Szukaj w serwisie
 
Nasze prace
paad
zwałowiska pogórnicze
BIOGEO-SILESIA ORSIP
Ostatnia aktualizacja:

2020-01-07

prof. Jerzy Żaba - Oryginalne prace twórcze 1974-1989

1. Żaba J. 1974. Zaburzenia glacitektoniczne oraz mechanizm ich powstawania na terenie województwa zielonogórskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 25, Budownictwo 5, 69-101.

2. Żaba J. 1976. Zarys historii eksploatacji surowców mineralnych na terenie województwa zielonogórskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze 43, Budownictwo 8, 107-133.

3. Żaba J. 1977. Historia eksploatacji węgla brunatnego na terenie środkowego Nadodrza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 169, Geologia 1, 108-142.

4. Żaba J. 1977. Występowanie oraz eksploatacja kredy jeziornej na terenie środkowego Nadodrza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 192, Geologia 2: 79-98.

5. Żaba J. 1978. Występowanie oraz eksploatacja torfów na terenie środkowego Nadodrza. Przegląd Geologiczny 26, 7: 425-431.

6. Żaba J. 1978. Historia eksploatacji surowców mineralnych. W: Kozłowski S. (red.), Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, ss. 9-24.
 
7. Żaba J. 1979. Północny kontakt granitu Karkonoszy w rejonie Zakrętu Śmierci i Mniszego Lasu (Sudety Zachodnie). Geologia Sudetica 14, 2: 47-74.

8. Żaba J. 1980. Wykorzystanie B-lineacji rotacyjnej z wyróżnionym zwrotem do interpretacji struktur geologicznych w Górach Izerskich. W: Materiały Naukowe I Geologicznej Szkoły Terenowej Pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Przegibek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 24-25.
 
9. Żaba J. 1982. Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku izerskiego (Sudety Zachodnie) - propozycja. Geologia Sudetica 17 (1-2), 141-154.

10. Żaba J. 1983. Metody odróżniania para- od ortoamfibolitów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 614, Geologia 7, 108-109.

11. Żaba J. 1983. Modes of plagioclase twinning in the polygenetic metamorphic complex of Izerski Stóg massif, Izera Block (Western Sudetes). Acta Universitatis Carolinae, Geologica 4, 273-287.

12. Żaba J. 1983. Geneze jizerských „ortorul”. Časopis pro mineralogii a geologii 28 (4), 443-444.

13. Kozłowski K. & Żaba J. 1983. Clynopyroxenes in skarn from the vicinity of Głuchołazy (Eastern Sudetes). Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Earth Sciences 31 (1-4), 79-87.

14. Żaba J. 1984. Some remarks on Pre-Variscan contact metamorphism of rocks of the Izera Block (Western Sudetes). Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Earth Sciences 32 (1-4), 73-80.

15. Żaba J. 1984. Geneza oraz metamorficzna ewolucja gnejsów i granitoidów masywu Izerskiego Stogu (Sudety Zachodnie). Geologia Sudetica 19 (2), 89-190.

16. Żaba J. 1984. Problem wieku skał północnej okrywy masywu Karkonoszy. W: Badania Naukowe Karkonoskiego Parku Narodowego. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 41, 21-35.

17. Żaba J. 1984. Stosunek waryscyjskiego granitoidu Karkonoszy do metamorfiku północnej osłony oraz tektonika fałdowa pasm łupkowych Szklarskiej Poręby i Starej Kamienicy, Krystalinik Izerski (Das Verhältnis des Riesengebirg-Granitoides zum Metamorphikum der nördlichen Umrahmung und die Faltentektonik der Schieferzone von Szklarska Poręba und Stara Kamienica, Iserakristallin). W: Żaba J. (red.), Wybrane zagadnienia tektoniki krystaliniku izersko-łużyckiego (Die Probleme der Tektonik der Isera-Lausitzer Kristallingebiete). Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Jelenia Góra–Görlitz, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ss. 7-72.

18. Żaba J. 1985. Progressive regional metamorphism of the Izera Block, the Western Sudetes. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 1, 63-88.

19. Żaba J. 1985. Petrogenetic significance of micrographic intergrowths in the homophanous granitoids of Izerski Stóg massif, Izera Block (Western Sudetes). Krystalinikum 18, 167-178.

20. Żaba J. 1985. Próba zastosowania analizy zbliźniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsów i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety Zachodnie). Przegląd Geologiczny 33 (10), 557-562.

21. Żaba J. & Kuzak R. 1988. Budowa strukturalna środkowej części pasma łupkowego Szklarskiej Poręby (Góry Izerskie). Kwartalnik Geologiczny 32 (3-4), 635-653.

22. Żaba J. & Teper L. 1989. Tectonic transport directions in the Izera Block (Western Sudeten). Krystalinikum 20, 131-150.

 


 


« Powrót do poprzedniej strony