O Katedrze
Dydaktyka
Badania
Konferencje
Galeria
Kontakt
Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

Publikacje z 2009 roku (wybrane)

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej

Perski Z., Hanssen R., Wójcik A., Wojciechowski T. 2009: InSAR analyses of terrain deformation near the Wieliczka Salt Mine, Poland . Elsevier. Engineering Geology, In Press, Corrected Proof, Available, vol. 106, 1-2: 58-67.

Salamon T. 2009: Origin of Pleistocene outwash plains in various topographic settings, southern Poland. Boreas 38: 362-378.
 
Żelaźniewicz A., Buła Z., Fanning M., Seghedi A. & Żaba J., 2009: More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania. Geological Quarterly, 53 (1): 93–124.

Publikacje w czasopismach z listy ministerialnej

Szajn J., Karwowski Ł., Ciesielczuk J., Szopa K., 2009: Deposits of clay minerals and geotouristic aspects of the Holy Cross Mts. Mineralogia – Special Papers, volume 35: 155-163.

Gaidzik K., Żaba J., 2009: Rekonstrukcja układów naprężeń dla kruchych uskoków w rejonie Karpacza. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 126, (53): 121-131.

Sitek S., Kowalczyk A., Małolepszy Z., 2009: Szczegółowy model struktury 3D zbiornika GZWP Gliwice nr 330. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Współczesne problemy Hydrogeologii. Hydrogeologia. nr 436. z.IX/2. Warszawa: 463-468.

Perski Z., Krawczyk A., Marinkovic P., 2008: Satelitarna interferometria radarowa (InSAR) wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem danych TerraSAR-X. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18b: 499-507.

Perski Z., Mróz M., 2008: Współczesna aktywność geodynamiczna wybrzeża Bałtyku w świetle wyników badań satelitarnej interferometrii radarowa InSAR i PSInSAR. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18b: 509-517.
 
Salamon T., 2009: Subglacjalne pochodzenie przełomowych dolin zachodniej części progu środkowotriasowego i ciągu pagórów okolic Gogolina. Przegląd Geologiczny 57, nr 3: 243-251.

Wojciechowski T., 2009: Perspektywiczne obszary Karpat dla satelitarnej interferometrii radarowej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 126, seria 53: 317-328.

Wojciechowski T., Perski Z., 2008: Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do określenia aktywności osuwisk obrzeżenia Kotliny Sądeckiej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol. 18b: 697-706.

Wójcik E., 2009: Depozycja łupków zembrzyckich w rejonie Trzebini i Pewli Małej (Płaszczowina Magurska, Polskie Karpaty Zewnętrzne). Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 126, seria 53, Wrocław: 329-338.

Monografie

Solik-Heliasz E. (red.), Karwasiecka M., Kurowska E., Krieger W., Buła Z., Chybiorz R., Warzecha R., 2009: Atlas zasobów energii geotermalnej w regionie śląskim. Utwory neogenu, karbonu i dewonu. Główny Instytut Górnictwa, Katowice. ISBN 978-83-61126-18-8.

Lewandowski J., 2009: Cenozoic development of the Częstochowa Upland – disputable problems (Główne problemy kenozoiku Jury Częstochowskiej). In: Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes, Editor by K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha. ISBN 978-83-61644-01-9. Top_Art. Łazy.

Lewandowski J., Heliasz Z., Chybiorz R., 2008: Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Arkusz Czaplinek (196). Państw. Inst. Geol. Warszawa: 1-47 + 3 tabele + 3 tablice. ISBN 978-83-7538-416-1.

Nita M., 2009: Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia liwca na obszarze zachodniej i środkowej części Wyżyn Polskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 2658: 1-158.

Żaba J., Ciesielczuk J. & Gaidzik K., 2009: Structural position of Huambo River valley (Central Andes, Peru) and its geoeducational aspects. In: Ionescu C., Bedelean H. & Hoeck V. (eds.), Geology for Society: Education and Cultural Heritage. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, Special Issue – MAEGS 16, Cluj (Romania): 72–74.

Żaba J., Małolepszy Z. & Gaidzik K., 2009: Landslide geohazard related to structural setting and seismotectonic activity in the Colca River valley, Central Andes, Peru. In: Ionescu C., Bedelean H. & Hoeck V. (eds.), Geology for Society: Education and Cultural Heritage. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, Special Issue-MAEGS 16, Cluj (Romania): 176 – 178.
 
Żaba J. & Małolepszy Z., 2009: La Actividad de las fallas en el Valle de Río Colca en el Sector Pinchollo – Maca, Los Andes Centrales, p. 81-106. In: Zaniel I. Novoa Goicochea (ed.), Expedición Científica Polaca, Cañon del Colca. Sociedad Geográfica de Lima, Lima (Peru).

Mapy

Lewandowski J., Heliasz Z., Chybiorz R., 2009: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czaplinek (196). Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Heliasz Z., Chybiorz R., Lewandowski J., 2009: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Białogard (80). Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Heliasz Z., Chybiorz R., Lewandowski J., 2009: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Gościno (79). Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Heliasz Z., Chybiorz R., 2009: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Wyszewo (82). Państw. Inst. Geol. Warszawa.

Heliasz Z., Chybiorz R., 2009: Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Pomianowo (81). Państw. Inst. Geol. Warszawa.


Zobacz także Publikacje z roku:
2011
2010
2009

 

 

 

« Powrót do poprzedniej strony