O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr Ryszard CHYBIORZ

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 420
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ryszard.chybiorz@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2007 Uniwersytet Śląski / Geologia czwartorzędu: "Późnoplejstoceńska i wczesnoholoceńska ewolucja sieci dolinnej międzyrzecza Płytnicy - Gwdy (Pojezierze Pomorskie)"

Praca magisterska, Specjalność
1980 Uniwersytet Śląski


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady i laboratorium: GIS i telegeoinformatyka w geologii, Analiza i wizualizacja danych geologicznych, Kartowanie geologiczne 
 • Ćwiczenia terenowe: Kartowanie geologiczne

Zainteresowania naukowe


Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Tematy badawcze:

2017-2019 Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST: digitalizacja i poszerzanie dostępu do dokumentów, w ramach programu Kultura Cyfrowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Lider projektu: Biblioteka Śląska.

2014-2015 Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD), w ramach konkursu 2.3 POIG „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”. Lider projektu: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

2011-2015 Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO-Silesia ORSIP. Priorytet V RPO WSL – Środowisko, Działanie 5.4 – Zarządzanie środowiskiem. Lider projektu: Uniwersytet Śląski, Partner projektu: Województwo Śląskie. 

2009-2012 System Ochrony Przeciwosuwiskowej - mapy osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1:10 000. Zleceniodawca PIG-PIB Warszawa.

więcej »

Kursy, warsztaty i szkolenia:

 • 2018  Akademia Geolatania.
 • 2018  Kurs obsługi kamery termowizyjnej oraz oprogramowania.
 • 2017  Warsztaty „Współczesne wyzwania kartografii geologicznej w Polsce".
 • 2017  Warsztaty „Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych”.
 • 2016  AutoCAD kurs podstawowy.
 • 2016  ENVI kurs podstawowy.
 • 2015  Geoprzetwarzanie rastrów w ArcGIS Spatial Analyst.
 • 2015  Tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS Spatial Analyst.
 • 2015  ArcGIS Desktop IV: Udostępnianie informacji geograficznej w sieci.

więcej » 


Publikacje

ResearchGate
Google Scholar
ORCID

Wójcik E., Zielińska M., Chybiorz R., Żaba J. 2018. Depositional architecture of marginal multiple-source ramp of the Magura Basin (Eocene Flysch formation, Outer Western Carpathians). Geologia Carpathica, 69(4): 347-364. DOI: 10.1515/geoca-2018-0021.
 
Chybiorz R., Piwowar B.A. 2017. World Heritage Site: UNESCO honour for Polish mining facility. Nature 550 (7674): 43-43. DOI: 10.1038/550043d.
 
Chybiorz R., Kowalska M. 2017. Od inwentaryzacji geostanowisk, przez bazę danych, do produktu geoturystycznego = From geosite inventory, through geosite database, to a geotourist product. [w:] Jawecki B., Tarka R. (red.), Geo-produkt od geoedukacji do innowacji, Geopark Pogórze Sudeckie, Piława Górna: 6-15 (in Polish and English summary). ISBN 978-83-913121-4-8.
 
Abramowicz A., Chybiorz R. 2017. Coal-waste dumps database of Upper Silesian Coal Basin. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Conference Proceedings, vol. 17. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Is. 23. Cartography and GIS: 425-430. DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.052.
 
Chybiorz R., Kowalska M. 2017. Inwentaryzacja i ocena atrakcyjności geostanowisk województwa śląskiego = Inventory and assessment of the attractiveness of geosites in the Silesian Voivodeship (southern Poland). Przegląd Geologiczny, 65(6): 365–374 (in Polish and English summary). ISSN-0033-2151.
 
Bronowski B., Chybiorz R., Jura D. 2016. Landslide susceptibility mapping in the Beskid Niski Mts., Western Carpathians (Dukla commune, Poland). Geological Quarterly, 60 (3): 586-596. DOI: 10.7306/gq.1275.
 
Magiera T., Parzentny H., Róg L., Chybiorz R., Wawer M. 2015. Spatial variation of soil magnetic susceptibility in relation to different emission sources in southern Poland. Geoderma, 255-256: 94-103. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.04.028.
 
Tokarska-Guzik B., Chybiorz R., Parusel J.B. (red.) 2015. Baza danych przestrzennych w zarządzaniu zasobami środowiska przyrodniczego województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice (in Polish only). ISBN 978-83-939472-1-8.
 

Popularyzacja nauki:
 • Współorganizacja GISday na Wydziale Nauk o Ziemi (od 2010 r.);
 • Utworzenie i redakcja "Edukacyjno-informacyjnego serwisu internetowego o dziedzictwie geologicznym, geomorfologicznym i poprzemysłowym województwa śląskiego, akronim GeoSilesia" (od 2007 r.).« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 3
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl