O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2019-01-14

dr Ryszard CHYBIORZ

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 420
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ryszard.chybiorz@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2007 Uniwersytet Śląski / Geologia czwartorzędu: "Późnoplejstoceńska i wczesnoholoceńska ewolucja sieci dolinnej międzyrzecza Płytnicy - Gwdy (Pojezierze Pomorskie)"

Praca magisterska, Specjalność
1980 Uniwersytet Śląski


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady i laboratorium: GIS i telegeoinformatyka w geologii, Analiza i wizualizacja danych geologicznych, Kartowanie geologiczne 
 • Ćwiczenia terenowe: Kartowanie geologiczne

Zainteresowania naukowe


Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Tematy badawcze:

2017-2019 Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST: digitalizacja i poszerzanie dostępu do dokumentów, w ramach programu Kultura Cyfrowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lider projektu: Biblioteka Śląska.

2014-2015 Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD), w ramach konkursu 2.3 POIG „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

2011-2015 Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-Silesia ORSIP. Priorytet V RPO WSL – Środowisko, Działanie 5.4 – Zarządzanie środowiskiem. Lider projektu: Uniwersytet Śląski, Partner projektu: Województwo Śląskie. 

2009-2012 System Ochrony Przeciwosuwiskowej - mapy osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1:10 000. Zleceniodawca PIG-PIB Warszawa.

więcej »

Kursy, warsztaty i szkolenia:

 • 2018  Akademia Geolatania.
 • 2018  Kurs obsługi kamery termowizyjnej oraz oprogramowania.
 • 2017  Warsztaty „Współczesne wyzwania kartografii geologicznej w Polsce".
 • 2017  Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”.
 • 2016  AutoCAD kurs podstawowy.
 • 2016  ENVI kurs podstawowy.
 • 2015  Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst.
 • 2015  Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst.
 • 2015  ArcGIS Desktop IV: Udostępnianie informacji geograficznej w sieci.

więcej » 


Publikacje

ResearchGate
Google Scholar
ORCID


Popularyzacja nauki:
 • Współorganizacja GISday na Wydziale Nauk o Ziemi (od 2010 r.);
 • Utworzenie i redakcja "Edukacyjno-informacyjnego serwisu internetowego o dziedzictwie geologicznym, geomorfologicznym i poprzemysłowym województwa śląskiego, akronim GeoSilesia" (od 2007 r.).« powrót

© Copyright 2008-2019 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl