O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr inż. Dominik JURA

St. wykładowca

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 266
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: dominik.jura@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
1984 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Geologia: "Ukształtowanie i geneza powierzchni podmioceńskiej w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego" Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 122 pp.

Praca magisterska, Specjalność
1972 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie/ Geologia: "Charakterystyka zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych ze strony zalewiska poeksploatacyjnego nr 1 w Chwałowicach" Akademia Górniczo-Hutnicza, Inst. Hydrogeol. Geol. Inż. Kraków, 40 pp. + 9 zał.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Geologia zagłębi węglowych
  • Sozologia terenów górniczych
  • Analiza deformacji powierzchni Ziemi
  • Geologia terranów
  • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój (OŚ)
  • Geologia Polski (IZŚ)
  • Konwencjonalne i alternatywne źródła energii (OŚ)
 • Ćwiczenia kameralne
  • Geologia regionalna świata
  • Geologia regionalna Polski
  • Zagrożenia geologiczne
  • Kartowanie geologiczne
  • Seminarium magisterskie DKG oraz GOP
  • Geologia zagłębi węglowych
  • Sozologia terenów górniczych
  • Analiza deformacji powierzchni Ziemi
  • Geologia terranów
  • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój (OŚ)
  • Geologia Polski (IZŚ)
  • Konwencjonalne i alternatywne źródła energii (OŚ)
 • Ćwiczenia terenowe
  • Kartowanie geologiczne
  • Tektonika
  • Geologia regionalna Polski
  • Ćwiczenia specjalizacyjne DKG
  • Terenowe metody geologiczne w analizie zagrożeń środowiskowych (IZŚ)
  • Ćwiczenia terenowe z geologii (IZŚ)

Zainteresowania naukowe

 • Geologia węgla i GZW
 • Geośrodowisko
 • Kartografia geologiczna wgłębna i powierzchniowa
 • Morfotektonika niezgodności
 • Zagrożenia osuwiskami w Beskidach
 • Zagrożenia naturalne w gónictwie
 • Niezgodności geologiczne

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Badania statutowe - własne Katedry Geologii Podstawowej – geologia GZW

2016-2020 Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (projekt NCN: 2016/21/B/ST 10/02293)


2008-2013 Zagrożenie osuwiskowe gminy Jordanów i Dukla - Projekt SOPO  (Min. Środ. PIG-PIB)

2004-2007 Uwarunkowania strukturalnie i hydrogeochemiczne zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach SW części GZW (projekt MNiI 4T12001027)


Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą

 • 2008 - 2018 Ustav Geoniki AV Czeska Republika, Ostrava
 • 1981 – 1992 Państwowy Instytut Geologiczny  w Sosnowcu
Udział w szkoleniach i praktykach
Kurs angielskiego i oprogramowania komputerowego


Publikacje

 • Jura D., Ciesielczuk J., Fabiańska M.J., Misz-Kennan., 2017: Coal Seam 505 thinning and disappearance in the Jas-Mos Mine. Mineralogica 47, 2017 Special Papers, 64.
 • Bronowski B., Chybiorz R., Jura D., 2016: Landslide susceotibility mapping in the Beskid Niski Mts., Western Carpatians (Dukla commune, Poland). Geological Quartely 60.3: 586-596. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/pg.1275.
 • Jura D., 2015: Late Carboniferous coal basins inversion in the northeastern part of the Variscan Belt. Documenta Geonica 2015/1. 10th Czech and Polish Conference „Geology of Coal Basins”. Ostrava, 70-77.
 • Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Kuzak R., Lewandowski J.,Malik K., 2013: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, Karty i Objaśnienia, Gmina Dukla. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.
 • Lewandowski J., Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Kuzak R., Malik K., 2012: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, Gmina Dukla. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.
 • Jura D., 2011: Zwietrzałe i termicznie zmienione osady Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Documenta Geonica 2011/1, 8. czesko-polska konferencja „Geologia Zagłębi Węglonośnych” Ostrava. 107-111.
 • Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Lewandowski J., Malik K., Perski Z., 2010: Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, Karty i Objaśnienia, Miasto i Gmina Jordanów. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.
 • Jura D., Misz-Kennan M., 2009: Petrografia egzotyków węgla karbońskiego we fliszu Karpat strefy lanckorońsko-żegocińskiej. Documenta Geomica Ostrava 2009/2, 71-75.
 • Jura D., 2006: Proces diagenezy osadów węglonośnych i uwęglenia – dyskusja na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 6 czesko-polska konferencja Geologia Zagłębia Górnośląskiego, Ostrava. Documenta Geonica 2006, 7. czesko-polska konferencja „Geologia Zagłębi Węglonośnych”, 82-86.
 • Jura D., 2006: Analiza metanowości i geologiczna ocena zagrożenia gazogeodynamicznego w wybranych pokładach węgla KWK „Pniówek”.  NOT, SITG  Rybnik, 32 Dni Techniki ROP,2006, 13 Seminarium. Mat. 51-62.
 • Jura D., 2005: Odwzorowanie późnowaryscyjskiej inwersji Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w morfotektonice niezgodności powierzchni stropowej karbonu.76 Zjazd Naukowy Pol.Tow.Geol. Rudy/Rybnika PIG, PTG. Mat. konfer. 51-60.
 • Jura D., 2004: Metan w przystropowych skałach węglonośnych silezu w SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 27 Symp. Geologia Formacji Węglonośnych Polski. Wyd. AGH Kraków, 35-40.
 • Jura D., 2002: Coalification of organic matter related to fluidmigration, deep situated fractures and tectonic junction in the Upper Silesian Coal Basin. Documenta Geonica 2002,5th Czech and Polish Conference „Geology of the Upper Silesian Coal Basin” Ostrava, 95-104.
 • Jura D., Kuzak R., 2001: Fold-and-Thrust Structures in the Front of the Moravosilesian Fold Zone. Acta Universitatis Carolinae – Geologica, Praha. 45, 51-57.
 • Jura D. 2001: Morfotektonika i ewolucja różnowiekowej niezgodności w stropie utworów karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Nakowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1952, 176pp, Wyd. UŚ.

Popularyzacja nauki

Udział w wystawach i konferencjach popularno-naukowych

Zainteresowania prywatne
Narty w Dolomiach i Alpach, kolekcje skał i geoturystyka« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl