O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
Ostatnia aktualizacja:

2018-08-18

dr Bogumiła A. PIWOWAR

Adiunkt

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 588
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: bogumila.piwowar@us.edu.plRozprawa doktorska, Specjalność
2009 Uniwersytet Śląski / "Rola wód roztopowych w kształtowaniu struktury hydrotermicznej lodowców Spitsbergenu (na przykładzie Hansbreen)”


Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

Udział w projektach naukowych:

1. Adaptacja europejskich zagłębi węglowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju w zakresie zaspokajania lokalnych potrzeb energetycznych (REMINING-Lowex); nr projektu w MNiSW: 855/6.PR UE/2008/7;

2. The dynamic response of Svalbard glaciers to climate change and its environmental effects (GLACIODYN), nr projektu w MNiSW: IPY269/2006 – efektem prac badawczych obu projektów była rozprawa doktorska nt. roli wód roztopowych w kształtowaniu struktury termalnej lodowców spitsbergeńskich oraz artykuły w czasopismach naukowych;

3. Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce (nr projektu: PBZ-KBN-108/P04/2004).


Publikacje

Caputa Z., Kłys G., Piwowar B., 2007: Hibernation conditions of the Brown Long-Eardbat (Plecotus auritus) In abandoned ore mine Fryderyk located in the Silesia district. [In:] Karst and cryokarst. Sosnowiec – Wrocław: 80-81.

Migała K., Piwowar B.A., Puczko D., 2006: A meteorological study of the ablation process on Hans Glacier, SW Spitsbergen. Polish Polar Research, vol. 27, no. 3: 243-258.

Piwowar B.A., Kolondra L., 2005: A Polish glaciologist appointed as SCAR Executive Officer. Polish Polar Research, vol. 26, no. 3: 231-232.

Puczko D., Piwowar B.A., Jania J., Głowacki P., Bałut A., 2005: Analiza prędkości powierzchniowej Lodowca Hansa (Spitsbergen) - zastosowanie metod GPS i tachymetru elektronicznego. XXXI Sympozjum Polarne. Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. M. Jóźwiak, R. Kozłowski (red.), Kielce: 113-117.

Migała K., Piwowar A. i Puczko D. 2005: Dynamika ablacji powierzchniowej w warunkach topoklimatycznych SW Spitsbergenu. [W:] M. Jóźwiak i R. Kozłowski (red.) Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne, Kielce 12-14 września 2005: 93-96.
 
Migała K., Piwowar B. and Puczko D. 2005: Ablation of Hans Glacier, SW Spitsbergen, Svalbard. A model for future studies of climate – glacier interactions. [In:] 2nd International Conference on Arctic Reserch Planning The Arctic System in a Changing World, 10-13 November 2005, Copenhagen, Denmark.

Яния Я., Мачерет Ю.Я., Наварро Ф.Х., Глазовский А.Ф., Василенко Е.В., Лапасаран X., Гловацки П., Mигала K., Балут A., Б.A. Пивовар, 2005: Вариации гидротермической структуры политермического ледника на Шпицбергене. Mатериалы гляциологическиx исследований [Data Of Glaciological Studies], Institute of Geography of the Russian Academy of Science Glaciological Association, publication 99, Mocква: 75-88.

Jania J., Macheret Yu., Navarro F., Glazovsky A., Vasilenko E., Lapazaran J., Głowacki P., Migała, K., Balut A., Piwowar B.A., 2005: Temporal changes in the radiophysical properties of a polythermal glacier in Spitsbergen. Annals of Glaciology (vol. 42).

Jania J., Głowacki P., Bukowska-Jania E., Kolondra L., Perski Z., Pulina M., Piechota A.M., Szafraniec J., Dobiński W., Piwowar B.A., 2004: Lodowce otoczenia Hornsundu. [w:] Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu, praca zb. pod red. A. Kostrzewskiego, M. Puliny i Z. Zwolińskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec – Poznań – Longyearbyen: 68-97.

Jania J., Głowacki P., Kolondra L., Perski Z., Piwowar B.A., Pulina M., Szafraniec J., Bukowska-Jania E., Dobiński W., 2003: Lodowce otoczenia Hornsundu. [w:] Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu, praca zb. pod red. A. Kostrzewskiego i Z. Zwolińskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań – Longyearbyen: 94-117.


 

 « powrót

© Copyright 2008-2018 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl