O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr Grzegorz SADLOK

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 501
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail:Rozprawa doktorska, Specjalność
Instytut Paleobiologii Państwowej Akademii Nauk: Upper Cambrian Trace Fossils from The Wiśniówka Sandstone Formatio in the Holy Cross Mountains (Poland) (promotor: doc. Marcin Machalski z IP PAN, Warszawa)

Praca magisterska, Specjalność
Uniwersytet Śląski/ Katedra Paleontologii i Stratygrafii: Ichnocenozy z osadów wydmowych i międzywydmowych piaskowców tumlińskich (promotor: doc. Grzegorz Peińkowski z PIG, Warszawa)


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Sedymentologia
  • Odnawialne źródła energii
  • Geothermics and other renewables
  • Modelowanie matematyczni i komputerowe zjawisk przyrodniczych
 • Ćwiczenia kameralne
  • Sedymentologia
  • Odnawialne źródła energii
  • Geothermics and other renewables
  • Modelowanie matematycznie i komputerowe zjawisk przyrodniczych

Zainteresowania naukowe

 • Sedymentologia
 • Ichnologia
 • Paleoekologia

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

2010-2012: grant na badania własne (kierownictwo i wykonawstwo grantu). Tytuł: Skamieniałości śladowe z górnego kambru Wiśniówki Wielkiej w Górach Świętorzyskich i ich znaczenie paleobiologiczne

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą
 • 2012: Tygodniowa wizyta na Uniwersytecie w Tübingen w Niemczech praca na kolekcji skamieniałości śladowych Adolfa Seilachera.
 • 2012-2018: Cora Laboratories – projekty petrograficzne i sedymentologiczne (charakterystyka rezerwuarów na postawie rdzeni wiertniczych (materiał z: Kolumbii, Kanady, Kazachstanu, Niemiec, Francji, Libii, Holandii, Rumuni, Kuwejtu, Indii, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich).

Udział w szkoleniach i praktykach

 • Podstawy i zastosowania w analizie rdzeni wiertniczych (Fundamentals and Applications of Core Analysis; wewnętrzne szkolenie w Core Laboratories; Aberdeen).
 • Szkolenie z obsługi SEM/EDAX (wewnętrzne szkolenie w Core Laboratories; Aberdeen).
 • Szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania WellCAD z naciskiem na analizę strukturalną formacji skalnych in situ w oparciu o obrazowanie 3600, uzyskane w otworach wiertniczych (np. obrazowanie typu FMI).

Komitety redakcyjne czasopism

Praca redaktora technicznego (skład zeszytów):
Edytor Techniczny w "Versita" dla:
 • Central European Journal of Physics oraz
 • Central European Journal of Computer Sciences


Publikacje

 • Sadlok, G. and Bujok A., 2008. Czy różnice ichnotaksonomiczne między tropami lacertoidów z piaskowca tumlińskiego odzwierciedlają różnice biotaksonomiczne twórców? Przegląd Geologiczny 56: 1005–1010. [in Polish with English abstract]
 • Sadlok, G., 2008. Ślad Diplopodichnus biformis Brady, 1947 ze środkowego triasu (Jaworzno, Górny Śląsk) – potencjalny wskaźnik warunków subaeralnych? Przegląd Geologiczny 56: 964–966. [in Polish]
 • Budziszewska-Karwowska, E., Bujok, A., and Sadlok, G., 2010. Bite Marks on an Upper Triassic Dicynodontid Tibia from Zawiercie, Kraków-Częstochowa Upland, Southern Poland. Palaios 25: 415–421.
 • Sadlok, G.  and Machalski, M., 2010. The trace fossil Rusophycus versans from the Furongian (Upper Cambrian) of central Poland – an example of behavioural convergence amongst arthropods. Acta Geologica Polonica 60: 119–123.
 • Sadlok, G., 2010. Trace fossil Cruziana tenella from the Furongian (Upper Cambrian) deposits of Poland. Acta Geologica Polonica 60: 349–355.
 • Sadlok, G., 2011. Arthropod tracks from the Furongian (Upper Cambrian) of the Wiśniówka Wielka (Holy Cross Mountains) and their taphonomy: a preliminary report. Przegląd Geologiczny 59: 82–90. [in Polish]
 • Sadlok, G., 2013. Compaction-related style of Rusophycus preservation from Furongian (Upper Cambrian) of Holy Cross Mountains (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 83: 317–327.
 • Sadlok, G. and Wawrzyniak, Z., 2013. Upper Triassic vertebrate tracks from Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland. 83: 105–111.
 • Sadlok, G., 2014a. New data on the trace fossil, Cruziana semiplicata (Furongian, Wiśniówka Sandstone Formation, Poland): origin, ethology and producer. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 35–50.
 • Sadlok, G., 2014b. Rusophycus inexpectus isp. nov. from the Furongian (Upper Cambrian) of the Holy Cross Mountains (Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 143–151.

Streszczenia prac publikowanych w materiałach konferencyjnych
 • Bujok, A. and Sadlok, G., 2008. Trace fossils from alluvial crevasse splay and eolian interdune pond environment of Buntsandstein, Lower Triassic, Holy Cross Mts, Poland  –comparison. In: A. Uchman (ed.), Abstract Book and The Intra-Congress Field Trip Guidebook. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29 – Sptember 8, 2008, Polish Geological Institute, Cracow, Poland, 24–25.
 • Bujok, A., Sadlok, G., Pieńkowski, G., and Niedźwiedzki, G., 2008. Stop 4 – Baranów, Lower Triassic, Upper Spathian. In: G. Pieńkowski i A. Uchman (eds.), Ichnological sites of Poland: The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook, Polish Geological Institute, Warszawa, 54–59.
 • Machalski, M. and Sadlok, G., 2008. Rusophycus versans from the Upper Cambrian at Wiśniówka (Holy Cross Mts., Central Poland) – Another analogy linking trilobite and notostracan trace fossils. In: A. Uchman (ed.), Abstract Book and The Intra-Congress Field Trip Guidebook. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29–September 8, 2008, Polish Geological Institute, Warszawa, 73.
 • Sadlok, G., Bujok, A., Pieńkowski, G., Uchman, A., and Niedźwiedzki, G., 2008. Stop 5 – Sosnowica, Lower Triassic, Induan. In: G. Pieńkowski i A. Uchman (ed.), Ichnological sites of Poland: The Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook, Polish Geological Institute, Warszawa, 60–65.
Popularyzacja nauki
Praca jako wolontariusz w muzeum WNoZ na Uniwersytecie Śląskim (2007-2008), współtworzenie wystaw tematycznych i prezentacji dla młodzieży szkolnej:
 • Ewolucja pióra (wystawa)
 • Ichnologia (prezentacja


Publikacje popularnonaukowe:
Sadlok G. 2011. Ślady trylobitów spod Kielc. Rocznik Muzeum Ewolucji, NR. 3, 58-66

Zainteresowania prywatne
Narzędzia komputerowe w geologii« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl