O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Galeria zdjęć :: Erozja i pustynnienie sawanny (Nigeria)


Erozja i pustynnienie sawanny (Nigeria)
Erozja i pustynnienie sawanny w nigeryjskiej części Afryki subsaharyjskiej

Erozyjna degradacja gleby i pustynnienie znacznych obszarów afrykańskiej sawanny to geozagrożenia występujące często w pasie szerokości geograficznej na południe od Sahary, szczególnie w części zwanej Sahelem, czyli strefie granicznej pomiędzy pustynią i sawanną. Poza czynnikami klimatycznymi , takimi jak działalność wiatru czy gwałtowne opady deszczu, do niszcenia powierzchni ziemi przyczynia się w znacznym stopniu działalność człowieka; przede wszystkim szybka, niekontrolowana degradacja naturalnej roślinności, w tym wycinka  i wypalanie lasów i sawanny pod uprawę rolną oraz powszechne wykorzystanie drewna jako źródła energii do użyku w gospodarstwach domowych, a także wypas zwierząt domowych i sposób uprawy roli.

Przedstawiane na fotografiach przykłady efektów niszczącej działalności natury, a pośrednio też i człowieka, pochodzą z obszarów północnej i północno-wschodniej Nigerii.

Foto: Ewa Kurowska / 2007-2009
 Przydrożny sklep z opałem
skład drewna opałowego w Zarii    


« Powrót do poprzedniej strony