O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Publikacje z 2011 roku (wybrane)

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Malczewski D. & Żaba J., 2011. Natural radioactivity in rocks of the Modane-Aussois region (SE France). Journal of Radioanal. Nucl. Chem., pp. 1-8. This article is published with open access at Springerlink.com.

Vierek A., Racki G., 2011. Depositional versus ecological control on the conodont distribution in the Lower Frasnian fore-reef facies, Holy Cross Mountains, Poland. Paleogeography Paleoclimatology Paleoecology, 312, 1-2: 1-23.

Publikacje w czasopismach z listy ministerialnej

Ciesielczuk J., Czylok A., Cebulak S.; 2011 - Sukcesja roślinna oraz gigantyzm obserwowane na palącej się hałdzie w Katowicach-Welnowcu, Polska. Documenta Geonica 2011/1, 51-54.

Ciesielczuk J., Cebulak S.;, 2011 - Przydatność analizy termicznej do badań zmienionych termicznie odpadów powęglowych na przykładzie zwałowiska w Wojkowicach, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Polska. Documenta Geonica 2011/1, 43-50.

Gadzik K. & Żaba J., 2011. Potencjał geoturystyczny Sowiej Doliny (Karkonosze, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, Turystyka i Rekreacja, 2 (2): 29-38.

Jura D., 2011. Zwietrzałe i termicznie zmienione osady Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Documenta Geonica 2011/1 Ostrava, s. 107-111.

Lewandowski J., 2011. „Jurajska Oaza Śródlodowa” w świetle badań ostatniego półwiecza. Przegląd Geologiczny , T. 59, nr 11 s. 732-738.

Nghargbu K., Ponikowska I., Kurowska E., 2011. Perspektywy balneoterapii w Nigerii. Acta Balneologica, T. LIII, Nr 3 (125)/2011.(Balneologia polska).

Nita J., 2010. Kamieniołom w krajobrazie i geoturystyce, Quarries in landscape and geoturism. KRAJOBRAZ A TURYSTYKA, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010, s. 221-229.

Nita J., Myga-Piątek U., 2010. Georóżnorodność i geoturystyka w terenach poeksploatacyjnych na przykładzie regionu chęcińsko-kieleckiego. Geoturystyka T. 3 (22) s. 45-52.

Perski Z., Borkowski A., Wojciechowski T., Wójcik A., 2011. Application of persistent scatterers interferometry for landslide monitoring in the vicinity of Roznow Lake in Poland. Acta Geodynamica et Geomater., Vol. 8, No. 3 (163), 319–323.

Szczygieł J., 2011. Geologia jaskini Studnia w Kazalnicy w Tatrach Zachodnich. Acta Geographica Silesiana; 1. Nr specjalny; WNoZ UŚ-ZPKWŚ; Sosnowiec-Będzin, s. 73 –77. 

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (N Tanzania, Africa) – geographical setting. Geotourism, 1-2 (24-25), 3-26.

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geological heritage. Geotourism, 1-2 (24-25), 27-46.

Żaba J. & Gaidzik K., 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – getouristic valorization, touristic development and hazard. Geotourism, 1-2 (24-25), 47-64.

Monografie

Kuzak R. & Żaba J., 2011. Podstawy geologii strukturalnej. Struktury fałdowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Vierek A., Lewandowski J., Malik K., Salamon T., 2011. Karpaty i ich przedpole. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii. Wydawnicto Uniwersytetu Sląskiego, Katowice.

Żelaźniewicz A.,............, Żaba J., 2011. Regionalizacja Tektoniczna Polski. Wyd. KiD, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław 2011Wyd. KiD, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław 2011.


2011
2010
2009

 

 

« Powrót do poprzedniej strony