpacz, the Karkonosze Mountains. In: Solecki A.T. (ed.), Geoeducational potential of the Sudety Mts. University of Wrocław. Institut of Geological Sciences, Argi, Wrocław: 41-52.

Zainteresowania prywatne

 • Wspinaczka skalna
 • Astronomia
 • Kultura i historia ludów Ameryki Północnej i Południowej « powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl