O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr hab. Justyna CIESIELCZUK

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 336
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: justyna.ciesielczuk@us.edu.plHabilitacja, Specjalność
2015 Uniwersytet Śląski / Geologia "Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego na zwałowiskach powęglowych na Śląsku w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych”

Rozprawa doktorska, Specjalność
2000 Uniwersytet Śląski / Geologia: geochemia, mineralogia, petrografia „Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa (masyw Strzegom-Sobótka) i Strzelina”

Praca magisterska, Specjalność
1990 Uniwersytet Śląski / Geologia „Minerały wtórne strefy utlenienia związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach”


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • kartowanie geologiczne 
  • geotektonika i astrogeologia 
 • Ćwiczenia kameralne
  • geologia dynamiczna
  • geologia fizyczna
  • podstawy geologii
  • kartowanie geologiczne
 • Ćwiczenia terenowe
  • kartowanie geologiczne
  • ćwiczenia specjalizacyjne

Zainteresowania naukowe

 • minerały wtórne strefy utlenienia z Miedzianki i Radzimowic (Sudety)
 • amfibolity Kopuły Śnieżnicko-Orlickiej oraz Gór Opawskich
 • hydrotermalne przeobrażenia granitów
 • mineralogia hałd

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych


1-14.06 2003 Stypendium UNESCO na pobyt i udział w warsztatach geochemicznych organizowanych w ramach International School on Geochemistry w Izmirze (Turcja)

30.01.-3.6.1994 Kurs geochemiczny w ramach programu TEMPUS na Wydziale Geologii Uniwersytetu Keele (Wielka Brytania)

1996-1997 Hydrotermalne przeobrażenia granitów w Masywie Strzelińskim

2002 Badania struktury chlorytów

2003 Parageneza wtórnych minerałów fosforanowych i arsenianowych strefy utlenienia związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach

2003 Przyczyny korozji orurowania w czynnych otworach geotermalnych

2003, 2004 Petrogeneza oraz pozycja geotektoniczna amfibolitów serii Vrbna

2004 Rola cynku podczas krystalizacji minerałów strefy utlenienia związków polimetalicznych z okolic Miedzianki w Sudetach

2007 Charakterystyka mineralogiczno–petrograficzna zwałowisk powęglowych Górnego Śląska

2008, 2010 i 2012 Tektoniczne uwarunkowania wulkanizmu, pozycji strukturalnej i rozwoju Kanionu Colca, Peru

2008-2010 Ewolucja składu chemicznego i fazowego skał zwałowisk poeksploatacyjnych w wyniku (1) metamorfizmu termicznego hałd powęglowych (Górny Śląsk) oraz (2) wietrzenia strefy utlenienia złoża polimetalicznego (Miedzianka w Sudetach)

2009-2012 Petrogeneza granitoidów Tatr

2011-2013 Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych

2012-2015 Przeobrażenia skał na składowiskach odpadów powęglowych w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym

2014-2016 Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozumienia procesów mobilizacji, transportu i koncentracji związków i pierwiastków na hałdach górnictwa węglowego Górnego Śląska

2017-2020 Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoDoświadczenie naukowe:

 

Publikacje

portal ResearchGate

portal Google Scholar

J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, J.C. Hower, M.J. Fabiańska, 2014 - Mineralogy and geochemistry of coal wastes from the Starzykowiec coal-waste dump (Upper Silesia, Poland). International Journal of Coal Geology, http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2014.02.007 Available online 28 February 2014, 127, 42-55.

M.J. Fabiańska, J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, 2013 - Organic nitrogen compounds formed during self-heating of coal wastes. The 26th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG 2013) Canary Islands (Spain), September 16-20, 2013.

J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, J. Żaba, A. Paulo, W.E. Krawczyk, M. Głogowska, P. Panajew, M. Durjasz, 2013 - Thermal waters in an active subduction zone in Southern Peru. Mineralogia - Special Papers, 37, 2013.

J. Ciesielczuk, Ł. Kruszewski, J. Majka, 2013 - Experimental study of the thermal transformation of siderite from the coal waste dump in Katowice-Wełnowiec, Poland. Mineralogia - Special Papers, 36, 2013.

Ł. Kruszewski, J. Ciesielczuk, 2013 - Anthropogenic analogues of geological processes – a case of burning post-mining dumps as shown by natural samples and thermal experiments. 30th Annual Meeting of The Society for Organic Petrology, 1-4th September 2013’ Poland.

J. Ciesielczuk, 2013 - Behaviour of mineral phases during combustion of coal waste dumps – experimental study. Goldschmidt 25-30.08.2013 Florencja, Włochy.

J. Ciesielczuk, J. Janeczek, S. Cebulak, 2013 - Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach. Przegląd Geologiczny, 61, 12: 764-772.

J. Żaba, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, A. Paulo, M. Głogowska, 2013 - Tectonic relationships between travertine domes and underlain Mesozoic formations in Huambo vicinity, southern Peru. Abstrakt konferencyjny CETEG 2013.

M.J. Fabiańska, J. Ciesielczuk, Ł. Kruszewski, M. Misz-Kennan, D.R. Blake, G. Stracher, I. Moszumańska, 2013 – Gaseous compounds and efflorescences generated in self-heating coal-waste dumps — A case study from the Upper and Lower Silesian Coal Basins (Poland). International Journal of Coal Geology, Volumes 116–117: 247-261.

M. Misz-Kennan, J. Ciesielczuk & A. Tabor, 2013 – Coal waste dump fires in Poland. [W]: Stracher G. B., Prakash A. & Sokol E.V. (red.) Coal and peat fires. A global perspective. Vol. 2: 233-312.

J. Ciesielczuk, J. Żaba, G. Bzowska, K. Gaidzik, M. Głogowska, 2013 – Surface mineralization at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Journal of South American Earth Sciences, DOI information: 10.1016/j.jsames.2012.06.016 42 (2013) 42: 186-193.

J. Żaba, Z. Małolepszy, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk & A. Paulo, 2012 – Fault network in Rio Colca valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, southern Peru Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 82, 3: 279-290.

Ł. Kruszewski, J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, 2012 – Geochemistry of trace elements in the environment of burning coal-mining waste heaps – examples from Upper Silesian Coal Basin. Abstrakt wysłany po terminie, nieopublikowany. Poster wykonany i przedstawiony na II Kongresie Geologicznym wrzesień, Warszawa.

J. Ciesielczuk, M. Czaja, M. Fabiańska, G. Bzowska, T. Krzykawski, R. Wrzalik, 2012 – Organic efflorescences blooming on an overburning waste dump in Katowice-Welnowiec, Poland. European Mineralogical Conference, Vol. 1, EMC2012-351, 2012 European Mineralogical Conference 2012

R.A. Kotlinski, J. Ciesielczuk & J. Żaba, 2012 – Element distribution in Pacific polymetallic nodules from the Clarion-Clippertone Fracture Zone, Pacific Ocean. European Mineralogical Conference Vol. 1, EMC2012-356, 2012 European Mineralogical Conference 2012

P.S. Kennan, J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, 2012 – Hematite spherules formed during combustion of coal waste as an analog of hematite-rich spherules found on Mars. European Mineralogical Conference, Vol. 1, EMC2012-358, 2012 European Mineralogical Conference 2012

J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, G. Bzowska, J. Żaba, A. Paulo, 2012 – Efflorescences in arid region of Colca River Basin, South Peru. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG023

J. Żaba, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, Z. Małolepszy, A. Paulo, 2012 – Tectonic setting of the Rio Colca Valley network. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG069

J. Żaba, Z. Małolepszy, Krzysztof Gaidzik, Justyna Ciesielczuk, Andrzej Paulo, 2012 – Faults network in the Rio Colca Valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Southern Peru. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG068.

A. Paulo, J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, J. Żaba, A. Gaweł, G. Bzowska, 2012 – Thermal alterations of the Ashua Formation at the contact with a porhyry intrusion (Huambo, South Peru), a reconnaissance study. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG067.

M. Fabiańska, M. Misz-Kennan, J. Ciesielczuk, Ł. Kruszewski, Donald R. Blake, Glenn B. Stracher, 2012 – Characteristics of organic and inorganic gaseous compounds emanating from self-heating dumps in Poland. 29th Annual Meeting of TSOP, Beijing: 22-24.

J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, P.S. Kennan, 2012 – Botryoidal hematite formed in burning coal waste dumps: a clue to the origin of hematite spherules on Mars? Mineralogia-Special Papers, 40: 70.

Ł. Kruszewski, J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, 2012 – What have meteorites to do with coal fires? A case of Upper and Lower Silesian Basins Mineralogia-Special Papers, 40: 28-30. 
 więcej » 

 


 

Popularyzacja nauki:

 

 « powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl