O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr hab. Tomasz SALAMON

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 212
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: tomasz.salamon@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2005 Uniwersytet Śląski / Sedymentologia „Glacimarginalne środowiska depozycyjne obszaru przedgórskiego i dynamika lobu górnej Odry”


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykład
  • Analiza facjalna
  • Sedymentologia
 • Ćwiczenia kameralne
  • Geologia czwartorzędu
  • Kartowanie geologiczne
  • Praktikum specjalizacyjne
 • Ćwiczenia terenowe
  • Kartowanie geologiczne
  • Sedymentologia

Publikacje

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

 

Salamon T., 2015. Sedimentary record of a Scandinavian Ice Sheet drainage system and till deposition over subglacial obstacles promoting basal sliding (an example from southern Poland). Sedimentary Geology 330, 108-121.

Salamon T., 2015. Development of the topography-controlled Upper Odra ice lobe (Scandinavian Ice Sheet) in the fore-mountain area of southern Poland during the Saalian glaciation. Quaternary Science Reviews 123, 1-15.

Salamon T., 2014. Basal till and subglacial conditions at the base of the Upper Odra ice lobe (southern Poland) during the Odranian (Saalian) Glaciation. Geological Quarterly 58 (4), 779–794.

Wiśniewski A., Badura J., Salamon T., Lewandowski J., 2014. The alleged Early Palaeolithic artefacts are in reality geofacts: a revision of the site of Kończyce Wielkie 4 in the Moravian Gate, South Poland. Journal of Archaeological Science 52, 189–203.

Salamon T. 2014: Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego). Przegląd Geologiczny 62, nr 2: 103-110.

Salamon T., Krzyszkowski D., Kowalska A., 2013. Development of Pleistocene glaciomarginal lake in the foreland of the Sudetes (SW Poland). Geomorphology 190: 1-15.

Salamon T. 2012: Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry. Przegląd Geologiczny 60, nr 10: 539-545. Tekst (PDF) 

Vierek A., Lewandowski J., Malik K., Salamon T. 2011: Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii. Wydawnicto Uniwersytetu Sląskiego, Katowice.

Salamon T., Zieliński T. 2010: Unusual development of sandur sedimentary succession, an example from the Pleistocene of S Poland. Geologos, 16 (2): 83-99.

Salamon T., Wójcik A. 2010: Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River (southern Poland) during the Pleistocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 39-52.

Salamon T. 2009: Origin of Pleistocene outwash plains in various topographic settings, southern Poland. Boreas 38: 362-378. Tekst (PDF)

Salamon T. 2009: Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina. Przegląd Geologiczny 57, nr 3: 243-251. Tekst (PDF) 

Salamon T. 2008: Relationship between morphology and glaciomarginal deposition in the foreland area of the Opava Mountains (S Poland). Geological Quarterly, 52 (2): 143–156. Tekst (PDF)

Salamon T., Badura J. & Przybylski B. 2007: Glaciomarginal deposition in the Otmuchów Depression, SW Poland, and its palaeogeographical implications. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 207-216. Tekst (PDF)

Badura J., Przybylski B., Salamon T., Winter H. 2006: Sedymentologiczny i paleobotaniczny zapis zmian klimatu w plioceńskich osadach rzecznych południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 421: 1-14. Streszczenie

Salamon T., Badura J. 2005: Morfologiczne uwarunkowania depozycji glacimarginalnej w strefie przedpola Gór Bardzkich. [w:] Specyfika plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Sudety 2005: 73-78.

Kowalska A., Krzyszkowski D., Salamon T. 2005: Mechanizmy depozycji osadów i dynamika środowiska proglacjalnego zbiornika jeziornego z Mokrzeszowa. [w:] Specyfika plejstoceńskiej sedymentacji gór i przedgórza. Terenowe Warsztaty Sedymentologiczne Sudety 2005: 112-129.

Salamon T. 2003: Środowisko sedymentacji i stratygrafia osadów czwartorzędowych w SW części Kotliny Oświęcimskiej. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 109-114.

Salamon T. 2003: Gliny glacjalne zachodniej części Garbu Mikołowskiego. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 131-136.

Salamon T., Wilanowski S. 2003: Glacimarginalna depozycja osadów w północnej części Kotliny Oświęcimskiej. [w:] Plejstocen Kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej na tle struktur morfotektonicznych podłoża czwartorzędu. X Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Rudy 2003: 137-142.

Badura J., Przybylski B., Salamon T. 2001: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia Odry na przedpolu Gór Opawskich. [w:] Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Jarnołtówek 2001: 115-120.

Badura J., Przybylski B., Salamon T., Winter H. 2001: Późno plioceńskie osady rzeczne w Tułowicach, na Równinie Niemodlińskiej. [w:] Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" Jarnołtówek 2001: 141-153. 

Salamon T. 2001:Sedimentary succession and morphologic control of glaciomarginal paleogeography in the foothill area, an example from the Silesian Beskid (Poland). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 35: 39-61. 
« powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl