O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Publikacje z 2010 roku (wybrane)

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Słaby E., Breitkreuz C., Żaba J., Domańska-Siuda J., Gaidzik K., Falenty K. & Falenty A. 2010. Magma generation in an alternating transtensional–transpressional regime, the Kraków–Lubliniec Fault Zone, Poland. Lithos, 119 (3-4): 251-268.
 
Foltyn E., Foltyn E.M., Jochemczyk L., Nawrocki J., Nita M., Waga J.M., Wójcik A. 2010. The oldest human traces North of the Carpathians (Koñczyce Wielkie 4, Poland). Journal of Archaeological Science 37: 1886-1897.
 
Premović P.I., Ciesielczuk J., Todorović B. ®., Djordjević D. M. and N. S. Kristić 2010. Geochemistry of Fe3+ in the hydrothermal dickite from Jedlina Zdroj (Lower Silesia, Poland); Journal of the Serbian Chemical Society 74(12): 1477-1489.

Publikacje w czasopismach z listy ministerialnej

Gaidzik K. 2010. Anthropogenic landforms in the area between Rokitnica and Miechowice (Upper Silesia, Southern Poland). Anthropogenic aspects of landscape transformations: 29-33.

Nita J. 2010. Kamieniołom w krajobrazie i geoturystyce, Quarries in landscape and geoturism. KRAJOBRAZ A TURYSTYKA, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2010: 221-229.
 
Nita M. 2010. Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic – lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki). Przegl±d Geologiczny 58 (6): 516-521.

Nita M., Szymczyk A. 2010. Vegetation changes iN the Jezioro Lake on the background of the Holocene history of forests (WoĽniki-Wieluń Upland). Acta Palaeobotanica 50,2: 119-132.

Foltyn E., Foltyn E.M., Jochemczyk L., Nawrocki J., Nita M., Waga J.M., Wójcik A. 2010. The lower palaeolithic settlement AT the Koñczyce Wielkie site, Cieszyn Silesian (Poland). Přehled Výzkumů, vol. 51,1-2: 11-32.

Perski Z., Wojciechowski T., Borkowski A. 2010. Persistent scatterer SAR interferometry applications on landslides in Carpathians (Southern Poland). Acta geodynamica et geomaterialia, v. 7, No. 3(159): 363-369.
 
Salamon T., Zieliński T. 2010. Unusual development of sandur sedimentary succession, an example from the Pleistocene of S Poland. Geologos, 16 (2): 83-99.

Salamon T., Wójcik A. 2010. Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River (southern Poland) during the Pleistocene. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 39-52.

Vierek A. 2010. Source and depositional processes of coarse-grained limestone event beds in Frasnian slope deposits (Kostomoty-Mogiłki quarry, Holy Cross Mountains, Poland). Geologos, 16, 3: 153-168.
 
Żaba J., Gaidzik K. 2010. Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o ziemi. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 6-13.
 
Żaba J., Gaidzik K. 2010. Turystyka mineralogiczna w rejonie Zakrętu ¦mierci (Góry Izerskie, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1): 50-57.

Artykuły w materiałach cyklicznych konferencji międzynarodowych

Kurowska E., Schoeneich K. 2010. Geothermal Exploration in Nigeria. Proceedings World Geothermal Congress. Bali, Indonesia, 25-30 April 2010: 8.
 
Op‘t Veld P., Malolepszy Z., Bojadgieva K., Vetrsek J. 2010. Geothermal Development of Low Temperature Resources in European Coal Mining Fields, the EC REMINING-Lowex Project. Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010: 8.
 
Żaba J., Gaidzik K. & Wójcik A. 2010. Prefolded joints in the Magura Nappe from the area of Chyszówki (Western Outer Carpathians, S Poland). Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG): 137-141.

Mapy

Bardziński W., Chybiorz R., Lewandowski J., Malik K. 2010. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, Gmina Miasto Jordanów. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.

Bardziński W., Chybiorz R., Jura D., Lewandowski J., Perski Z. 2010. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, Gmina Jordanów. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.

Lewandowski J., Wojciechowski T., Salamon T. 2010. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 1:10 000, Gmina Rabka. Państw. Inst. Geol. - Państw. Inst. Badaw., Warszawa.


2011
2010
2009

 

« Powrót do poprzedniej strony