O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Galeria zdjęć :: Ćwiczenia terenowe z Sedymentologii


Ćwiczenia terenowe z Sedymentologii

Ćwiczenia terenowe z sedymentologii są obowiązkowym kursem dla studentów geologii po VI semestrze studiów licencjackich. Kurs trwa 6 dni, a zajęcia odbywają się w 15 stanowiskach zlokalizowanych na terenie Karpat i Małopolski.

Zakres ćwiczeń terenowych obejmuje: 1/ Opis cech wskaźnikowych osadów węglanowych i klastycznych w różnych kopalnych środowiskach sedymentacji (flisz, szelf, platforma węglanowa, hipersalinarna laguna, wybrzeże morskie, delta, wydmy eoliczne, aluwia różnych typów rzek, stożek aluwialny); 2/ Geomorfologia, cechy wskaźnikowe i zasięg przestrzenny współczesnych środowisk sedymentacji (rzeki roztokowe i meandrujące, stożek aluwialny, facje koluwialne i deluwialne); 3/ Techniki profilowania skał zwięzłych i luźnych; 4/ Terenowe analizy teksturalne: granulometria, obtoczenie i petrografia żwirów; 5/ Podstawy analizy paleoprądów (pomiary paleoprądów w osadach warstwowych, obserwacja struktur erozyjnych oraz orientacji ziaren i szkieletów organizmów); 6/ Identyfikacja cykliczności w osadach morskich i kontynentalnych; 7/ Identyfikacja sedymentacyjnych sukcesji (asocjacje litofacjalne i kompleksy litofacjalne);
8/ Paleośrodowiskowa interpretacja sukcesji sedymentacyjnych.

Fotografie zostały wykonane w latach 2006-2008, 2010-2011.
Copyright © B. Oleksy, Ł. Kłosek, G. Pawlusek, E. Kurowska, A. Vierek, R. Chybiorz

Zobacz galerię »


Lokalizacja stanowisk terenowych
Libiąż - Moczydło
Jeziorzany w gm. Liszki
Jeziorzany w gm. Liszki
Rzeka Kamienica
Tylmanowa w gm. Ochotnica Dolna
Tylmanowa w gm. Ochotnica Dolna
Żegocina w pow. bocheńskim
Wola Kurowska w gm Chełmiec
Rożnów w gm. Gródek nad Dunajcem
Witów w gm. Koszyce
Chotel Czerwony w gm. Wiślica
Skorocice w gm. Wiślica
Skotniki Duże w gm. Busko-Zdrój
Śladków Mały w gm. Chmielnik
Młyny w gm. Busko-Zdrój
Rudawa w gm. Złota
Niedźwiedź w gm. Słomniki
Bydlin w gm. Klucze
Laski w gm. Bolesław
    


« Powrót do poprzedniej strony