Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr hab. profesor U¦ Justyna Ciesielczuk - dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora

Wiod±ce publikacje :

P.A. Floyd, J.A. Winchester, J. Ciesielczuk, A. Lewandowska, J. Szczepański, K. Turniak, 1996. Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica - ¦nieżnik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects. Geologische Rundschau, 85: 225-238.

Pozostałe publikacje recenzowane:

J. Ciesielczuk, J.Janeczek, 1999. Hydrothermal alteration of the Strzelin granite. Prace Spec. PTMin, 6: 68-70.

J. Lewandowski, J. Ciesielczuk, 1997. Przyczynek do poznania regolitów krasowych Wyżyny ¦l±skiej. Geologia, 14.

A. Lewandowska, J. Ciesielczuk, J.A. Winchester, P.A. Floyd, 1995. Amphibolites from the Zimne Wody area, west Stronie series (SW Poland). Prace Spec. PTMin, 6: 68-70.

J. Ciesielczuk, J. Janeczek, 1991. Pseudomalachite from Radzimowice and some comments on its occurence in Miedzianka (Sudetes Mts.). Mineralogia Polonica, 22, No 1.

+ 1 abstrakt konferencyjny
« Powrót do poprzedniej strony