O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr hab. prof. UŚ Justyna CIESIELCZUK

Pracownik samodzielny

PROFESOR NADZWYCZAJNY

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 336
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: justyna.ciesielczuk@us.edu.plHabilitacja, Specjalność
2015 Uniwersytet Śląski / Doktor habilitowany Nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii: "Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego na zwałowiskach powęglowych na Śląsku w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych”

Rozprawa doktorska, Specjalność
2000 Uniwersytet Śląski / Doktor Nauk o Ziemi: „Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa (masyw Strzegom-Sobótka) i Strzelina”

Praca magisterska, Specjalność
1990 Uniwersytet Śląski / Geochemia i mineralogia: „Minerały wtórne strefy utlenienia związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach”


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • kartowanie geologiczne 
  • geotektonika i astrogeologia 
 • Ćwiczenia kameralne
  • geologia dynamiczna
  • geologia fizyczna
  • podstawy geologii
  • kartowanie geologiczne
 • Ćwiczenia terenowe
  • kartowanie geologiczne
  • ćwiczenia specjalizacyjne

Zainteresowania naukowe

 • minerały wtórne strefy utlenienia z Miedzianki i Radzimowic (Sudety)
 • amfibolity Kopuły Śnieżnicko-Orlickiej oraz Gór Opawskich
 • hydrotermalne przeobrażenia skał magmowych
 • mineralogia palących się zwałowisk po eksploatacji węgla kamiennego

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

2018-2021 – „Ocena ilości i składu chemicznego zanieczyszczeń emitowanych podczas procesów samozagrzewania się odpadów węglowych  symulowanych pirolizą wodną i bezwodną oraz wysokotemperaturowym utlenianiem”

2017-2020 - "Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego"

2014-2016 - " Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozumenia procesów mobilizacji, transportu i koncentracji związków i pierwiastków na hałdach górnictwa węglowego Górnego Śląska"

2012-2015 - " Przeobrażenia skał na składowiskach odpadów powęglowych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym"

2012 - "Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu, pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru"

2011-2013 - "Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych"

2009-2012 - "Petrogeneza granitoidów Tatr"

2008-2010 - "Ewolucja składu chemicznego i fazowego skał zwałowisk poeksploatacyjnych w wyniku (1) metamorfizmu termicznego hałd powęglowych (Górny Śląsk) oraz (2) wietrzenia strefy utlenienia złoża polimetalicznego (Miedzianka w Sudetach)"

2010 - " Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu, pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru"

2008 - "Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu, pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru"

2007 - "Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna zwałowisk powęglowych Górnego Śląska"

2004 - "Rola cynku podczas krystalizacji minerałów strefy utlenienia związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach"

2003-2004 - "Petrogeneza oraz pozycja geotektoniczna amfibolitów serii Vrbna"

01.06-14.06.2003 - "Stypendium UNESCO na pobyt i udział w warsztatach geochemicznych organizowanych w ramach International School on Geochemistry w Izmirze (Turcja)"

2003 - "Przyczyny korozji orurowania w czynnych otworach geotermalnych"

2003 - "Parageneza wtórnych minerałów fosforanowych i arsenianowych strefy utleniania związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach"

2002 - "Badania struktury chlorytów"

1996-1997 - "Hydrotermalne przeobrażenia granitów w Masywie Strzelińskim"

30.01.-03.06.1994 - "Kurs geochemiczny w ramach programu TEMPUS na Wydziale Geologii Uniwersytetu w Keele (Wielka Brytania)"

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą
 • 2017 - uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru
 • 2012 - uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru
 • 2010 - uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru
 • 2008 - uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru

Udział w szkoleniach i praktykach
2010 - warsztaty spektrometrii ramanowskiej, Geocentrum, Wiedeń, Austria

Komitety redakcyjne czasopism
Geological Quarterly

Członkostwo w stowarzyszeniach
 • Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Górnośląski
 • Peruwiańskie Towarzystwo Geologiczne

Publikacje
Popularyzacja nauki
 • Współorganizator Giełdy Minerałów i Skamieniałości oraz Muzeum Ziemi UŚ.
 • Prowadzenie warsztatów w ramach lekcji muzealnych dla szkół gimnazjalnych oraz liceów.
 • Festiwale Nauki. Wykłady dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


« powrót

© Copyright 2008-2021 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl