Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Recenzje, komunikaty

1. Żaba J. 1984. Nowa geologia regionalna Masywu Czeskiego. Recenzja książki: Mísař Z., Dudek A., Havlena V., Weiss J. - Geologie ČSSR I, Český masív. Státní Pedagogické Nakladatelství, Praha 1983. Przegląd Geologiczny 32 (11), 602-603.

2. Żaba J. 1985. Petrologia skał metamorficznych. Recenzja książki: Suk M. - Petrologie metamorfovaných hornin. Academia, Praha 1979. Przegląd Geologiczny 33 (2), 97-98.

3. Żaba J. 1985. Surowce mineralne Czechosłowacji w fotografii. Recenzja albumu fotograficznego: Mrňa F., Ďuriš M., Ťapák M., Žežulka J. - Nerostné suroviny ČSSR ve fotografii. Český Geologický Úřad i Slovenský Geologický Úřad v Státním Zemědělském Nakladatelství, Praha 1983. Przegląd. Geologiczny 33 (5), 300-301.

4. Żaba J. 1985. Nowe pozycje książkowe z dziedziny geologii w Czechosłowacji. Recenzje nowości. Przegląd Geologiczny 33 (6), 355-356.

5. Żaba J. 1985. Fotograficzny album o wielickiej soli. Recenzja albumu fotograficznego: Praca zbiorowa - Wieliczka - solny skarb. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1984. Przegląd Geologiczny 33 (6), 358.

6. Żaba J. 1986. Skały magmowe Masywu Czeskiego. Recenzja książki: Hejtman B. - Petrografie vyvřelých hornin českého Masívu, část I: Intruzívní vyvřelé horniny z. a sz. Čech. Univerzita Karlova, Praha 1984. Przegląd Geologiczny 34 (1), 43-44.

7. Żaba J. 1986. Nowe pozycje książkowe z dziedziny geologii w Czechosłowacji. Recenzje nowości. Przegląd Geologiczny 34 (7), 402-403.

8. Żaba J. 1986. Problemy genezy form fałdowych w osadach kenozoicznych rejonu Bełchatowa. Udział w dyskusji. W: V-th Glacitectonics Symposium: Interpretation of Glacitectonical Structures, Zielona Góra, 1986: 226-227. Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 
9. Żaba J. 1991. Od krzemienia do piezokwarcu. Recenzja książki: Sylwestrzak H - Od krzemienia do piezokwarcu. Państw. Wyd. Nauk., Biblioteka Problemów, tom 291, Warszawa 1989. Przegląd Geologiczny 39 (3), 186-187.

10. Żaba J. 1994. V-ty Zjazd Litewskiego Towarzystwa Geologicznego, Wilno, 21 stycznia 1994. Sprawozdanie. Przegląd Geologiczny 42 (12), 1043-1044.
 
11. Żaba J. 1997. Złoto w przyrodzie i dziejach. Recenzja książki: Sylwestrzak H. - Złoto w przyrodzie i dziejach. Wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 1997. Przegląd Geologiczny 45 (8), 754.

12. Żaba J. 1998. Ruch zaklęty w kamieniu - unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych. Relacja z wystawy. Przegląd Geologiczny 46 (12), 1209-1210, 1299.
 
13. Żaba J. 2003. Recenzja książki: Mizerski W., Sylwestrzak H. – Słownik geologiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Przegląd Geologiczny 51 (7), 549-551.
 
14. Żaba J. 2009. Recenzja atlasu: Buła Z. & Habryn R. (red.) – Atlas geologiczno-strukturalny podłoża paleozoicznego Karpat zewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego w skali 1 : 300 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2008. Przegląd Geologiczny 57 (5), 434-435.
 
15. Żaba J. 2012. Recenzja książki: Gawęda A. – Po graniach Tatr. Przewodnik geologiczny dla turystów. 7 zbójnickich wycieczek po Tatrach. dobrewydawnictwo.pl, Grupa Infomax, Katowice 2010. Przegląd Geologiczny 60 (2), 79-80.

16. Gaidzik K., Ciesielczuk J. & Żaba J. 2013. Badania w Kanionie Colca – naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ na XVI Peruvian Geological Congress & SEG 2012 Conference (Lima). Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Śląskiego 4 (204), 15017.


 

« Powrót do poprzedniej strony