O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr Ryszard CHYBIORZ

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 420 lub 226
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ryszard.chybiorz@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2007 Uniwersytet Śląski / Geologia czwartorzędu "Późnoplejstoceńska i wczesnoholoceńska ewolucja sieci dolinnej międzyrzecza Płytnicy - Gwdy (Pojezierze Pomorskie)


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Wykłady i laboratorium
            GIS i telegeoinformatyka w geologii
  •         Analiza i wizualizacja danych geologicznych
  • Ćwiczenia terenowe
            Sedymentologia
            Kartowanie geologiczne

Zainteresowania naukowe


Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Tematy badawcze:

2014-2015 Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD), w ramach konkursu 2.3 POIG „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Uniwersytet Śląski i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

2011-2015 Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-Silesia ORSIP. Priorytet V RPO WSL – „Środowisko”, Działanie 5.4 – „Zarządzanie środowiskiem”.

2009-2012 System Ochrony Przeciwosuwiskowej - mapy osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1:10 000. Zleceniodawca PIG-PIB Warszawa, wykonawca.

więcej »

Kursy i szkolenia:

2015  Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst.

2015  Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst.

2015  ArcGIS Desktop IV: Udostępnianie informacji geograficznej w sieci.

2014  Szkolenie z wykorzystania produktów LiDAR prowadzonym w ramach realizacji projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – ISOK.

2014  Szkolenie (seminarium) pt. „Zarządzanie projektem badawczym w pigułce”.

2014  Szkolenie z możliwości, form i metod zastosowania bazy danych obiektów topograficznych w ramach projektu Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania.

więcej » 


Publikacje

Patrz portal ResearchGate« powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl