O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

O Katedrze >> Historia

Katedra Geologii Podstawowej funkcjonuje od 1984 roku w strukturze Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Powstała z połączenia, działających w strukturze wydziału w latach 1982-1984, trzech Katedr: Paleontologii i Stratygrafii (którą kierował prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz), Kartowania Geologicznego (kier. doc. dr Remigiusz Więckowski) oraz Geologii Ogólnej (kier. doc. dr Stanisław Bukowy). Pierwszym Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Aleksander Jachowicz (26.II.1928-15.VIII.1989), Dziekan Wydziału w latach 1975-1981 oraz Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1981-1989. 

Wcześniej, od 1974 do 1982 roku, na Wydziale Nauk o Ziemi funkcjonował Instytut Geografii oraz Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska. W strukturze Instytutu Geologii było 8 Zakładów, w tym Zakład Zdjęć Geologicznych (kierownik doc. dr Remigiusz Więckowski) i Zakład Geologii Ogólnej (kier. doc. dr Stanisław Bukowy).

W 1974 roku Wydział mieścił się w budynku Szkoły Górniczej przy ul. Szkolnej, a w 1975 roku Instytut Geologii i Surowców Mineralnych Górnego Śląska otrzymał budynek przy ulicy Partyzantów.

W roku 1977 oddano do użytku laboratorium dzisiejszej siedziby Wydziału, gdzie przeniósł się Instytut Geologii, natomiast Instytut Geografii objął w posiadanie budynek przy ul. Partyzantów.

W roku 1982 nastąpiła pełna integracja lokalowa Wydziału w budynku „żylety” przy ul. Mielczarskiego (dzisiejszej Będzińskiej 60).

W 1983 roku pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Katedry Kartowania Geologicznego przenieśli się odpowiednio na 9 i 10 piętro, które zajmują do dzisiaj.

Więcej informacji o historii Wydziału znajduje się artykule opublikowanym w Gazecie Uniwersyteckiej.
 

W 1987 roku Katedra Geologii Podstawowej została podzielona na dwie jednostki: Katedrę Paleontologii i Stratygrafii oraz Katedrę Geologii Podstawowej. W składzie ostatniej jednostki, kierowanej w latach 1987-1993 przez doc. dr Remigiusza Więckowskiego, pozostał Zakład Kartowania Geologicznego i Zakład Geologii Ogólnej, którego kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Bukowy, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi w latach 1987/88 do 1990/91. 

Od roku akademickiego 1993/1994 do 2005/2006 funkcję Kierownika Katedry Geologii Podstawowej pełnił prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk. Początkowo w skład Katedry wchodził Zakład Geologii Ogólnej (kier. prof. UŚ dr hab. Stanisław Ostaficzuk) i Zakład Kartografii Geologicznej (kier. doc. dr Remigiusz Więckowski). W roku 1994 utworzono Pracownię Sedymentologiczną, a jej kierownikiem został dr Tomasz Zieliński.           

Gruntowna zmiana struktury Katedry Geologii Podstawowej nastąpiła w roku 2002. Decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi utworzono Zakład Geologii Fizycznej i Geotektoniki (kierownik prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba), Zakład Geologii Poszukiwawczej i Geosynoptyki (kier. prof. dr hab. Stanisław Ostaficzuk), Zakład Kartografii Geologicznej (p.o. kierownika dr Józef Lewandowski) i Zakład Sedymentologii (kier. prof. UŚ dr hab. Tomasz Zieliński, a w okresie od 10/2005 do 10/2007 r. prof. UŚ dr hab. Antoni Wójcik).

Kolejną reorganizację Katedry przeprowadzono w październiku 2007 roku. W miejsce czterech zakładów utworzono Zakład Geologii Dynamicznej, Regionalnej i Geosynoptyki (kierownik prof. UŚ dr hab. Jerzy Żaba) oraz Zakład Kartografii Geologicznej i Sedymentologii (kierownik prof. UŚ dr hab. Antoni Wójcik).

W dniu 11 czerwca 2008 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi, zgodnie z wymogami Statutu Uniwersytetu Śląskiego, zlikwidowała istniejące Zakłady i
od dnia 1 października 2008 roku pozostawiła w całości Katedrę Geologii Podstawowej jako jednostkę wewnętrzną w strukturze Wydziału Nauk o Ziemi.

Od roku akademickiego 2006/2007 Katedrą Geologii Podstawowej kierował dr hab. Jerzy Żaba.

Dr hab. Jerzy Żaba otrzymał w dniu 9 września 2013 r. tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2019/2020 zainaugurował swoją działalność Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Powstał z połączenia dotychczas funkcjonujących Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

 


 

Strona WWW Katedry Geologii Podstawowej istnieje od 1997 roku. Serwis przeprojektowano 07 marca 2008 r., a następnie 12 kwietnia 2013 r.Zobacz także:
Struktura
Historia
Profesury
Habilitacje
Doktoraty
Absolwenci

« Powrót do poprzedniej strony