Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
only PL / Serwis Internetowy Geowizualizacja 3D
only PL / Serwis o dziedzictwie geologicznym województwa śląskiego
only PL / Mapa geologiczna Karkonoszy
Ostatnia aktualizacja:

2017-12-13

O Katedrze >> Habilitacje

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali nastepujący pracownicy Katedry Geologii Podstawowej:

 
Miejsce i data nadania stopnia
dr Jerzy Nita
Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
03.12.2013
dr Małgorzata Nita
Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
01.12.2009
dr  Jerzy Żaba
Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego.
Państwowy Instytut Geologiczny
31.05.2000
dr  Tomasz Zieliński
1/ Sandry Polski pólnocno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji.
2/ Moreny czołowe Polski pólnocno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji.
Państwowy Instytut Geologiczny
26.05.1997
dr  Stanisław Bukowy
Struktury waryscyjskie regionu śląsko-krakowskiego.
Uniwersytet Jagielloński
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
28.05.1985
dr Jerzy Liszkowski
Geneza pola współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski.
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
?.11.1982
 

 
Zobacz także:
Struktura
Dawni pracownicy
Historia
Profesury
Habilitacje
Doktoraty
Absolwenci
« Powrót do poprzedniej strony