O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Geoinformatyka >> Publikacje 1993-2002

Nita J. 2002: Wykorzystanie modeli numerycznych powierzchni terenu i zdjęć lotniczych w ocenie form morfologicznych dla potrzeb waloryzacji krajobrazu. [W:] Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 12 a: 275-281.
Popiołek E., Hejmanowski R., Krawczyk A., Perski Z. 2002: Application of Satellite Radar Interferometry to the examination of the areas of mining exploitation. Surface Mining Braunkohle & Other Minerals, Vol 54 No. 1 74-82.  [wersja edytorska]
Jura D., Perski Z. 2002: Delineation of landslides in Carpathians using InSAR DTM Landslides: Proceedings of the tenth international conference and field trip on Landslides (ed. Ciesielczuk Ostaficzuk): 95-102.
Mróz M, Perski Z. 2002: The integration of optical and InSAR data for land subsidence monitoring and its impact on environment of the Upper Silesian Coal Basin. Proceedings of 22nd EARSeL Symposium.
 
Chybiorz R. 2001: Wykorzystanie cyfrowych modeli terenu w interpretacji sieci dolinnej obszarów młodoglacjalnych. [w:] VIII Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski”. Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. Jarnołtówek 3-7 września 2001. Państw. Inst. Geol. Oddział Wrocław: 83-84 /poster/.
Chybiorz R., Korzuch A. 2001: Cyfrowy model warunków geologiczno-hydrogeologicznych miasta Tarnowskie Góry, [W:] IV Wiosenna Konferencja SIP – Systemy Informacji Przestrzennej a jego użytkownicy, Jaworze k. Bielska-Białej, 26-27 kwietnia 2001, Centrum Przedsiębiorczości – Chorzów: 16-21.

Lamparska-Wieland M., Chybiorz R. 2000: Zmiany wybranych elementów krajobrazu Płaskowyżu Tarnowickiego w czasie ostatnich 200 lat. [W:] Sympozja i Konferencje nr 42, Eksploatacja podziemna a ochrona środowiska w świetle prawa Unii Europejskiej, PAN Kraków: 91-98.
Lewandowski J., Chybiorz R. (red.), 2000: Zastosowanie interaktywnych systemów kartografii geologicznej na obszarze miasta Tarnowskie Góry. Sosnowiec-Tarnowskie Góry, 20.10. 2000 r.
Małolepszy Z. 2000: Geosynoptyczny model pola geotermicznego Górnoślaskiego Zagłębia Węglowego. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 3: 3-33.
Krawczyk A., Perski Z. 2000: Application of satellite radar interferometry on the areas of underground exploitation of copper ore in LGOM – Poland, First International Congress of the International Society for Mine Surveying, vol.2, 209-218, Krakow. [wersja polska]
Perski Z. 2000: The Interpretation of ERS-1 and ERS-2 InSAR Data for the Mining Subsidence Monitoring in Upper Silesian Coal Basin, Poland, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XXXIII, 1137-1141.

Chybiorz R., Nita J. 1999: Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodniczego na podstawie map numerycznych i interpretacji zdjęć lotniczych. Prz. Geol. 47: 231-232.
Chybiorz R., Nita J. 1999: Analiza wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map cyfrowych i interpretacji zdjęć lotniczych. [W:] Arch. Fotogr., Teledet., 9: 217-221.
Ostaficzuk S. (red.) 1999: Proceedings of the 7-th International Meeting Neogeodynamica Baltica. Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, nr 1, Kraków.
Perski Z., 1999: Osiadania terenu GZW pod wpływem eksploatacji podziemnej określane za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR), Przegląd Geologiczny vol. 47, nr 2: 171-174.
Perski Z. 1999: Zakres interpretowalności osiadań terenu za pomocą satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR). Archiwum Fotogrametrii i Teledetekcji vol. 9, 191-201.
Perski Z. 1999: ERS InSAR data for Geological Interpretation of Mining Subsidence in Upper Silesian Coal Basin in Poland, Fringe ’99 2nd international workshop on SAR interferometry, Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS mission, Liege. CD-ROM.
Perski Z., Jura D. 1999: ERS SAR Interferometry for the Land Subsidence Detection in Coal Mining Areas, Earth Observation Quarterly, 63, 25-29.
Perski Z. 1999: Possible correlations between the basement tectonics and near-surface structures: a reassessment, Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia, 1, 89-93.

Chybiorz R., Nita J. 1998: Model przestrzenny wybranych elementów środowiska przyrodni-czego w oparciu o mapy numeryczne i interpretację zdjęć lotniczych. [w:] II Warsztaty komputerowe. Programy komputerowe w geologii. Sosnowiec, 15-16 października 1998 r.: 52-60.
Chybiorz R., Nita J. 1998: Przetwarzanie i analiza danych przestrzennych wybranych elementów środowiska przyrodniczego z wykorzystaniem map numerycznych. [w]: Przetwarzanie i ochrona danych. Katowice-Ustroń, 2-4 grudnia 1998 r.: 209-219 (ISBN 83 - 86053 - 99 - 2).
Perski Z. 1998: The test of applicability of land subsidence monitoring by InSAR ERS-1 and ERS-2 in the coal mine damaged region (Upper Silesia), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. XXII, part 7, 555-558.

Chybiorz R. 1997: M. Kistowski, M. Iwańska: Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego. Prz. Geol., vol. 45: 668-669 /recenzja książki/.
Chybiorz R., Ostaficzuk S. 1997: Komputerowe wspomaganie geologicznych badań naukowych dla potrzeb opracowania arkusza mapy w skali 1:10 000. [w:] IV Krajowa Konferencja "Komputerowe wspomaganie badań naukowych". Wrocław - Świeradów Zdrój 16-18 października 1997 r.: 103-106. 
Małolepszy Z., Perski Z., Heliasz Z. 1997: Test systemu GPS (Global Positioning System) w powierzchniowym kartowaniu geologicznym. Prz. Geol., 45: 967-973.

Chybiorz R. 1996: Korzyści z łączenia GIS i relacyjnych baz danych (dyskusji cd.). Prz. Geol., 44: 1115-1118.
Chybiorz R., Małolepszy Z. 1996: Zastosowanie programu GES (GeoGraphix Exploration System) w geologii. [w:] I Warsztaty Naukowe. Programy komputerowe w geologii. Kraków, 24- 25 września 1996 r.: 21-24.

Ostaficzuk S. (red.) 1995: Proceedings of International Colloquy Neogeodynamica Baltica. Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, nr 3, Kraków.

Ostaficzuk S. 1993: Wykorzystanie komputerowego systemu (PC) do opracowania danych geosynoptycznych w kartografii geologicznej. Tech. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, nr 3: 1-14.


Zobacz także:
Mapy analogowe
Mapy cyfrowe
Geoinformatyka
   Historia
   Publikacje
     > 2003
     1993-2002
   Programy

« Powrót do poprzedniej strony