Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Prace naukowo-badawcze (wybór) 2000-

20. Żaba J. 2002. Charakterystyka strukturalna utworów prekambryjskich bloku górnośląskiego i małopolskiego. Raport końcowy Projektu Badawczego KBN nr 9 T12B 32 17 (pkt. pl. 5.53.0000.99.0): Geneza i pozycja stratygraficzna podkambryjskich i podordowickich anchimetamorficznych skał w południowej Polsce – przedpole orogenu neoproterozoicznego?. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Sosnowiec, 75 s.

21. Żaba J., Ciesielczuk J., Malik K. & Strzyżewska-Konieczna S. 2003. Pozycja, budowa oraz ewolucja strukturalna sekwencji dewońsko-karbońskich Gór Opawskich (Sudety Wschodnie). Raport końcowy Projektu Celowego Zamawianego KBN/MOŚ nr PCZ 07/21 PB – C018/T12/2001: Paleozoiczna Akrecja Polski (PAP), Zadanie 7: Geologiczno-geofizyczny obraz zewnętrznej strefy polskiego waryscykum. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 108 s.

22. Żaba J. 2004. Charakterystyka strukturalna utworów paleozoicznych w strefie tektonicznej Koszalin-Chojnice. Raport końcowy Projektu Celowego Zamawianego KBN/MOŚ nr PCZ 07/21 PB, C018/T12/2001: Paleozoiczna Akrecja Polski (PAP), Zadanie 5: Ewolucja tektoniczna pomorskiego segmentu szwu transeuropejskiego (TESZ) zapisana w osadach basenów paleozoicznych. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 21 s.

23. Żaba J. 2004. Charakter deformacji osadów basenu górnośląskiego w świetle reinterpretacji opracowań tektonicznych rdzeni wiertniczych. Raport końcowy Projektu Celowego Zamawianego KBN/MOŚ nr PCZ 07/21 PB, C018/T12/2001: Paleozoiczna Akrecja Polski (PAP), Zadanie 8: Ewolucja geologiczna zapadliska górnośląskiego w świetle wyników modelowań termicznych i tektonicznych. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Sosnowiec, 16 s.

24. Żaba J. 2005. Charakterystyka strukturalna utworów paleozoicznych z rejonów Koziegłów (Mysłowa) i Zawiercia (na podstawie próbek z otworów wiertniczych: WB-24, WB-31, WB-37, WB-40, KW-20 i RK-2). Raport końcowy Projektu Badawczego KBN nr 5 T12B 030 24 (Umowa Nr 1392/T12/2003/24): Magmatyzm i metamorfizm strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec jako przesłanki występowania złóż polimetalicznych. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Sosnowiec, 57 s.

25. Żaba J.& Sikora R. 2007. Analiza strukturalna próbek wiertniczych z otworu Trojanowice 2. Raport końcowy Zadania 1 Projektu Ministerstwa Środowiska (realizowanego przez PIG) Nr 2.94.0005.00.0: Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski. Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Sosnowiec, 56 s.

26. Żaba J. & Sikora R. 2008. Analiza strukturalna próbek wiertniczych z otworu Cianowice 2. Raport końcowy Zadania 2 Projektu Ministerstwa Środowiska (realizowanego przez PIG) Nr 2.94.0005.00.0: Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy geologicznej Polski. . Arch. Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Sosnowiec, 47 s.

27. Żaba J. 2008. Analiza strukturalna próbek wiertniczych. Raport końcowy Projektu Badawczego Ministerstwa Środowiska Nr 630/2005/Wn-07/FG-bp-tx/D: Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wpływ na powstanie właściwości zbiornikowych w osadach dewonu i karbonu Regionu Krakowskiego (Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego). Arch. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 102 s.

28. Żaba J. & Gaidzik K. 2009. Badania mezostrukturalne i mikrotektoniczne dla arkusza Limanowa (1017) Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1 : 50 000. Raport końcowy Projektu zleconego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (Umowa nr NB-20/PIG/08 z dnia 1.12.2008, Umowa nr NB-04-B-022-09 z dnia 25.06.2009). Arch. Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Kraków, 359 s.

29. Żaba J. & Gaidzik K. 2010. Analiza tektoniczna rdzeni wiertniczych. Raport cząstkowy Projektu Badawczego Ministerstwa Środowiska Nr 21.2101.0010.0 PIG-PIB (umowa nr BZ – 0410 – 013 z dnia 19.10.2010 zgodna z zamówieniem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Nr 535/2010/U/MJ): Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. Arch. Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 126 s.

30. Żaba J. & Gaidzik K. 2011. Analiza tektoniczna rdzeni wiertniczych. Raport końcowy Projektu Badawczego Ministerstwa Środowiska Nr 21.2101.0010.0 PIG-PIB (umowa nr BZ – 0410 – 013 z dnia 19.10.2010 zgodna z zamówieniem Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Nr 535/2010/U/MJ): Opracowanie modelu budowy geologicznej podłoża pokrywy osadowej polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej. Arch. Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 100 s.

31. Żaba J., Gaidzik K., Kaczmarczyk J. & Grelewicz M. 2011. Badania mezostrukturalne rdzeni wiertniczych. Raport końcowy Projektu Badawczego Zamawianego przez Ministerstwo Środowiska: Historia oraz geneza zdarzeń termicznych w basenie polskim i jego osadowym podłożu – ich znaczenie dla rekonstrukcji procesów generowania węglowodorów (Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy). Arch. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 195 s.


 

 

« Powrót do poprzedniej strony