O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt

Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

mgr Anna ABRAMOWICZ

Doktorant

Katedra Geologii Podstawowej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski
ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

tel: (32) 3689 226
lub centrala 32 3689 900
fax: (32) 291 58 65
e-mail: kgp.wnoz.us.edu.plPraca magisterska, Specjalność
2016 Uniwersytet Śląski /Geologia ogólna i poszukiwawcza: "Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych do oceny georóżnorodności i waloryzacji potencjału geoturystycznego Gruzji" 2016 Uniwersytet Śląski /Turystyka międzynarodowa: "Perspektywy rozwoju turystyki na terenach konfliktów politycznych na przykładzie Abchazji"


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • Ćwiczenia kameralne
  • kartowanie geologiczne
  • metody obliczeniowe i komputerowe w analizie geozagrożeń
  • geograficzne Systemy Informacyjne 
    

Zainteresowania naukowe

 • Termika zwałowisk odpadów powęglowych
 • Georóżnorodność Kaukazu

Udział w tematach badawczych, kursach i stażach naukowych

1. Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą

 •  4-07.09.2018, Baku (Azerbejdżan) - Eurasian GIS Congress 2018
 • 28-29.06.2018, Toruń - XII Copernican International Young Scientists Conference
 • 20-23.03.2018, Wilno (Litwa) - 61st International Conference for Students of Physics and Natural Sciences “Open Readings”
 • 27.06-06.07.2017, Albena (Bułgaria) - 17th International Scientific GeoConference SGEM 2017
 • 02-31.05.2017, Technical University in Kosice, Institute of Geosciences (Słowacja) - badania w ramach wymiany CEEPUS
 • 23-28.04.2017, Wiedeń (Austria) - European Geoscience Union General Assembly 2017
 • 2015/2016, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy) -wymiana studencka w ramach programu Erasmus+, kierunek studiów: górnictwo i geologia
 • 1.02.2015-15.02.2015, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography (Gruzja) - staż studencki

2. Udział w szkoleniach i praktykach

1.07.2013-31.07.2013 - Praktyka w Urzędzie Gminy Miedźna (Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia)

3. Członkostwo w stowarzyszeniach
2016 - 2018 - Erasmus Student Network UŚ

Publikacje

 • Abramowicz A., Chybiorz R., 2017. Coal-waste dumps database of Upper Silesian Coal Basin. 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 – Conference Proceedings Vol. 17, Issue 23, 425-430.
 • Malik I., Polowy M., Krzemień K., Wistuba M., Gorzyca E., Papciak T., Wrońska Wałach D., Abramowicz A., Sobucki M., Zielonka T., 2014. Possibility to distinguish tree-ring reductions caused by landsliding and by air pollution (example from Western Carpathians). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology Vol. 12.« powrót

© Copyright 2008-2022 Katedra Geologii Podstawowej. Osób on-line: 1
Projekt i opracowanie serwisu Neta.pl