Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Oryginalne prace twórcze 2010-

87. Słaby E., Breitkreuz C., Żaba J., Domańska-Siuda J., Gaidzik K., Falenty K. & Falenty A. 2010. Magma generation in an alternating transtensional–transpressional regime, the Kraków–Lubliniec Fault Zone, Poland. Lithos, 119 (3-4), 251-268.

88. Żaba J. & Gaidzik K. 2010. Geoturystyka – nowa interdyscyplinarna dziedzina nauk o ziemi. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1), 6-13.

89. Żaba J. & Gaidzik K. 2010. Turystyka mineralogiczna w rejonie Zakrętu Śmierci (Góry Izerskie, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja, 1 (1), 50-57.

90. Żaba J., Gaidzik K. & Wójcik A. 2010. Prefolded joints in the Magura Nappe from the area of Chyszówki (Western Outer Carpathians, S Poland). Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). s.: 137-141.

91. Grelewicz M., Kaczmarczyk J. & Żaba J. 2010. Tectonic deformation in the East European Craton (Baltica) and Malopolska Block (European Palaeozoic Platform) border zone (TESZ) – The structural evolution of Cambrian sediments in the exploration boreholes. In: Marchev P. & Lakova I. (eds.), XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23-26 September 2010. Geologica Balcanica, 39 (1-2), 142-143.

92. Żaba J., Gaidzik K. & Ciesielczuk J. 2010. Fold-and-thrust tectonics in the Chachas area (Central Andes, southern Peru). In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (eds.), Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group’s (CETeG), 22-25.04.2010, Mąchocice Kapitulne, Poland. Warsaw University – Faculty of Geology, Polish Geological Institote – National Research Institute, Warsaw, ss. 137-138.

93. Żaba J., Gaidzik K. & Wójcik A. 2010. Prefolded joints in the Magura Nappe from the area of Chyszówki (Western Outer Carpathians, S Poland). In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (eds.), Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group’s (CETeG), 22-25.04.2010, Mąchocice Kapitulne, Poland. Warsaw University – Faculty of Geology, Polish Geological Institote – National Research Institute, Warsaw, ss. 138-141.

94. Żelaźniewicz A. & Żaba J. 2010. Evidence of Precambrian orogenic events in the Brunovistulian terrane, Upper Silesia Block. In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (eds.), Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group’s (CETeG), 22-25.04.2010, Mąchocice Kapitulne, Poland. Warsaw University – Faculty of Geology, Polish Geological Institute – National Research Institute, Warsaw, ss. 142-143.

95. Gaidzik K. & Żaba J. 2010. Brittle faulting in the southern contact zone of the Karkonosze granite near Karpacz (SW Poland). In: Ludwiniak M., Konon A. & Żylińska A. (eds.), Conference proceedings of the 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). 22-25.04.2010, Mąchocice Kapitulne, Poland. Warsaw University – Faculty of Geology, Polish Geological Institote – National Research Institute, Warsaw, ss. 60-62.

67a. Żaba J. 2010. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów (wyd. II). Wydawnictwo Videograf II, Chorzów, 504 s.

96. Żaba J. & Małolepszy Z. 2010. Tectonic setting of the Pinchollo-Maca Area of the Rio Colca Valley, Central Andes, Peru. In: Mirek Z., Flakus A., Krzanowski A., Paulo A. & Wojtusiak J. (eds), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies. Polish Academy of Sciences, Kraków, pp.161-170.

97. Malczewski D. & Żaba J. 2011. Natural radioactivity in rocks of the Modane-Aussois region (SE France). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 292 (1) pp. 123-130.

98. Żaba J. & Gaidzik K. 2011. Problemy terminologii geoturystycznej. Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności, Turystyka i Rekreacja 4, 7-18.

99. Gadzik K. & Żaba J. 2011. Potencjał geoturystyczny Sowiej Doliny (Karkonosze, Polska południowo-zachodnia). Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej, Turystyka i Rekreacja 2 (2), 29-38.

100. Gaidzik K. & Żaba J. 2011. Fractal dimension of lineaments network in the Izera-Karkonosze Block (SW Poland). In: Lexa O., Jeřábek P., Závada P. & Ulrich S. (eds), 9th Central European Tectonic Groups 2011 meeting (CETeG), Skalský Dvůr, Czech Republic, 13-17. April 2011. Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Travaux Géophysiques 40, 17-18.

101. Żaba J., Gaidzik K. & Ciesielczuk J. 2011. Geological determinations of the Huambo River valley network (Central Andes, Peru). In: Lexa O., Jeřábek P., Závada P. & Ulrich S. (eds), 9th Central European Tectonic Groups 2011 meeting (CETeG), Skalský Dvůr, Czech Republic, 13-17. April 2011. Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. Travaux Géophysiques 40, 93-94.

102. Żaba J. & Gaidzik K. 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geographical setting. Geotourism, 1-2 (24-25), 3-26.

103. Żaba J. & Gaidzik K. 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geological heritage. Geotourism, 1-2 (24-25), 27-46.

104. Żaba J. & Gaidzik K. 2011. The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geotouristic valorization, touristic development and hazard. Geotourism, 1-2 (24-25), 47-64.

105. Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J. & Żytko K. 2011. Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław, 60 s.

106. Żaba J., Małolepszy Z., Gaidzik K., Ciesielczuk J & Paulo A. 2012. Fault network in Rio Colca Valley between Maca and Pinchollo, Central Andes, Suthern Peru. Annales Societatis Geologorum Poloniae 82 (3), 279-290.

107. Ciesielczuk J., Żaba J., Bzowska G., Gaidzik K. & Głogowska M. 2013. Sulphate efflorescences at the geyser near Pinchollo, southern Peru. Jurnal of South American Earth Sicences 42, 186-193.

108. Buła Z., Habryn R., Jachowicz-Zdanowska M. & Żaba J. 2013. Fundament Prekambryjski i wczesnopaleozoiczna pokrywa osadowa wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum) – stan rozpoznania i problemy badawcze. W: Jureczka J. (red.), Wyzwania geologii regionu górnośląskiego w XXI wieku. Materiały LXXXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ustroń, 19-21.09.2013 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 9-17.

 


 

 

« Powrót do poprzedniej strony