O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr Ryszard KUZAK

St. wykładowca

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 491
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ryszard.kuzak@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
1993 Uniwersytet Śląski - Tektonika Fałdów Gliwickich / Geologia


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Analiza mezostrukturalna
 • Ćwiczenia kameralna
  • Geologia ficzyczna
  • Tektonika i geologia strukturalna
  • Wybrane problemy geologii strukturalnej
 • Ćwiczenia terenowe
  • Geologia regionalna
  • Tektonika i geologia strukturalna
  • Specjalizacyjne

Publikacje

 • Lewandowski J., Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Kuzak R., Malik K., 2012: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, Gmina Dukla. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.
 • Kuzak R.Żaba J., 2011: Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuzak R. & Cholewa-Jopek A. 2007 – Perspektywy wykorzystania potencjału naturalnego w aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, przykład powiatu miechowskiego, szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo”, IRWiR PAN, Warszawa, 3 (236): 151-169.
 • Lewandowski J., Chybiorz R., Kuzak R., Trzepierczyński J. 2006 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Okonek (199). Państw. Inst. Geol. Warszawa, ISBN 83-7372-866-X.
 • Lewandowski J., Chybiorz R., Kuzak R., Trzepierczyński J. 2005 - Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Okonek (199). PIG Warszawa: 1-37 + 3 tablice, ISBN 83-7372-776-0.
« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 2
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl