O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr Jacek SZCZYGIEŁ

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 255
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: jacek.szczygiel@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
(2015) Uniwersytet Śląski, Katedra Geologii Podstawowej: "Uwarunkowania geologiczne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej"; Promotor: Prof. PIG-PIB dr hab. Antoni Wójcik, Promotor pomocniczy: dr Andrzej Tyc

Praca magisterska, Specjalność
(2010) Uniwersytet Śląski, Katedra Geologii Podstawowej: "Jaskinia Wysoka – Za Siedmiu Progami jako przedmiot badan do określenia modelu budowy geologicznej górnej części Wąwozu Kraków, Tatry Zachodnie"; Promotor: Prof. dr hab. Antoni Wójcik


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Zagrożenia geologiczne
 • Ćwiczenia kameralne
  • Kartowanie geologiczne
  • GIS i teledetekcja w geologii
  • Zagrożenia geologiczne
 • Ćwiczenia terenowe
  • Sedymentologia
  • Kartowanie geologiczne
  • Metody geologiczne w zagrożeniach środowiskowych

Zainteresowania naukowe

 • Speleologeneza
 • Paleosejsmika, speleosejsmika
 • Aktywna tektonika i masowe ruchy grawitacyjne
 • Ewolucja tektoniczna i geomorfologiczna Karpat Wewnętrznych, a w szczególności Tatr
 • Numeryczne metody w kartowaniu geologicznym

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

2018-2020 - "NCP OPUS: Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnic; (wykonawca, kierownik: dr hab. Michał Gradziński)"

2017-2019 - "NCN OPUS: Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neo-tektonicznej i wieku osadów jaskiniowych); (wykonawca, kierownik: Prof. PAN dr hab. Helena Hercman)"

2017-2018 - "NCN MINIATURA: Analiza zdeformowanych nacieków z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie jako narzędzie badań paleosejsmicznych ; (dr Jacek Szczygieł)"

2016-2018 - "NCN OPUS: Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej; (wykonawca, kierownik: Prof. PAN dr hab. Rafał Szaniawski)"

2011-2013 - "Dofinansowanie dla młodych naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; projekt pt.: Uwarunkowania geologiczne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej"

2011-2012 - "Mapa osuwisk i terenów zagrożónych gminy Maków Podhalańśki; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, w ramach programu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO); (wykonawca, kierownik: dr Józef Lewandowski)"

09-11.2010 -  "The 3 months internship from Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW) project in Polish Geological Institute – Upper Silesia branch"

06.2011-12.2012 - "Map of landslides and mass movements hazard areas of the Maków Podhalański commune; under the government project SOPO"

24.03-18.04.2014 -  "CEEPUS mobility grant programme - one month at the Univerity of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering"

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą

03-04.2014 - CEEPUS-RO-0038 mobility grant programme - 1 miesięczna wizyta na University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciencess and Engineering

Udział w szkoleniach i praktykach

 • 07.2015 Szkolenie: prezentacja zagadnień naukowych dla różnych grup odbiorców; Projekt SKILLS; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • 12.2013 Quantum GIS - kurs rozszerzony
 • 09-11.2010 Staż w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy (UPGOW) w Państwowym Instytucie Geologicznym Oddział Górnośląski

Komitety redakcyjne czasopism

Redaktor Contemporary Trends in Geoscience

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • Członek zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
 • Vice-prezes Katowickiego Klubu Speleologicznego

Publikacje

 • Mendecki, M., Szczygieł, J., 2019. Physical constraints on speleothem  deformations caused by earthquakes, seen from a new perspective: Implications for paleoseismology. Journal of Structural Geology 126,  146–155. doi:10.1016/j.jsg.2019.06.008
 • Szczygieł J., Mendecki M., Hercman H., Wróblewski W., Glazer M., 2019. Relict landslide development as inferred from speleothem deformation, tectonic data, and geoelectrics. Geomorphology 330: 116-128. doi: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2015.015
 • Szczygieł J., Golicz M., Hercman H., Lynch E., 2018. Geological constraints on cave development in the plateau-gorge karst of South China (Wulong, Chongqing). Geomorphology 304:50–63. doi: 10.1016/j.geomorph.2017.12.033
 • Szczygieł J., 2015. Cave development in an uplifting fold-and-thrust belt: case study of the Tatra Mts., Poland. International Journal of Speleology, 44 (3), 341-359. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.44.3.10
 • Szczygieł J., 2015. Quaternary faulting in the Tatra Mts., evidence from cave morphology and fault-slip analysis. Geologica Carpathica, 66 (3): 245-254. doi: 10.1515/geoca-2015-0023
 • Szczygieł J., Gaidzik K. & Kicinska D., 2015. Tectonic control of cave development: a case study of the Bystra Valley in the Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (2): 387-404. doi: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2015.015
 • Szczygieł J., Gradziński M., Pavlarčík S., Holúbek P., Kicińska D., Barczyk G., Dąbrowska K., Michalec V., Hlaváčová I., Plučinský L., Filar F., Parczewski M., 2015. Jaskinie i zjawiska krasowe / Jaskyne a krasové javy / Caves and karst phenomena. In: Dąbrowska K. & Guzik M. (Eds) Atlas of the Tatra Mts. – Abiotic Nature; Tatra Mts. National Park, Zakopane.
 • Szczygieł J., Borowska U., Jaglarz P., 2014. Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie). Przegląd Geologiczny, 62: 349–355.
 • Szczygieł J., 2013. The role of fold-and-thrust structure in the large shafts and chambers development: case study of the Polish Tatra Mts. Proceedings of 16th International Congress of Speleology, Brno (Filippi M., Bosak P. Eds.), Volumin 3, 137-143.
 • Szczygieł J., 2012. Wgłębna budowa geologiczna górnej części Wąwozu Kraków w świetle badań Jaskini Wysokiej – Za Siedmiu Progami, Tatry Zachodnie; Przegląd Geologiczny 60 (4): 232-238.
List of all publications

Popularyzacja nauki

 • Wykłady popularno naukowe: Speleokonfrontacje 2016, SpeleoForum 2017, SpeleoForum 2018
 • Publikacje:
  Szczygieł J.
  , 2018. Polscy naukowcy odkryli...czyli przegląd prasy fachowej. Jaskinie 90-91: 52-53
  Paternoga R., & Szczygieł J., 2016. "Geologia eksploracyjna": struktury nieciągłe. Jaskinie 85: 37-38
  Szczygieł J.
  , 2013. "Geologia eksploracyjna": warstwowanie. Jaskinie 71: 31-34
  Szczygieł J., & Golicz M., 2012. Import numerycznego modelu terenu do Walls. Jaskinie, 67:29-31

Zainteresowania prywatne
Ewolucja przyrody nieożywionej i biosfery, alpinizm jaskiniowy, eksploracja jaskiń w terenie wysokogóskim« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl