O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr hab. Małgorzata NITA

Pracownik samodzielny

ADIUNKT

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 406
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: malgorzata.nita@us.edu.plHabilitacja, Specjalność
2009 Uniwersytet Śląski / Geologia: "Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich"

Rozprawa doktorska, Specjalność
1996 Uniwersytet Śląski / Geologia: "Palinostratygrafia i flory makroskopowe z dwu stanowisk plejstoceńskich na Wyżynie Wieluńskiej"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Miernictwo i teledetekcja
  • Geologia fizyczna
  • Geomorfologia strukturalna 
 • Ćwiczenia kameralne
  • Geomorfologia strukturalna
  • Miernictwo i teledetekcja

Publikacje

Wybrane publikacje z lat 1998 - 2012

 • Fajer M., Waga J.M., Rzętała M., Szymczyk A., Nita M., Machowski R., Rzętała M.,A., Ruman M., 2012. The Late Vistulian and Holocene evolution of Jezioro Lake: a record of environmental change in southern Poland found in deposits and landforms. Journal of Paleolimnology 48,4: 651-667.
 • Lindner L., Marks L., Nita M., 2012. Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective. Quaternary International. XXX (2012) s. 1-11.
 • Foltyn E., Foltyn E.M., Jochemczyk L., Nawrocki J., Nita M., Waga J.M., Wójcik A. 2010. The lower palaeolithic settlement AT the Kończyce Wielkie site, Cieszyn Silesian (Poland). Přehled Výzkumů, vol. 51,1-2: 11-32.
 • Nita M., Szymczyk A. 2010. Vegetation changes in the Jezioro Lake on the background of the Holocene history of forests (Woźniki-Wieluń Upland). Acta Palaeobot. 50,2: 119-132.
 • Foltyn E., Foltyn E.F., Jochemczyk L., Nawrocki J., Nita M., Waga J.M., Wójcik A. 2010. The oldest human traces North of the Carpathians (Kończyce Wielkie 4, Poland). Journal of Archaeological Science 37: 1886-1897.
 • Nita M. 2010. Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic – lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa. Przegl. Geol. 58, 6: 516-521.
 • Nita M. 2009. Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2658: 1-158.
 • Lewandowski J., Nita M. 2008. Ewolucja systemu hydrograficznego i szaty roślinnej dorzecza górnej Piławy i górnej Drawy (Pomorze Środkowe). Przegl. Geol. 56, 5: 380-390.
 • Nita M., Wójcik A. 2008. Pozycja geologiczna interglacjalnych osadów organicznych w Pruchnej (Kotlina Oświęcimska). Biuletyn PIG 428: 65-76.
 • Nita M. 2008. Analiza pyłkowa osadów interglacjału mazowieckiego w Malicach (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska). Przegl. Geol. 56, 12: 1061-1066.
 • Khursevich G., Nita M., Ber A., Sanko A., Fedenya S. 2005. Palaeoenvironmental and climatic changes during the Early Pleistocene recorded in the lacustrine-boggy-fluvial sediments at Komorniki, NE Poland. Polish Geological Institute Special Papers 16: 35-44.
 • Nita M., Wójcicki K. 2005. Record of Holocene vegetation changes against a background of environmental conditions in the Kłodnica valley (southern Poland). Quaestiones Geographicae 24: 63-74.
 • Żarski M., Nita M., Winter H. 2005. Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia), Przegl. Geol. 53, 2: 137-144.
 • Demske D., Heumann G., Granoszewski W., Nita M., Mamakowa K., Tarasov P., Oberhänsli H. 2005. Late glacial and Holocene vegetation and regional climate variability evidenced in high-resolution pollen records from Lake Baikal. Global and Planetary Change, 46,1-4: 255-279.
 • Granoszewski W., Demske D., Nita M., Heumann G., Andreev A.A. 2005. Vegetation and climate variability during the Last Interglacial evidenced in the pollen record from Lake Baikal, Global and Planetary Change, 46,1-4: 187-198.
 • Tarasov P., Granoszewski W., Bezrukowa E., Brewer S., Nita M., Abzaeva A., Oberhänsli H. 2005. Quantitative reconstuction of the Last Interglacial climate based on the pollen record from Lake Baikal, Russia. Climate Dynamics 25: 625-637.
 • Stankowski W., Nita M. 2004. Stratigraphy of Upper Quaternary deposits and records of young tectonic activity in the Konin area, central Poland, Geological Quarterly 48 (1):23-34.
 • Wójcik A., Nawrocki J., Nita M. 2004. Plejstocen w profilu Kończyce (Kotlina Oświęcimska) – analiza wieku i genezy na tle schematów podziału stratygraficznego czwartorzędu. Pleistocene in the Kończyce profile (Oświęcim Basin) – sediment genesis and age analysis at the background of stratigrafic schemes of the Quaternary. Biuletyn PIG 409: 5-50.
 • Granoszewski G., Krupiński K.M., Nita M., Nalepka D. 2004. Hedera helix L. – Ivy. 2004. I: Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. pp. 111-119.
 • Granoszewski G., Nita M., Nalepka D. 2004. Viscum album L. – Mistletoe. In: Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. pp. 237-244.
 • Granoszewski G., Nita M., Nalepka D. 2004. Selaginella selaginoides (L.) P. Bcaux. ex Schrank & Mart – Lesser clubmoss. In: Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. pp. 355-359.
 • Granoszewski G., Nita M., Nalepka D. 2004. Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi – Wild grape – wine. In: Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E., Wright H.E. Jr. & Turner Ch. (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. pp. 245-252.
 • Stankowski W., Nita M., Pawłowski D. 2003. Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina. Przegl. Geol. 51, 1: 49-54.
 • Ludwikowska-Kędzia M., Nita M. 2002. Osady interglacjału mazowieckiego w rejonie torfowiska Białe Ługi (Góry Świętokrzyskie). Przegl. Geol. 50, 10/1:875-878.
 • Nita M. 1999. Mazovian Interglacial at Konieczki near Kłobuck (Silesian-Cracovian Upland). Acta Palaeobot., 39, 1: 89–135.

 « powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl