O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Geoinformatyka >> Programy

Programy (systemy) geoinformacyjne używane w Katedrze Geologii Podstawowej w pracach naukowo-badawczych i dydaktyce.  

GeoGraphix

Licencja na 12 stanowiskach dydaktycznych. Oprogramowanie wykorzystywane jest na zajęciach z kartowania wgłębnego i ćwiczeniach z nowoczesnych metod w geologii na I roku studiów magisterskich. Ponadto z tego oprogramowania korzystają magistranci w Katedrze Geologii Podstawowej i doktoranci WNoZ.

Strona domowa programu >>

Wybrane publikacje:

Kurowska E. 2006: Strukturalno-temperaturowy model północno-zachodniej Polski. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 2 (238): 45-50. Streszczenie

Małolepszy Z. 2000: Geosynoptyczny model pola geotermicznego Górnoślaskiego Zagłębia Węglowego. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 3: 3-33. Streszczenie

Małolepszy Z., Chybiorz R. 1996: Zastosowanie programu GES (GeoGraphix Exploration System) 7.7 w geologii. Technika Poszukiwań Geologicznych, nr 6: 35-40. 


ILWIS 3.4 Open; ILWIS 3.5 Open


Oprogramowanie ILWIS (Integrated Land and Water Information System) od 1 lipca 2007 roku jest wolne od opłat licencyjnych. Jest to program GIS, w obrębie którego możliwa jest praca z danymi wektorowymi, rastrowymi i tabelarycznymi. Wyposażony jest w funkcje pozwalające przeprowadzać analizy obrazowe, statystyczne, modelowania zjawisk przyrodniczych w tym geologicznych. Możliwe jest tworzenie własnych aplikacji w obrębie programu.

ILWIS 3.4 Open wykorzystywany jest na zajęciach z kartowania geologicznego (III rok studiów licencjackich) i ćwiczeniach ze zdalnych metod w geologii (II rok studiów magisterskich). Ponadto program używany jest w pracach naukowych prowadzonych przez doktorantów i pracowników Katedry Geologii Podstawowej. Więcej informacji o programie, pliki instalacyjne, dokumentacja oraz samouczki dostępne są na stronie internetowej International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) >>

Wybrane publikacje:

Wojciechowski T. 2008: Wysokościowy numeryczny model terenu (NMT) w badaniu osuwisk. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 54: 96-102. /prezentacja/ /poster/

Wojciechowski T. 2008: Podatność osuwiskowa zboczy w Wieliczce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 122, seria 51:247-256. /prezentacja/  

DORIS

DORIS czyli Delft Obiect-oRiented Interferometric Software to narzędzie służące do przetwarzania satelitarnych obrazów radarowych SAR metodą satelitarnej interferometrii radarowej. Program wykorzystuje dane SAR z satelitów ERS-1, ERS-2, JERS-1, Envisat, Radarsat w formacie SLC (Single Look Complex). DORIS umożliwia wytworzenie interferogramu, jego korektę w oparciu o DEM lub inną parę danych SAR (metoda D-InSAR), wygenerowanie mapy koherencji, filtrację interferonamu. W procesie rozwijania fazy program korzysta z zewnętrznego pakietu SNAPHU. Oprogramowanie zostało wytworzone na Uniwersytecie w Delft (Holandia) i jest dostępne nieodpłatnie na licencji Open Source. Pracuje w systemie iperacyjnym Linux i Unix.

Strona domowa programu

Wybrane publikacje:

Kampes B., Hanssen R., Perski Z., 2003: Radar Interferometry with Public Domain Tools. Proceedings of the workshop Fringe Advances in SAR Interferometry from ERS and ENVISAT missions, 1-5 December, Frascati, Italy.

Krawczyk A., Perski Z., Marinković P., Hanssen R., 2008: Evaluation of TerraSAR-X InSAR for the measurements of mining subsidence. 3-rd TerraSAR-X Science Team Meeting, 25-26 November 2008.

Global Mapper Strony PL i EN programu

MapInfo Strona PL programu

MicroStation Strona PL programu

ArcGIS Strona PL programu


Zobacz także:
Mapy analogowe
Mapy cyfrowe
Geoinformatyka
   Historia
   Publikacje
     > 2003
     1993-2002
   Programy

« Powrót do poprzedniej strony