O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. dr hab. Jerzy ŻABA

Pracownik samodzielny

Kierownik Katedry Geologii Podstawowej PROFESOR ZWYCZAJNY

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 434
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: jzaba@interia.plTytuł profesora, Specjalność
2013-09-09 Nauki o Ziemi

Habilitacja, Specjalność
2000 Państwowy Instytut Geologiczny / Geologia strukturalna: "Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego"

Rozprawa doktorska, Specjalność
1980 Uniwersytet Warszawski / Mineralogia, petrografia i geochemia: "Charakterystyka petrograficzna gnejsów Izerskiego Stogu (Sudety Zachodnie)"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Geologia fizyczna
  • Tektonika i geologia strukturalna
  • Wybrane problemy geologii strukturalnej
  • Geologia regionalna świata
  • Tektonika
  • Geoturystyka
  • Wulkany
 • Ćwiczenia kameralne
  • Seminarium dyplomowe
  • Praktikum specjalizacyjne
  • Seminarium magisterskie
 • Ćwiczenia terenowe
  • Tektonika i geologia strukturalna
  • Specjalizacyjne

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

» Życiorys naukowy


Publikacje

ResearchGate

1/ Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 1974-1989
2/ Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 1990-1999
3/ Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 2000-2009
4/ Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 2010-
5/ Podręczniki, skrypty
6/ Prace popularno-naukowe
7/ Recenzje, komunikaty
8/ Abstrakty konferencyjne (wybór) 1993-2009
9/ Abstrakty konferencyjne (wybór) 2010-  
10/ Prace naukowo-badawcze (wybór) 1973-1999
11/ Prace naukowo-badawcze (wybór) 2000-

Wybrane publikacje:

Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J. & Żytko K. 2011. Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław, 60 s.

Żaba J., Małolepszy Z., Gaidzik K., Ciesielczuk J & Paulo A. 2012. Fault network in Rio Colca Valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Suthern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae 82 (3), 279-290.

Ciesielczuk J., Żaba J., Bzowska G., Gaidzik K. & Głogowska M. 2013. Sulphate efflorescences at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Jurnal of South American Earth Sicences 42, 186-193.

Buła Z., Habryn R., Jachowicz-Zdanowska M. & Żaba J. 2013. Fundament Prekambryjski i wczesnopaleozoiczna pokrywa osadowa wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum) – stan rozpoznania i problemy badawcze. W: Jureczka J. (red.), Wyzwania geologii regionu górnośląskiego w XXI wieku. Materiały LXXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ustroń, 19-21.09.2013 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 9-17.
« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl