Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Szczygieł Jacek >> Publikacje

Lista wszystkich publikacji:

Artykuły naukowe:

Szczygieł J., 2015. Cave development in an uplifting fold-and-thrust belt: case study of the Tatra Mts., Poland. International Journal of Speleology, 44 (3), 341-359.

Szczygieł J., 2015. Quaternary faulting in the Tatra Mts., evidence from cave morphology and fault-slip analysis. Geologica Carpathica, 66 (3): 245-254.

Szczygieł, J., Gaidzik, K. & Kicinska, D., 2015. Tectonic control of cave development: a case study of the Bystra Valley in the Tatra Mts., Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 85 (2): 387-404

Szczygieł J., Borowska U., Jaglarz P. 2014. Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie). Przegląd Geologiczny, 62: 349–355.)

Szczygieł J., Mendecki M. 2013. Preliminary results of fractal analysis of the poligonal survey from cave: case study of Małołączniak Area (Tatra Mts.). Contemporary Trends in Geoscience, 2: 80-84

Szczygieł J. 2013. The role of fold-and-thrust structure in the large shafts and chambers development: case study of the Polish Tatra Mts. Proceedings of 16th International Congress of Speleology, Brno (Filippi M., Bosak P. Eds.), Volumin 3, 137-143.

Szczygieł J.& Gaidzik K. 2012. Tectonic setting of the Poszukiwaczy Skarbów Cave and the Groby Cave (Kraków Gorge, Western Tatra Mts., Poland); Contemporary Trends in Geoscience, 1: 93-98;

Szczygieł J. 2012. Wgłębna budowa geologiczna górnej części Wąwozu Kraków w świetle badań Jaskini Wysokiej - Za Siedmiu Progami, Tatry Zachodnie; Przegląd Geologiczny 60 (4): 232-238;

Szczygieł J. 2011. Geologia jaskini Studnia w Kazalnicy w Tatrach Zachodnich; Acta Geographica Silesiana; 1. Nr specjalny;. 73 -77;

Szczygieł J. 2011. Trójwymiarowy model budowy geologicznej bazujący na pomiarach jaskiń, na przykładzie Jaskini Wysokiej-Za Siedmiu Progami w Tatrach; Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii; Drzymała J., Ciężkowski W. (red.); Oficyna Wydawnicza PWr., Wrocław, s. 61-69;

streszczenia w materiałach konferencyjnych:

konferencje międzynarodowe:

Szczygieł J., 2015 Quaternary faulting in the Tatra Mts. from the perspective of the cave morphology and fault-slip analysis. Advances in Active Tectonics and Speleotectonics, Book of Abstracts and Field Trip Guide (Baron I. et al. Eds.), 37.

Szczygieł J., Wróblewski W. & Mendecki M., 2015. Small-scale seismites in cave clastic deposits: preliminary results from the Kalacka Cave, Tatra Mts., Poland. Advances in Active Tectonics and Speleotectonics, Book of Abstracts and Field Trip Guide (Baron I. et al. Eds.), 38.

Szczygieł J., 2014. Quaternary tectonic movements in the Tatra Mts., evidences from cave morphology. Geologica Sudetica 42 (Żeleźniewicz A. et al., Eds), 94.

Szczygieł J., 2014. Cave survey as a new base to lineaments analyses: case study of the Polish Tatra Mts. Proceedings of the VII GeoSymposium of Young Researchers “Silesia 2014”, Żywiec, Poland (Zastrozhonov et al., Eds), 68.

Szczygieł J., Wołosiewicz B., Żaba J., 2014. A multi-analysis remote-sensing approach to comprehend valleys pattern in the Polish part of Tatra Mts. Proceedings of the VII GeoSymposium of Young Researchers “Silesia 2014”, Żywiec, Poland (Zastrozhonov et al., Eds), 69.

Szczygieł J., 2014. Cave development in an uplifting fold-and-thrust belt; case study of the Tatra Mts., Poland. Buletini I Shkencave Gjeologjike: Proceedings XX Congress of the CBGA, Tirana, Albania (Begiraj A. et al., Eds), Special Issue vol 1: Special Sessions, 382.

Szczygieł J., 2013. Tectonic control of caves development in the upper part of the Mała Łąka Valley (Western Tatra Mts., Poland). 21 th International Karstological School “Classical Karst”. Guide book & Abstracts. 94-95.

Szczygieł J. & Gaidzik K., 2013. The role of tectonic setting in a caves development: case study of the Bystra Valley, Tatra Mts., Poland. 11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups. Abstract Book, 68-69.

Szczygieł J. 2012, Geological Settings of the Mała w Mułowej Cave, Tatra Mts (Poland); 20th International Karstological School "Classical Karst": Karst forms and processes; Guide book & abstracts; Postojna, Słowenia;

konferencje krajowe:

Szczygieł J., 2014. Czwartorzędowe uskoki w jaskiniach tatrzańskich. Materiały 48. Sympozjum Speleologiczne, Kletno (Stefaniak K., Ratajczak U., Wróblewski W. Eds), 117.

Szczygieł J. 2013 - Uwarunkowania tektoniczne rozwoju jaskiń w górnej części Doliny Malej Łąki (Tatry Zachodnie) ; Materiały 47. Sympozjum Speleologiczne; Olsztyn; 77;

Szczygieł J., Mendecki M. 2013 - Wstępne wyniki analizy fraktalnej ciągów poligonalnych jaskiń na przykładzie Jaskinie Śnieżnej i Śnieżnej Studni (Tatry Zachodnie); VI Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia. Materiały Konferencyjne:48.

Szczygieł J., 2012, Uwagi o rozwoju „największych” form krasowych w jaskiniach tatrzańskich; Materiały 46. Sympozjum Speleologiczne; Góra Świętej Anny; 52.

Szczygieł J. 2012, Wykorzystanie ciągów poligonalnych jaskiń do geologicznej interpretacji lineamnetów na przykładzie rejonu Małołącznika (Tatry Zachodnie);Okólnik TD 135: 10-11;

Szczygieł J., Borowska U.; Jaglarz P., 2012, Nowe dane geologiczne z Jaskini Małej w Mułowej, Tatry Zachodnie; Abstrakty: II Polski Kongres Geologiczny; Warszawa; s. 86.

Szczygieł J., Gaidzik K., 2012, Uwarunkowania tektoniczne jaskiń: Poszukiwaczy Skarbów i Groby; Tatry Zachodnie; V Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012; Zawiercie; s. 44

Szczygieł J. 2011 Geologia jaskini Studnia w Kazalnicy w Tatrach Zachodnich; Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; Sosnowiec; s. 84

Szczygieł J. 2011, Uwarunkowania geologiczne rozwoju Jaskini Wysokiej-Za Siedmiu Progami, Tatry Zachodnie; abstrakt; Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego; SS PTP im. Kopernika; Ojców, s.95;

Szczygieł J. 2011, Wstępne wyniki obserwacji geologicznych z Jaskini Nad Dachem; abstrakt; Materiały 45. Sympozjum Speleologicznego; SS PTP im. Kopernika; Ojców,

Szczygieł J. 2011, Jaskinie jako źródło wgłębnych danych geologicznych; Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne-Tatransky Geologicky Workshop; Materiały Konferencyjne; Zakopane s. 92

Mapy i atlasy:

Atlas Tatr – Przyroda Nieożywiona. Praca zbiorowa pod redakcją Dąbrowska K. & Guzik M. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, 2015. plansze V.7-V.8

Kurowska E., Lewandowski J., Salamon T., Szczygieł J., 2013. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie. PIG-PIB.

Przewodniki wycieczek konferencyjnych i publikacje popularno naukowe:

Gradziński M., Hercman H., Kicińska D., Postawa T., Pura D., Szczygieł J. , Tyc A., Urban J. 2013. Sesja terenowa C: Kras i jaskinie rezerwatu przyrody Sokole Góry Materiały 47. Sympozjum Speleologiczne; Olsztyn; 21-26;

Mendecki M., Rybicki M., Stano M., Szczygieł J., Wawrzyniak Z. 2013. Górny Śląsk już nie tylko węglem stoi - atrakcje geoturystyczne Mikołowa i okolic-przewodnik do wycieczki terenowej. (Mendecki M. et. al. Eds.) Materiały konferencyjne VI Geosympozjum Młodych Badaczy Silesia; 12-20.

Tyc A., Geršl M., Otava J., Šimečková B, Szczygieł J. 2013. Wycieczka terenowa A-1: Zjawiska krasowe w paleozoicznych wapieniach bloku górnośląskiego (kra Maleniku, Hranicki Kras). (Krobicki M. & Sikora R. Eds.) LXXXII Zjazd Naukowy PTG; 85-91

Szczygieł J., 2013. „Geologia eksploracyjna”: struktury nieciągłe. Jaskinie 72: 30-33

Szczygieł J., 2013. „Geologia eksploracyjna”: warstwowanie. Jaskinie 71: 31-34

Soja E. & Szczygieł J., 2013. Koprowa Studnia i Jaskinia Świstacza– uzupełnienie i nowości z rejonu Koprowego Żlebu. Jaskinie 70: 30-32

Szczygieł J. & Golicz M., 2012. Import numerycznego modelu terenu do Walls. Jaskinie, 67: 29-31

« Powrót do poprzedniej strony