O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

O Katedrze >> Habilitacje

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali nastepujący pracownicy Katedry Geologii Podstawowej:

 
Miejsce i data nadania stopnia
dr Tomasz Salamon
Specyfika rozwoju lądolodów plejstoceńskich i sedymentacji glacigenicznej na obszarze przedpola gór południowej Polski.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
17.04.2018
dr Justyna Ciesielczuk
Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego na zwałowiskach powęglowych na Śląsku w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
20.01.2015
dr Jerzy Nita
Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych na obszarze Wyżyn Środkowopolskich.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
03.12.2013
dr Małgorzata Nita
Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca w zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich.
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
01.12.2009
dr  Jerzy Żaba
Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoicznych w strefie granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego.
Państwowy Instytut Geologiczny
31.05.2000
dr  Tomasz Zieliński*
1/ Sandry Polski pólnocno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji.
2/ Moreny czołowe Polski pólnocno-wschodniej - osady i warunki sedymentacji.
Państwowy Instytut Geologiczny
26.05.1997
dr  Stanisław Bukowy*
Struktury waryscyjskie regionu śląsko-krakowskiego.
Uniwersytet Jagielloński
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
28.05.1985
dr Jerzy Liszkowski*
Geneza pola współczesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej na obszarze Polski.
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii
?.11.1982
 
*byli pracownicy Katedry Geologii Podstawowej


 
Zobacz także:
Struktura
Historia
Profesury
Habilitacje
Doktoraty
Absolwenci
« Powrót do poprzedniej strony