O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr hab. Jerzy NITA

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 406
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: jerzy.nita@us.edu.plHabilitacja, Specjalność
2013 Uniwersytet Ślaski / Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich.

Rozprawa doktorska, Specjalność
1998 Uniwersytet Śląski / Geografia / Geomorfologiczno-geologiczna analiza ostańców skalnych Wyżyny Częstochowskiej


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Dokumentacja geologiczna
  • Geomorfologia strukturalna
  • Podstawy geoinformatyki
 • Ćwiczenia kameralne
  • Dokumentacja geologiczna
  • Podstawy geoinformatyki
  • Multimedia 
  • Praktikum specjalizacyjne
  • Sozologia terenów górniczych
  • Systemy informacyjne w naukach o Ziemi
  • Technologia informatyczna
  • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Ćwiczenia terenowe
  • Specjalizacyjne

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

MNiSzW N N524 168235: 
Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowów skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich, 2008-2009;

Publikacje

Nita J., 2013: Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. Uniwersytet Śląski, Katowice, s.185.

Nita J., 2013: Zrównoważone zarządzanie obszarami eksploatacyjnymi, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 20, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 91-104.

Nita J., 2012: Quarries in landscape and geotourism, Geographia Polonica, Volume 85, Issue 2, pp. 7-14,

Nita J., Myga-Piątek U., 2012a: Krajobrazowe skutki wzrostu lesistości na Wyżynie Częstochowskiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 16, s. 205-222.

Nita J., Myga-Piątek U., 2012b: Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 16, s. 121-141.

Nita J., Myga-Piatek U., 2012: Ocena walorów widokowych drogi S1 [E75] na odcinku Częstochowa - Sosnowiec, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 17, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, ss. 9.

Nita J., 2010: Kamieniołom w krajobrazie i geoturystyce, Quarries in landscape and geoturism. KRAJOBRAZ A TURYSTYKA, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010, s. 221-229.

Nita J., Myga-Piatek U., 2010: Georóżnorodność i geoturystyka w terenach poeksploatacyjnych na przykładzie regionu chęcińsko-kieleckiego. Geoturystyka T. 3 (22),  s. 45-52.

Nita J. 2010: Jednostki fizycznogeograficzne na tle Numerycznego Modelu Terenu i ortofotomapy na przykładzie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Physico-geographical units against the Digital Terrain Model and the orthophotomap as exemplified by Silesia and Krakow Highland. Landform Analysis, Vol. 13: 77–82.

Chybiorz R., Bardziński W., Nita J. 2008: Godne uwagi obszary i obiekty przyrody nieożywionej w województwie śląskim. W: I Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty: 17.

Małolepszy Z., Wróbel K., Chybiorz R., Nita J. 2008: System interaktywnej wizualizacji wgłebnych danych i struktur geologicznych. W: Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty: 72.

Nita J.,
Małolepszy Z. & Chybiorz R. 2007: Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Przegląd Geologiczny, 55 (6): 511-520.

Nita J., Myga-Piątek U. 2006: Krajobrazowe kierunki w zagospodarowaniu terenów pogórniczych. Przegląd Geologiczny, 54 (3): 256-262. tekst

Nita J
., Myga-Piątek U. 2006: O potrzebie ochrony wyrobisk górniczych dla podniesienia walorów krajobrazowych i celów dydaktycznych obszarów eksploatacji surowców skalnych na przykładzie regionu Kielecko-Chęcińskiego. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1 (237): 47-56. streszczenie

Absalon D., Leśniok M., Nita J., Parusel J.B., Wower A. 2005: Będzin - przyroda i krajobraz. Urząd Miejski w Będzinie: 1-92, ISBN 83-89105-89-6.

Nita J.,
Myga-Piątek U. 2005: Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Technika Poszukiwań Geologicznych Gesynoptyka i Geotermia, Z. 233, nr 3: 53-72. streszczenie

Myga-Piątek U., Nita J., Absalon D., Leśniok M., Stebel A., Białek B. 2003: Wartości przyrodnicze i kulturowe miasta Myszkowa. Wydawnictwo Urządu Miasta Myszkowa: 1-134, ISBN 83-909407-2-8

Nita J., Waga J.M. 1997: Interdyscyplinarna Komputerowa Baza Danych Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Rudy Wielkie: 1-63, ISSN 1232-6461

Zainteresowania prywatne

Fotografia / więcej >> 
« powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl