Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Abstrakty konferencyjne (wybór) 1993-2009

1. Aleksandrowski P., Żaba J. & Ciukszo B. 1993. Changing sense of strike-slip motion and mode of failure on a Variscan Terrane boundary: Intrasudetic Fault Zone, SW Poland. In: Unzog W., Wallbrecher E. & Brandmayr M. (eds.), Structures and tectonics at different lithospheric levels (abstracts). Terra Nova 5 (2), 1 p.

2. Janeczek J., Kozłowski K. & Żaba J. 1994. Pozycja geologiczna i petrograficzna skał ultrazasadowych z Bystrzycy Górnej w Górach Sowich. W: Krawczyński W. & Wrzołek T. (red.), Streszczenia referatów, 14 Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu. Śląskiego, Chańcza koło Rakowa Świętokrzyskiego, 31.03. – 5.04.1994. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 19-21.

3. Żaba J. 1995. Tectonic activity of the Kraków-Lubliniec (Hamburg-Kraków) fault zone at the boundary of Upper Silesia and Małopolska massifs, southern Poland. In: European Coal Conference’95, June 26 – July 1, 1995, Prague. Abstracts, s. 91.

4. Żaba J. 1995. Tektonic activity of the Kraków-Lubliniec (Hamburg-Kraków) fault zone at the boundary of Upper Silesia and Małopolska massifs, southern Poland. In: XIII International Congress on Carboniferous-Permian, August 28 – September 2, 1995, Kraków. Abstracts, Polish Geological Institute, Warszawa, s. 154.

5. Aleksandrowski P., Mazur S. & Żaba J. 1996. Kinematic data on major Variscan strike-slip fault and shear zones in the Polish Sudetes, NE Bohemian Massif. In: EUROPROBE: Trans-European Suture Zone - Workshop, Wrocław-Książ, 1-17 April, 1996. Państwowy Instytut Geologiczny, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego, Wrocław, 1 p.

6. Buła Z., Jachowicz M. & Żaba J. 1996. Principal characteristics of the Upper Silesian Block and Małopolska Block border zone. In: EUROPROBE: Trans-European Suture Zone - Workshop, Wrocław-Książ, 1-17 April, 1996. Państwowy Instytut Geologiczny, Polska Akademia Nauk, Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego, Wrocław, 2 p.

7. Żelaźniewicz A., Buła Z., Żaba J. & Cwojdziński S. 2000. Neoproterozoic tectonics of low-grade metamorphosed clastic rocks in Upper Silesia and Małopolska, southern Poland. In: EUROPROBE (TESZ) and PACE Projects. Joint Meeting, Zakopane/Holy Cross Mountains, Poland, September 16-23, 2000. Abstracts Volume. Polish Academy od Sciences, Polish Geological Institute, Association of Oil and Gas Industry Engineers, Warsaw, pp. 91-92.

8. Żaba J. & Tyc A. 2007. Tectonic and karst phenomena of the Ogrodzieniec Area. In: Socha P., Stefaniak K., Tyc A. (eds.), Karst and Cryokarst. Guidebook & Abstracts, 25th Speleological School, 8th GLACKIPR Symposium, Department of Geomorphology, University of Silesia, Zoological Institute, University of Wrocław, Sosnowiec-Wrocław, ss. 120-121.

9. Żaba J. & Małolepszy Z. 2007. Przejawy deformacji tektonicznych w rejonie kanionu Colca, Andy, Peru. W: Mirek Z., Flakus A. (red.), Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 28-30.05.2007. Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 54-55.

10. Żaba J. 2008. Wpływ aktywności tektonicznej strefy uskokowej Kraków-Lubliniec na ewolucję strukturalną strefy granicznej bloków (terranów) małopolskiego i Brunovistulicum. W: Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Czarna, 16 -18 kwietnia 2008. Uniwersytet Warszawski, SITPNiG, PGNIG, Warszawa, s. 49.

11. Żywiecki M.M., Kozłowski A., Banaś M., Bereda T., Buła Z., Bylina P., Ceranka T., Dubińska E., Dzierżanowski P., Godlewski G., Grotek I., Jackiewicz M., Karabin M., Kierat M., Kieszczyński L., Kłos M., Kopczyński R., Marynowski L., Nawrocki J., Paszkowski M., Poprawa P., Pańczyk M., Wolicka D., Wojnicka K., Woźniak P., Zieliński G. & Żaba J. 2008. Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wpływ na powstanie właściwości zbiornikowych w osadach dewonu i karbonu regionu krakowskiego. W: Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Czarna, 16-18 kwietnia 2008. Uniwersytet Warszawski, SITPNiG, PGNiG, Warszawa, ss. 50-51.

12. Buła Z. & Żaba J. 2008. Architektura podłoża prekambryjskiego terranów małopolskiego i Brunovistulicum, platforma zachodnioeuropejska. W: Haczewski G. (red.), Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 15.

13. Zapadka-Żurek B. & Żaba J. 2008. Pozycja strukturalna utworów żyłowych w strefie północnego kontaktu masywu granitoidowego Karkonoszy, Sudety Zachodnie. W: Haczewski G. (red.), Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, ss. 135-136.

14. Żaba J., Grelewicz M. & Kaczmarczyk J. 2008. Deformacje tektoniczne utworów kambru środkowego w NE strefie krawędziowej bloku małopolskiego – na podstawie analizy strukturalnej rdzeni wiertniczych z otworu Dzików 17. W: Haczewski G. (red.), Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 140.

15. Żaba J. & Krzykowska A. 2008. Struktury załomowe bloku izerskiego (Sudety Zachodnie): przejawy późnowaryscyjskich deformacji w północnej części Masywu Czeskiego. W: Haczewski G. (red.), Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 140.

16. Żaba J. & Poprawa P. 2008. Sekwencja oraz charakter deformacji tektonicznych w strefie Koszalin-Chojnice: ewolucja pomorskiego segmentu szwu transeuropejskiego. W: Haczewski G. (red.), Abstrakty. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 140.

17. Malczewski D. & Żaba J. 2008. 222Rn concentrations in soil gas of Izera Block (Sudetes, Poland), Ref: 1079. Conf.: Radon – a proxy of dynamic processes in the Earth’s system. EGU 2008 – General Assembly and Congress European Geosciences Union. Austria Center, Vienna, April 13-18. 2008. ISSN: 1029-7006 Geophysical Research, Abstrakt Volume 10, 2008 (na płycie CD).

18. Ciesielczuk J. & Żaba J. 2008. Multistadial Variscan evolution of the western edge of the Brunovistulicum terrane, Opava Mts., Poland. 33rd International Geological Congress, Norvay, Oslo, August 6-14.2008. Abstracts (na płycie CD).

19. Kotliński R., Ciesielczuk J., Żaba J. & Wojtyczka S. 2009. New data on the internal structure of Pacific nodules (Clarion-Clipperton Zone). Mineralogia (Mineralogia Polonica), Special Papers, 35, p. 95.

20. Grelewicz M., Kaczmarczyk J. & Żaba J. 2009. Sediment and tectonic structures of the Upper Cambrian in the exploration boreholes – Wola Obszańska 8 and Księżpol 12, NE marginal zone of the Małopolska Block. Abstracts of 6th Annual Conference of SEPM-CES SEDIMENT 2009, Kraków, 24-25 June, 2009, Polish Geological Institute, Warszawa. 1 p.

21. Grelewicz M., Kaczmarczyk J. & Żaba J. 2009. Cechy strukturalne utworów fanerozoiku w otworze Wola Obszańska-8, NE strefa krawędziowa bloku małopolskiego (Structural features of the Phanerozoic sediments in the Wola Obszańska-8 borehole, the NE marginal zone of the Małopolska block). Materiały Konferencyjne (Conference Materials): Ropa i gaz a skały klastyczne Polski (Oil, gas and clastic rocks of Poland). Konferencja Naukowo-Techniczna (Scientific – Technical Conference), Czarna, the 17-20th of March 2009, University of Warsaw and Polish Oil & Gas Company, pp. 23-24.

22. Kaczmarczyk J., Grelewicz M. & Żaba J. 2009. Geoeducation path tectonic places in region Jakuszyce, Karkonosze-Izera Block. In: 4th Student “Cludberry” Conference on Karkonoše Research, Rychorska bouda chalet, Krkonoše, Czech Republik, 5-8.03.2009 (Abstracts), 1p.

23. Gaidzik K.& Żaba J. 2009. Brittle shears in the southern contact zone of the Karkonosze granite in the area of Karpacz relating to fractures on chosen examples. In: Geoecological Problems of the Karkonosze Mts. 7th International Conference, Szklarska Poręba, 21–23. 09. 2009. Book of Abstracts, pp. 52–53.

24. Gaidzik K.& Żaba J. 2009. Brittle faulting in the southern contact zone of the Katkonosze granite near Karpacz. In: Bosy J. (ed.), On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas. Abstracts, the 10th Czech-Polish Workshop, Szklarska Poręba, Karkonosze Mts. Area, Poland, November 5–7, 2009. Academy od Sciences of the Czech Republic, Polish Academy of Sciences, Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, pp. 11–12.


 

 

« Powrót do poprzedniej strony