Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

dr hab. profesor UŚ Justyna Ciesielczuk - dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora

Wiodące publikacje:

J. Ciesielczuk, Ł. Kruszewski, J. Majka, 2015. Comparative mineralogical study of thermally-altered coal-dump waste, natural rocks and the products of laboratory heating experiments. International Journal of Coal Geology, 139: 114-141.
  
J. Ciesielczuk, 2015. Coal mining and combustion in the coal-waste dumps of Poland.  Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3: Case Studies – Coal Fires, Edited by Glenn B. Stracher, Anupma Prakash, and Ellina V. Sokol, Elsevier: 463-474.

J. Ciesielczuk, G. Bzowska, M. Paszkowski, 2015. Mineral transformations and actinide transport: combustion metamorphism in the Wojkowice coal waste dump, Upper Silesian Coal Basin, Poland.  Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3: Case Studies – Coal Fires, Edited by Glenn B. Stracher, Anupma Prakash, and Ellina V. Sokol, Elsevier: 475-492.

M. Misz-Kennan, M. Fabiańska, J. Ciesielczuk, 2015. Thermal transformations of waste rock at the Starzykowiec coal waste dump, Poland.  Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 3: Case Studies – Coal Fires, Edited by Glenn B. Stracher, Anupma Prakash, and Ellina V. Sokol, Elsevier: 387-430.

J. Ciesielczuk, M. Misz-Kennan, J.C. Hower, M.J. Fabiańska, 2014. Mineralogy and geochemistry of coal wastes from the Starzykowiec coal-waste dump (Upper Silesia, Poland). International Journal of Coal Geology, 127: 42-55.

M. Fabiańska, J. Ciesielczuk, Ł. Kruszewski, M. Misz-Kennan, D. R. Blake, G. Stracher, I. Moszumańska, 2013. Gaseous compounds and efflorescences generated in self-heating coal-waste dumps – A case study from the Upper- and Lower Silesian Coal Basins (Poland). International Journal of Coal Geology, 116–117: 247-261.    

M. Misz-Kennan, J. Ciesielczuk, A. Tabor, 2013. Coal-Waste Dump Fires of Poland. Coal and Peat Fires: A Global Perspective, Volume 2, Edited by Glenn B. Stracher, Anupma Prakash, and Ellina V. Sokol http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59412-9.00015-6: 234-311.

J. Ciesielczuk, J. Żaba, G. Bzowska, K. Gaidzik, M. Głogowska, 2013. Surface mineralization at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Journal of South American Earth Sciences, 42: 186-193.

J. Żaba, Z. Małolepszy, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, A. Paulo, 2012. Fault network in Rio Colca valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, southern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82, 3: 279-290.

P. Premović, J. Ciesielczuk, G. Bzowska, M.G. Djordjević, 2012. Geochemistry and electron spin resonance of hydrothermal dickite (Nowa Ruda, Lower Silesia, Poland): vanadium and chromium. Geologica Carpathica, 63, 3: 241-252.

J. Ciesielczuk, 2012. Chlorite of hydrothermal origin formed in the Strzelin and Borów granites (Fore-Sudetic Block, Poland). Geological Quarterly, 56, 2: 333-344.

P.I. Premović, J. Ciesielczuk, B.Ž. Todorović, D.M. Đorđević, N.S. Krstić, 2009. Geochemistry of Fe3+ in the hydrothermal dickite from Jedlina Zdroj (Lower Silesia, Poland). Journal of the Serbian Chemical Society 74, 12: 1477-1489.

J. Ciesielczuk, 2007. Hydrothermal activity in the Strzelin granite (Poland). In: Granitoids in  Poland. AM Monograph no.1, 231-242.

J. Ciesielczuk, J. Janeczek, 2004. Hydrothermal alteration of the Strzelin granite, SW Poland. Neues Jahrbuch fuer Mineralogie, Abhandlungen, 179, 3: 239-264.


Pozostałe publikacje recenzowane:

J. Ciesielczuk, J. Janeczek, S. Cebulak, 2013. Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach. Przegląd Geologiczny, 61, 12: 764-772.    

J. Ciesielczuk, A. Czylok, S. Cebulak, 2011. Sukcesja roślinna oraz gigantyzm obserwowane na palącej się hałdzie w Katowicach-Welnowcu, Polska. Documenta Geonica 2011/1: 51-54.

J. Ciesielczuk, S. Cebulak, 2011. Przydatność analizy termicznej do badań zmienionych termicznie odpadów powęglowych na przykładzie zwałowiska w Wojkowicach, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska. Documenta Geonica 2011/1: 43-50.

J. Szajn, Ł. Karwowski, J. Ciesielczuk, K. Szopa, 2009. Deposits of clay minerals and geotouristic aspects of the Holy Cross Mts. Mineralogia – Special Papers, 35: 155-163.

J. Ciesielczuk, J. Domańska-Siuda, A. Szuszkiewicz, K. Turniak, 2008. Strzegom-Sobótka massif (Sudetes, SW Poland) - an example of a complex Late-Variscan granitic intrusion and its pegmatitic mineralization. Mineralogia, 32: 181-188.

J. Ciesielczuk, M. Sikorska, 2007. Suitability of the catodoluminescence method in the investigations of hydrothermal alterations of granitoids. Mineralogia Polonica – Special Papers, 31: 93-96.

J. Burda, K. Szopa, J. Ciesielczuk, A. Gawęda, Ł. Karwowski, 2007. The crystalline basement rocks of the High Tatra Mts., Poland. Mineralogia Polonica – Special Papers, 31, supl.: 1-12.

J. Ciesielczuk, J. Żaba, 2006. The palaeotectonic environment of amphibolites from the Polish part of the Desna and Vrbno series, Opava Mts., East Sudetes. Mineralogia Polonica Prace Spec, 29: 115-118.

J. Ciesielczuk, 2005. The interdependence of elements in the hydrothermally altered Strzelin and Borów granites. Prace Spec. PTMin, 26: 143-146.
J. Ciesielczuk, J. Janeczek, 2004. Metasomatic pyrite from hydrothermally altered Borów granite (Strzegom-Sobótka Massif). Preliminary report.  Prace Spec. PTMin, 24: 119-122.

J. Ciesielczuk, E. Szełęg, M. Kuźniarski, P. Bylina, 2004. Preliminary data of erythrite from Ciechanowice (Miedzianka deposit, Sudetes Mts.). Prace Spec. PTMin, 24: 123-126.

J. Ciesielczuk, Z. Bzowski, 2003. Secondary (Cu, Zn)-oxyminerals from the Miedzianka copper deposit in Rudawy Janowickie, Sudetes Mts. Preliminary report. Prace Spec. PTMin, 23: 54-56.

J. Ciesielczuk, 2002. Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych. Przegląd Geologiczny, 50, 9: 783-786.

J. Ciesielczuk, 2002. Chlorite from hydrothermally altered the Strzelin and Borow granites (the Fore-Sudetes Block): an attempt of chorite geothermometry application. Prace Spec. PTMin, 20: 74-76.

J. Ciesielczuk, 2001. Chemical reactions proceeded in minerals affected by hydrothermal fluid (based on the Strzelin and Borów granites). Prace Spec. PTMin, 19: 33-35.

J. Ciesielczuk, 2000. Geochemistry of the hydrothermally altered granite from the shear zone in Borów (Strzegom - Sobótka massif). Prace Spec. PTMin, 17: 132-134.

Recenzowane materiały konferencyjne:

J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, G. Bzowska, J. Żaba, A. Paulo, 2012 - Efflorescences in arid region of Colca River Basin, South Peru. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG023.

J. Żaba, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, Z. Małolepszy, A. Paulo, 2012 - Tectonic setting of the Rio Colca Valley network. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG069.

J. Żaba, Z. Małolepszy, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, A. Paulo, 2012 - Faults network in the Rio Colca Valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Southern Peru. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG068.

A. Paulo, J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, J. Żaba, A. Gaweł, G. Bzowska, 2012 - Thermal alterations of the Ashua Formation at the contact with a porhyry intrusion (Huambo, South Peru), a reconnaissance study. XVI Congreso Peruano de Geologia & SEG 2012, Setiembre 23-26, SPGSEG067.

J. Żaba, K. Gaidzik, J. Ciesielczuk, 2010 - Fold-and-thrust tectonics in the Chachas area (Central Andes, southern Peru). Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG): 138-141.

J. Żaba, J. Ciesielczuk, K. Gaidzik, 2009 - Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. In: Ionescu C., Bedelean H. & Hoeck V. (eds.), Geology for Society: Education and Cultural Heritage. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, Special Issue – MAEGS 16, Cluj (Romania) 2009: 72–74.

J. Trąbska, A. Walanus, E. Dutkiewicz, L. Samek, J. Ciesielczuk, 2008 - Ferruginous raw material sources for the Palaeolithic – an aspect of provenance studies. Surowce ze skał żelazonośnych w społecznościach Paleolitu – badania pochodzenia. Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st century, Brno: 161-168. 

J. Żaba, J. Ciesielczuk, K. Malik, S. Strzyżewska-Konieczna, 2005 - Budowa oraz ewolucja strukturalna utworów dewońsko – karbońskich Gór Opawskich (strefa morawsko – śląska). Materiały konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego PTG: 116-127.

+ 38 abstraktów konferencyjnych
« Powrót do poprzedniej strony