O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr Ewa SZRAM

Pracownik nauk. tech.

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 644
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: ewa.wojcik@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2013 Uniwersytet Śląski / Sedymentologia: "Sedymentacja silikoklastyczna palogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca" Promotor: Prof. dr hab. Antoni Wójcik

Praca magisterska, Specjalność
2006 Uniwersytet Śląski/ Geologia: "Formy rzeźby terenu a budowa geologiczna Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wykłady
  • Sedymentologia
  • Geomorfologia i sedymentologia
  • Sedimentary geology
 • Ćwiczenia kameralne
  • Sedymentologia
  • Analiza i wizualizacja danych geologicznych
  • Podstawy geodezji, topografii i kartografii
  • Geologia fizyczna
 • Ćwiczenia terenowe
  • Sedymentologia

Zainteresowania naukowe

 • Sedymentacja silikoklastyczna
 • Architektura depozycyjna
 • Geoedukacja, geoturystyka
 • Ochrona środowiska
 • Geodezja

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych
2015 - "Projekt UStuŚ: Warsztaty terenowe z ekspertem - Umiejętności waloryzacji georóżnorodności środowiska naturalnego"

2010-2013 - "Projekt Badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N307 068939: Sedymentacja silikoklastyczna paleogenu płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca (wykonawca, kierownik: Prof. dr hab. Antoni Wójcik"

2009-2010 - "Projekt Uniwersytet Patronatem Gospodarki Opartej na Wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spłecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zadanie 481"

2008 - "Grant na badania własne BW 04-0100-002-08: Jednostki litostratygraficzne płaszczowiny magurskiej na południe od Żywca"

Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą

 • 2019 - III Konferencja Naukowa Geomorfologia stosowana - Procesy naturalne i aktywowane, Chęciny
 • 2013 - Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 5, Żywiec
 • 2011 - Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane
 • 2011 - VI Świętokrzyskie Spotkanie Geologiczno-Geomorfologiczne "Rekonstrukcja środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych", Ameliówka koło Kielec
 • 2010 - Polska Konferencja Sedymentologiczna POKOS 4, Smołdzilno
 • 2009 - VIII Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla"
 • 2009 - IX Naukowa Konferencja Doktorantów "Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii", Szklarska Poręba
 • 2008 - OAVA 09 "New Knowledge and Measurments in seismology, Engineering Geophysics and Geotechnics", Ostrawa - Czechy
 • 2008 - VIII Naukowa Konferencja Doktorantów "Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii", Szklarska Poręba
 • 2007 - Geo-Sympozium Młodych Badaczy Silesia, Podlesicie

Doświadczenie zawodowe
 • 2009-2008 Inter-Geo S.C.P
 • 2008-2007 Zespół Szkół w Wojkowicach, Technikum Geodezyjne
 • 2007-2006 - Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.

Udział w szkoleniach i praktykach
 • 2018 - certyfikowany kurs "AutoCAD 3D Map podstawowy"
 • 2017 - certyfikowany kurs "AutoCAD zaawansowany"
 • 2017 - certyfikowany kurs "SWAT - Soil and Water Assesment Tool"
 • 2016 - certyfikowane szkolenie "Tutoring"
 • 2016 - certyfikowany kurs "Zarządzanie projektami"
 • 2016 - certyfikowany kurs "AutoCAD podstawowy"
 • 2016 - certyfikowany kurs "Modelowanie 3D budowy geologicznej, podstawy pracy z oprogramowaniem Petrel (Schlumberger)"
 • 2016 - certyfikowany kurs "Statistica kurs podstawowy"
 • 2016 - certyfikowany kurs "ENVI"
 • 2009 - szkolenie "Akademia nowoczesnego geodety"
 • 2007 - warsztaty fotogrametryczne PI-300 "Masz aparat fotograficzny, masz system fotogrametryczny"

Członkostwo w stowarzyszeniach

IAS (International Association of Sedimentologists)
Publikacje

 • Wójcik E., Zielińska M., Chybiorz R., Żaba J., 2018. Depositional architecture of marginal multiple-source ramp of the Magura Basin (Eocene Flysch Formation, Outer Western Carpathians). Geologica Carpathica, Volume 69, no. 4. 
 • Wójcik E., 2009. Depozycja łupków zembrzyckich w strefie Siar w rejonie Trzebini i Pewli Małej (Płaszczowina Magurska, polskie Karpaty Zewnętrzne). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 126, seria: 53, Str. 257-268.
 • Wójcik E., 2009. Conditions of the depositions of the paleogene formation in the racza zone of the south of Żywiec (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians), Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava, řada stavební, číslo 2, roč. IX, 307-314 pp.
 • Wójcik E., 2008. Wpływ budowy geologicznej na powstanie form rzeźby terenu Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 122, seria: 51, Str. 257-268.
 • Wójcik E., 2007. Zastosowanie statystyki opisowej w przedstawieniu zróżnicowania położenia warstw piaskowców magurskich w strefie raczańskiej na południe od Żywca. Geo-Sympozjum Młodych Badaczy: Współczesne Trendy w Naukach o Ziemi,Wydawnictwo Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Sosnowiec, Str. 215-227.

Abstrakty posterów:

 • Chybiorz R., Szram E., 2019. Geodziedzictwo w dorzecu Koszarawy. III Konferencja Naukowa Geomorfologia stosowana - Procesy naturalne i aktywowane, Chęciny, str. 16.
 • Wójcik E., 2013. Środowisko sedymentacji piaskowców magurskich w rejonie Korbielowa (Karpaty). Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Głębokomorska sedymentacja filiszowa, Żywiec, str. 262.
 • Wójcik E., 2011. Stratygrafia serii magurskiej polskich Karpat fliszowych na południe od Żywca (bez utworów czwartorzędowych). Materiały Konferencyjne, Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, redakcja: T. Rychliński, P. Jaglarz, str. 93.
 • Wójcik E., 2011. Sedymentacja formacji łupków z Łabowej w rejonie Mutnego i Pewli (strefa Siar, płaszczowina magurska, polskie Karpaty fliszowe). Materiały Konferencyjne, VI  Świętokrzyskie Spotkanie Geologiczno-Geomorfologiczne, Ameliówka k. Kielc, redakcja: W. Trela, S. Salwa, A. Fijałkowska-Madera, str. 136.
 • Wójcik E., 2010. Litofacje i struktury sedymentacyjne łupków z Zembrzyc oraz piaskowców magurskich strefy Siar na południe od Żywca (polskie Karpaty Zewnętrzne). Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Sedymentologicznej, Teraźniejszość kluczem do przeszłości, Smołdzilno, str. 106.

Spis dokumentacji:

 • Wójcik E., 2006. Sprawozdanie z likwidacji deformacji nieciągłej – zapadliska powstałej na działce nr 101 obręb 272, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek mieszkalny na działce nr 903/109 przy ul. 15 grudnia w Mikołowie-Mokre, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/19 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/13 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny na działce 15/11 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla przebudowy drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca. Etap II, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budowę zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda w Bytomiu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod budowę magazynu logistycznego w Tychach, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geologiczno-inżynierska z badań podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod budowę i rozbudowę budynku sądu rejonowego przy ul. Grunwaldzkiej 28 w Jaworznie, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
 • Oczko J., Wójcik E., 2006. Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla budynku jednorodzinnego na parceli 15/12 przy ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu, Przedsiębiorstwo Usługowe Geocarbon Sp. z o.o.
Popularyzacja nauki
2015-2017 Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Geologów« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl