O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

mgr Waldemar BARDZIŃSKI

Pracownik inż. tech.

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 237
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: waldemar.bardzinski@us.edu.plPraca magisterska, Specjalność
1977 Uniwersytet Warszawski / Geologia


Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

2009-2012
"System Ochrony Przeciwosuwiskowej - mapy osuwisk i terenów zagrożonych w skali 1:10 000". Zleceniodawca PIG Warszawa, wykonawca.


Publikacje

  • Bardziński W., 2010: Środkowotriasowe bruki muszlowe i muszlowce z okolic Żyglina (punkt 1). [W:] XXI Konferencja Sekscji Paleontologicznej PTG 2010. Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni. Wycieczki terenowe: 100-101.
  • Bardziński W., Surmik D., 2010: Występowanie kręgowców środkowotriasowych koło Żyglina (punkt 1). [W:] XXI Konferencja Sekscji Paleontologicznej PTG 2010. Kopalne biocenozy w czasie i przestrzeni. Wycieczki terenowe: 95-99.
  • Bardziński W., Chybiorz R., Malik K., 2010: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, Gmina Miasto Jordanów. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.
  • Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Lewandowski J., Perski Z., 2010: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, Gmina Jordanów. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.  
  • Bardziński W., Surmik D., Lewandowski M. 2008: Stanowisko kręgowców środkowego triasu koło Żyglina na Górnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, vol. 56, nr 7: 532-536. Tekst /plik PDF/
  • Chybiorz R., Bardziński W., Nita J. 2008: Godne uwagi obszary i obiekty przyrody nieożywionej w województwie śląskim. W: [w:] Abstrakty, I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008: 17.
  • Racki G., Bardziński W., Zieliński T. 1999: Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska. Przewodnik geologiczny. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr 553: 1-192, ISBN 83-226-0873-X. 

 « powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 3
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl