O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr hab. Tomasz SALAMON

Pracownik samodzielny

ADIUNKT

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 212
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: tomasz.salamon@us.edu.plHabilitacja, Specjalność
2018 Uniwersytet Śląski/ Doktor Nauk o Ziemi w dyscyplinie geologii: "Specyfika rozwoju lądolodów plejstoceńskich i sedymentacji glacigenicznej na obszarze przedpola gór południowej Polski"

Rozprawa doktorska, Specjalność
2005 Uniwersytet Śląski / Sedymentologia: „Glacimarginalne środowiska depozycyjne obszaru przedgórskiego i dynamika lobu górnej Odry”

Praca magisterska, Specjalność
1999 Uniwersytet Śląski / Sedymentologia: "Środowisko depozycji osadów w strefie marginalnej lądolodu skandynawskiego na przedpolu Beskidu Śląskiego"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykład
  • Analiza facjalna
  • Sedymentologia
 • Ćwiczenia kameralne
  • Geologia czwartorzędu
  • Kartowanie geologiczne
  • Praktikum specjalizacyjne
 • Ćwiczenia terenowe
  • Kartowanie geologiczne
  • Sedymentologia

Publikacje

ResearchGate

 • Salamon T., 2017: Elsterian ice sheet dynamics in a topographically varied area (Southern part of the Racibórz–Oświęcim Basin and its vicinity, southern Poland). Geological Quarterly 61(2).
 • Salamon T., 2016: Subglacial conditions and Scandinavian Ice Sheet dynamics at the coarse-grained substratum of the fore-mountain area of southern Poland. Quaternary Science Reviews 151, 72-87.
 • Salamon T., 2015: Sedimentary record of a Scandinavian Ice Sheet drainage system and till deposition over subglacial obstacles promoting basal sliding (an example from southern Poland). Sedimentary Geology 330, 108-121.
 • Salamon T., 2015: Development of the topography-controlled Upper Odra ice lobe (Scandinavian Ice Sheet) in the fore-mountain area of southern Poland during the Saalian glaciation. Quaternary Science Reviews 123, 1-15.
 • Salamon T., 2014: Basal till and subglacial conditions at the base of the Upper Odra ice lobe (southern Poland) during the Odranian (Saalian) Glaciation. Geological Quarterly 58 (4), 779–794.
 • Wiśniewski A., Badura J., Salamon T., Lewandowski J., 2014: The alleged Early Palaeolithic artefacts are in reality geofacts: a revision of the site of Kończyce Wielkie 4 in the Moravian Gate, South Poland. Journal of Archaeological Science 52, 189–203.
 • Salamon T. 2014: Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego). Przegląd Geologiczny 62, nr 2: 103-110.
 • Salamon T., Krzyszkowski D., Kowalska A., 2013: Development of Pleistocene glaciomarginal lake in the foreland of the Sudetes (SW Poland). Geomorphology 190: 1-15.
 • Salamon T. 2012: Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry. Przegląd Geologiczny 60, nr 10: 539-545. Tekst (PDF) 
 • Vierek A., Lewandowski J., Malik K., Salamon T. 2011: Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii. Wydawnicto Uniwersytetu Sląskiego, Katowice.
 • Salamon T., Zieliński T. 2010: Unusual development of sandur sedimentary succession, an example from the Pleistocene of S Poland. Geologos, 16 (2): 83-99.
 • Salamon T., Wójcik A. 2010: Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River (southern Poland) during the Pleistocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 39-52. Tekst (PDF)
 • Salamon T. 2009: Origin of Pleistocene outwash plains in various topographic settings, southern Poland. Boreas 38: 362-378. 
 • Salamon T. 2009: Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina. Przegląd Geologiczny 57, nr 3: 243-251. Tekst (PDF) 
 • Salamon T. 2008: Relationship between morphology and glaciomarginal deposition in the foreland area of the Opava Mountains (S Poland). Geological Quarterly, 52 (2): 143–156. Tekst
 • Salamon T., Badura J. & Przybylski B. 2007: Glaciomarginal deposition in the Otmuchów Depression, SW Poland, and its palaeogeographical implications. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 207-216. Tekst
 • Badura J., Przybylski B., Salamon T., Winter H. 2006: Sedymentologiczny i paleobotaniczny zapis zmian klimatu w plioceńskich osadach rzecznych południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 421: 1-14. 
 • Salamon T., Badura J. 2005: Morfologiczne uwarunkowania depozycji glacimarginalnej w strefie przedpola Gór Bardzkich. [w:] Specyfika plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Sudety 2005: 73-78.
 • Kowalska A., Krzyszkowski D., Salamon T. 2005: Mechanizmy depozycji osadów i dynamika środowiska proglacjalnego zbiornika jeziornego z Mokrzeszowa. [w:] Specyfika plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Sudety 2005: 112-129.
 • Salamon T. 2003: Środowisko sedymentacji i stratygrafia osadów czwartorzędowych w SW części Kotliny Oświęcimskiej. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 109-114.
 • Salamon T. 2003: Gliny glacjalne zachodniej części Garbu Mikołowskiego. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 131-136.
 • Salamon T., Wilanowski S. 2003: Glacimarginalna depozycja osadów w północnej części Kotliny Oświęcimskiej. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 137-142.
 • Badura J., Przybylski B., Salamon T. 2001: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia Odry na przedpolu Gór Opawskich. [w:] Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Jarnołtówek 2001: 115-120.
 • Badura J., Przybylski B., Salamon T., Winter H. 2001: Późno plioceńskie osady rzeczne w Tułowicach, na Równinie Niemodlińskiej. [w:] Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Jarnołtówek 2001: 141-153. 
 • Salamon T. 2001:Sedimentary succession and morphologic control of glaciomarginal paleogeography in the foothill area, an example from the Silesian Beskid (Poland). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 35: 39-61. « powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 2
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl